***Návrat dětí a žáků od 12.4.*****

09.04.2021 13:28

Aktualizace 9.4. - 17:50

Vážení rodiče,

 

od příštího týdne již budeme moci ve škole přivítat žáky 1. stupně. Nepůjde sice ještě o plnohodnotnou docházku do školy, neboť dle pokynů MŠMT bude výuka zajištěna rotačním způsobem, ale přesto se už velice těšíme, že se se žáčky potkáme.

Od 12. 4. tak budou prezenčně do školy docházet žáci 1., 2. a  5. třídy. V dalším týdnu pro ně  bude zajištěna výuka online a do školy půjdou žáci 3. a 4. třídy.

Ve školce mohou být předškolní děti a děti pracovníků uvedených ve výjimce (IZS). Přesné info o provozu školky bylo zasláno přímo rodičům dětí.

 

Pro žáky 1. - 4. třídy bude v týdnu výuky ve škole zajištěna i školní družina (v běžných časech ranní i odpolední provoz) - 1. třída Blechová, 2. třída Hosenseidlová, 3. třída - Blechová, 4. třída - Hosenseidlová.

 

Rozvrh v ZŠ u tříd s prezenční výukou bude "normální", počítejte i s častějšími procházkami (vhodné obutí a oblečení). Manuál nám zakazuje zpěv ve třídě a tělocvik v tělocvičně - bude řešeno náhradními aktivitami.

 

Ostatní žáci (6. – 9. třída) zůstávají nadále na distanční výuce (viz rozvrh – zelená okénka online, ostatní offline) – nic se zde tedy nemění.

 

Pravidelné individuální konzultace jsou i nadále vypsány – žáci, kteří se neúčastní v daném týdnu výuky přímo zde ve škole se svojí třídou a docházeli dříve na konzultace – s nimi opět počítáme!

 

Stejně tak funguje školní jídelna, která vaří pro žáky celé školy. Žáci, kteří v daném týdnu mají výuku ve škole, obědvají ve školní jídelně, ostatní si mohou obědy vyzvednout do kastrůlků. Pokyny  - viz níže. 

Jistě již víte, že součástí docházky do budovy školy bude povinnost otestovat žáka na přítomnost onemocnění COVID-19 dvakrát týdně – určené dny jsou pondělí a čtvrtek.  Bez negativního testu nemůže být žák přítomen na výuce - žák bude i nadále vzděláván distančně. Pokud se tedy rozhodnete, že vaše dítě neabsolvujte testování, prosím,  kontaktujte třídního učitele a domluvte si způsob, kterým si budete vyzvedávat práci pro distanční výuku.

 

Ve škole budou zřízena testovací místa (do ZŠ žáci vstupují hlavním vchodem, zde budou nasměrováni pracovníkem školy k testovacímu místu):

1 – MŠ (pro děti v MŠ) - pouze hlavní vchod do školky

2 – ZŠ přízemí (pro 1. a 2. třídu, v dalším týdnu bude pro 3. a 4. třídu)

3- ZŠ 5. třída (zde se testují páťáci, které prosíme, aby přišli do školy mezi 7:20 a 7:45 – pokud přijedou autobusem později, testují se už jinde, v přízemí)

 

Pokud žák není v tyto dny přítomen, může využít jakýkoliv jiný pracovní den v 7:15 v přízemí. Jiné časy bohužel nejsme schopni zajistit organizačně.

Netestuje se žák/dítě/pracovník:

pokud má potvrzeno prodělané onemocnění COVID-19 PCR testem ne starším 90 dní (nutno dodat protokol do rukou vedení školy/e-mailem - nestačí SMS zpráva) 

nebo má negativní antigenní test ne starším 48h s potvrzením ze zdravotnického zařízení (nestačí potvrzení o protilátkách)-(nutno dodat protokol do rukou vedení školy/e-mailem - nestačí SMS zpráva) 

 

Zákonný zástupce má možnost být přítomen provedení testu. V případě pozitivního výsledku budeme zákonného zástupce vždy kontaktovat a vysvětlíme další postup.

Samozřejmě testujeme i zaměstnance: 1x týdně ty, kteří nejsou v kontaktu s dětmi, ostatní 2x týdně

Prosíme, vybavte své děti alespoň dvěma jednorázovými rouškami, které by v budově školy měly mít nasazeny. Týká se ZŠ - děti v MŠ roušky nenosí. Pracovníci školy nosí respirátor.

Bude zajištěno pravidelné větrání prostor a dále začleníme do výuky dle možnosti aktivity venku.

 

Pro rodiče budou organizovány online informační schůzky v neděli 11. 4. - a to takto:

18h - schůzka pro rodiče dětí MŠ (do vaší e-mailové schránky byl zaslán odkaz ke schůzce - odesílala paní Syrovátková)

19h - schůzka pro rodiče žáků ZŠ (přihlašujete se účtem svého dítěte ke schůzce, která bude v kalendáři)

 

Věřím, že vše společně zvládneme!     Eva Tomášková

 

Více k testování

 

Testování dětí a žáků budeme dle pokynů MŠMT provádět 2x týdně (pondělí, čtvrtek)

Do školy bude distribuován test LEPU RAPID - odběr probíhá pouze z nosu, ne z nosohltanu, test je vhodný i pro provádění u dětí. I když návod vypadá složitě, proces je velice snadný a bezbolestný. Více Info o testovani_LEPU RAPID.docx (13,6 kB)

 

Je možné, aby si žák/dítě přinesl svůj vlastní test schválený Ministerstvem zdravotnictví. Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole.

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

testy_vydana vyjimka.xlsx (85757)

 

 

 

Školní jídelna

 

kdo chodí do školy, má automaticky přihlášeno – můžete si ve strava.cz odhlásit, 3.+4. třída od 12. 4.  odhlášena, ale můžete si do pondělí 7:00 přihlásit (kastrůlky)

MŠ – přihlášeny děti dle seznamu

kdo do školy v daném týdnu nechodí  – odhlášeno, ale můžete si do pondělí 7:00 přihlásit (kastrůlky)

 

Kdo si dosud vyzvedával stravu do kastrůlků, počítáme s ním i nadále (pokud nechcete, napište na jidelna@zsbesednice.cz, nebo odhlašte prostřednictvím strava.cz)

Možnost vyzvednout obědy zůstává v čase od 11:00 do 12:30 u samostatného vchodu do školní jídelny.

 

 

 

 

Zpět