Informace pro rodiče: Placení obědů v hotovosti

01.11.2017 14:48

Informace pro rodiče: 

Stravné v hotovosti se platí vždy od dvacátého dne v měsíci do konce měsíce u vedoucí školní jídelny od 7:00 do 11:00 a od 14:30 do 15:00. Již nebudou posílány žádné lístky s výší stravného. Stravné placené inkasem je stále stejné - vždy dvacátého v měsíci.