Hudební výchova a návštěva kostela sv. Prokopa v Besednici

05.02.2020 16:03

V rámci hodin HV – téma: hudební nástroje - navštívili žáci 2. stupně v posledním lednovém a v prvním únorovém týdnu kostel sv. Prokopa v Besednici, aby se seznámili s varhanami, jejich stavbou, zvukem a ověřili si, že jde zároveň o nástroj dechový i klávesový a proč jsou varhany často nazývány nástrojem královským. Děti si mohly zkusit na varhany zahrát a poslechnout si hru, devátá třída si zazpívala chorál Svatý Václave, což je zároveň součástí letošní výuky. Později děti dokázaly pojmenovat základní části -  manuál, rejstřík, táhla, skříň, pedál, rozlišily druhy píšťal, dověděly se také o původu zdejšího nástroje. Po předchozí krátké informativní přípravě jsme se v tichosti zastavili a snažili se pojmenovat místa a předměty v kostele, téma jsme odlehčili připomenutím různých frazeologických obratů souvisejících s tímto místem (vzít si někoho na paškál, být chudý jako kostelní myš, ticho jako v kostele, s tebou je kříž,  …tady máš oltář apod., což mnozí znali, ale nedokázali motivačně spojit),  hovořili jsme o zeměpisném umístění, historii, funkci kostelů v křesťansky orientované Evropě, připomněli jsme si názvy kostelů v okolních vsích, objasnili jsme si slova – pouť, posvícení.

Děti se chovaly velmi hezky a důstojně, touto návštěvou jsme si ověřili, jak mnohé spolu souvisí (mezipředmětové vztahy - dějepis – historie varhan a kostela, obce, výchova k občanství - respektování náboženství, umět se důstojně a tiše chovat, výtvarná výchova – obrazy, sochy, loď, oltář…, pseudobarokní sloh, fyzika – vznik zvuku ve varhanních píšťalách (p.uč. Maňásková),  zeměpis – způsob stavění kostelů a umístění presbytáře, literatura – připomenutí legendy o sv. Prokopovi ze 14.století.

 

Obrazovou dokumentaci jako obvykle najdete v sekci Fotogalerie

Zdeňka Řehoutová

 

 

Zpět