Jak je to s ošetřovným? březen 2021

27.02.2021 20:44

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu


Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Zpět