Interaktivní naučná stezka žabáka Kvaka

15.05.2020 13:49

    Paní učitelky z mateřské a základní školy v Besednici pro své žáky připravily Interaktivní naučnou stezku s žabákem Kvakem. Cílem bylo, aby si žáci i rodiče na chvíli odpočinuli od náročné domácí výuky a užili si příjemný den v přírodě. Stezka byla pro rodiče s dětmi připravená po dobu pěti dní a bylo na každém, kdy se na stezku vydá.

   Začátek stezky se nacházel na místním koupališti, kde děti plnily první úkol. Měly do písku nakreslit svoji maminku. Hřiště pro plážový volejbal se tak na chvíli změnilo v koláž krásných portrétů našich maminek.

   Po trase na děti čekaly i vzdělávací aktivity. Díky QR kódům se děti mohly přenést do zvířecí říše a poslechnout si hlasy zvířat, které mohou v lese potkat. Na dalším stanovišti se naopak zaposlouchaly do ptačího zpěvu. Zajímavosti se také děti dozvěděly u mraveniště, kde opět pomocí QR kódu mohly nahlédnout, jak to v mraveništi chodí.

   Na návštěvníky naší stezky čekaly i dva sportovní úkoly. Mohli si zacvičit na anglickou písničku Head, shoulders, knees and toes, která byla pro školkové děti připravená i v české verzi Hlava, ramena, kolena, palce. Nebo si zasoutěžit v hodu šiškou na cíl.

   Na trase byly připravené i další úkoly zaměřené na tvoření. U lesní cesty měly děti za úkol postavit domeček pro mechového skřítka a v poslední den stezky zde vyrostla lesní osada domečků malých i velkých rozměrů. Na stanovišti, kde děti pozorovaly, že stromy nerostou rovně, se také dozvěděly o budově, která nestojí rovně – a to je šikmá věž v Pise. Jejich úkolem zde bylo postavit co nejvyšší věž z kamenů. Na tomto stanovišti tak vzniklo besednické Stonehenge. Posledním úkolem, kde děti zanechaly svůj výtvor, bylo stanoviště, na kterém tvořily svá jména z přírodnin.

   Nebyla by to opravdová stezka, kdyby děti na konci nemusely hledat Kvakův poklad. Ten byl ukrytý na místní střelnici, kam děti dovedly fáborky. V truhle se ukrývaly drobnosti a každý, kdo zvládl stezku projít, si mohl vybrat malý dáreček.

   Kvakův vzkaz na závěr: „Jsem rád, že v tak těžké době si dokážeme vážit toho, co máme okolo sebe. A to je naše příroda. Určitě jste si tento den užili a bude pro vás inspirací. Možná jste také přišli na to, že v přírodě je stále co objevovat. A vy máte jedinečnou možnost se objeviteli stát :-). 

   A pozor! Nic to nestojí!“

Za kolektiv učitelek ze ZŠ a MŠ, Žabák KVAK a I. Hubená

Na fotogalerii plnou zážitků ze stezky se můžete podívat: ZDE

Zpět