Harmonogram uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních

15.04.2020 19:55

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich--podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/

 

 

Fáze 20. 4.  a 11. 5. se základních škol netýkají.

Pokud vše půjde dle tohoto harmonogramu, 25. 5. mohou nastoupit do školy žáci 1. stupně (1.-5. třída). Podrobnější pokyny a opatření zde budou zveřejněny včas.

Pro žáky 2. stupně platí až červnový termín - v omezeném rozsahu (menší skupiny)

 

Provoz mateřské školy bude obnoven v termínu dohodnutým se zřizovatelem.  I tato informace bude zveřejněna na webových stránkách školy, popř. dalšími dostupnými způsoby.

 

pondělí 25. května

  • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny
    (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.
  • Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí.

nejdříve 1. června

  • Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách
  • Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin

červen

  • Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách
  • Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin
Zpět