Jak to bude s pololetním vysvědčením?

21.01.2021 20:51

Výpis z vysvědčení získají rodiče prostřednictvím Školy online - zde bude  uložen nejpozději  28. 1. 2021 do 12 hodin.

V tištěné podobě jej žáci obdrží nejpozději 3 dny po návratu do školy společně se slovním zhodnocením své práce.

Prvňáčci a druháčci vysvědčení dostanou vytištěné už 28. 1.

 

 

Zpět