Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje

05.03.2020 13:11

čtěte aktualizovanou verzi výzvy ke koronaviru z 7. března!!!! viz příspěvek výše

 

*****************************

 

Žádáme rodiče o přečtení této zprávy a poskytnutí součinnosti (podání informace řediteli školy/zástupci ředitele školy) v případě, že u vás/vašeho dítěte/osoby žijící ve společné domácnosti tato situace nastane.

 

 

Váš dopis značky:

Ze dne:

 

Naše č. j.:

Spisová značka:

 

Vyřizuje: MUDr. Ivana Krabatschová

Tel. číslo: 387 712 711

 

Datum: 5. 3. 2020

 

 

 

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko,

na základě aktuální nepříznivé epidemiologické situace upozorňuje KHS Jihočeského kraje, že hrozí reálné riziko nákazy novým koronavirem při cestách do oblastí s přenosem nákazy COVID 19. Čeští občané mimo jiné momentálně nejvíce navštěvují severní Itálii – lyžařská střediska v regionu Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige.

KHS nedoporučuje cesty do zasažených oblastí včetně lyžařských zájezdů.

Pokud žáci, studenti Vaší školy nebo personál navštíví zmíněné oblasti, žádáme, aby tato skutečnost byla nahlášena na příslušné pracoviště KHS Jihočeského kraje, územní pracoviště Český Krumlov, tel. 387 712 712, 387 712 711 ve  všední dny, o víkendech pohotovostní linka 736 514 386, která je v provozu od 7-19 hodin. Těmto osobám bude s největší pravděpodobností nařízena domácí karanténa po dobu 14 dnů od posledního pobytu v uvedených oblastech.

Žádáme vedení školy, aby výše uvedené informace předalo též studentům a zákonným zástupcům žáků a studentů.

 

Děkuji za spolupráci

 

 

 

 

 

MUDr. Jitka Luňáčková

ředitelka protiepidemického odboru

 

Zpět