Informace o zahájení školního roku 2019/20

30.08.2019 18:13

2. 9. 2019 (pondělí) se žáci v 7:50 hodin sejdou ve třídách.

Žáci se tento den nepřezouvají – jdou ráno rovnou do svých tříd.

Společně s třídními učiteli odchází v 8:00 do kinosálu – zde proběhne slavnostní zahájení za účasti paní starostky.

Poté proběhnou třídnické práce, vyučování dle běžného rozvrhu neprobíhá.

Tento den školní jídelna pro žáky ZŠ nevaří.

Dojíždějící mohou zůstat v družině do odjezdu autobusu.

 

3. 9. 2019 (úterý) budou první dvě vyučovací hodiny věnovány třídnickým pracím, poté proběhne výuka dle rozvrhu. 

Žáci se přezouvají, využívají přidělené šatní skříňky (bude vybírána záloha 100 Kč)

Tento den odpadá odpolední vyučování.

 

4. 9. 2019 (středa) vyučuje se dle rozvrhu, odpadá pouze odpolední vyučování.

 

Zpět