Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/21

05.01.2021 14:54

Pro hodnocení žáků bude využita klasická známkovací stupnice 1 - 5. Zároveň žáci obdrží i zhodnocení své práce psané slovy, které ale není oficiálním dokumentem školy.


Pokud nebude možno výpis z vysvědčení vydat 28. ledna 2021, bude vydán nejpozději třetí vyučovací den poté, co bude umožněna osobní přítomnost žáků ve škole. Ke dni 28. ledna budou zákonní zástupci informováni o hodnocení žáka prostřednictvím Školy online (nebude zasílána samostatná zpráva, ale hodnocení bude formou uzavření klasifikace).


Eva Tomášková

Zpět