Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu

15.10.2019 19:35

Vedoucí kurzu: Mgr. Lenka Volfová

Instruktoři: Bc. Jana Záhorková, Štěpánka Hosenseidlová

Místo pobytu: Ski areál Kramolín, Lipno, Chata Lanovka

Datum: 5. 1. – 10. 1. 2020

Odjezd: v 15:30 hod od ZŠ Besednice

Návrat: kolem 14:00 hod ke škole

Cena: 4800 Kč (ubytování, celodenní strava - začíná se večeří a končí obědem, skipas 5 dní, výcvik)

  • pro žáky, kteří ještě nečerpali příspěvek Městyse Besednice, platí snížená cena 2800 Kč, příspěvek 2000 Kč (lze čerpat pouze 1 x za školní docházku žáka)
  • obec hradí dopravu všem žákům

Po skončení lyžařského výcviku bude provedeno vyúčtování.

 

Celkovou částku lze uhradit v pokladně školy nebo převodem na účet školy (číslo 580530349/0800, variabilní symbol 3000, nutné je uvést do poznámky: „LVK +  jméno žáka“) do 6. 12. 2019.

 

Kurz je pouze lyžařský. Určen primárně pro žáky 7. třídy, žákům 8. a 9. třídy nabízíme místa v rámci doplnění kapacity. Kontakt pro dotazy: volfova@zsbesednice.cz

Informační schůzka proběhne 13.11.2019 od 18:00 hod v učebně 7. třídy.

 

Doporučený seznam věcí:

Sjezdová výzbroj: lyže, hole, boty, lyžařská helma povinná

Sjezdová výstroj: bunda, oteplovačky, rukavice, čepice, lyžařské brýle, nákrčník

Oblečení do chaty, přezůvky, hygienické potřeby, plavky, ručník, společenské hry, osobní léky, kapesné (min. 300 Kč)

Nebrat si s sebou drahé a snadno rozbitelné věci, škola za ně nebere odpovědnost

 

Další věci:

  • potvrzení o seřízení vázání (odevzdat Štěpánce Hosenseidlové do 16. 12. 2019)
  • kartu pojištěnce zdravotní pojišťovny – kopie (odevzdat Štěpánce Hosenseidlové do 16. 12. 2019)
  • posudek o zdravotní způsobilosti - platí 2 roky a vystavuje lékař (odevzdat Štěpánce Hosenseidlové do 16. 12. 2019)

 

při odjezdu se bude vybírat:

  • potvrzení o bezinfekčnosti (potvrzují rodiče, ne starší 2 dnů před odjezdem)
  • písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte na lyžařský kurz

01 LVK 2020 - informace.pdf (224411)

Zpět