Informace v rámci prevence

15.03.2022 15:49

V rámci prevence a na základě informací z okolních škol a médií Vás chceme informovat o novém fenoménu mezi mladými lidmi a žáky základních škol. Jedná se o užívání tabáku ve formě sáčků, které se žvýkají. Doporučujeme přečíst si tento článek, který Vám vysvětlí, o co se jedná a o jak škodlivou záležitost jde.

Žvýkání tabáku je škodlivější než kouření. Rozšířené je mezi dětmi a dospívajícími!

nebo

Žvýkací tabák jako trend mezi dětmi. Může přitom vést k rakovině

 

Dále Vám chceme připomenout, že v případě absence Vašeho dítěte, je nutné žáka omluvit nejlépe písemně (e-mailem) nebo telefonicky, SMS (kancelář školy, třídní učitel), ihned na začátku absence a poté napsat omluvenku do omluvného listu žáka a to nejpozději do dvou dnů po návratu zpět do školy. V opačném případě jsme nuceni absenci neomluvit a po určitém počtu neomluvených hodin kontaktovat Odbor sociální péče o dítě. Prosím, myslete na to.

Zpět