Externí odborník na naší škole

29.09.2020 15:36

Od začátku školního roku 2020/2021 působí na naší škole externí odborník v oblasti výchovy a vzdělávání.

Poskytuje konzultace školám v oblasti rovných příležitostí. Jeho úkolem je přispívat k optimálnímu školnímu klimatu

 

To, jak se celkově cítíme ve svém životě, má vliv na všechny oblasti, včetně školního výkonu, proto se nebojte v případě jakéhokoliv problému či dotazu domluvit konzultaci. Externí odborník je na škole proto, aby pomáhal dětem při cestě školním životem, je k dispozici učitelům a rodičům.

Může pomoci v případě, že se dítěti ve škole nevede dobře – nemá dobré vztahy se spolužáky nebo učiteli, trápí ho těžkosti při učení, tíží ho situace doma (rozvod rodičů či jiná změna v rodinném nastavení) nebo si jen potřebuje  s někým popovídat. Zároveň může poskytnout podporu rodičům, kteří se chtějí poradit o výchově dítěte, nebo kteří mají pocit, že jejich dítěti nebo i jim samým škola nerozumí.

Během školního roku bude pracovat se třídami v rámci prevence sociálně patologických jevů, případně se zapojí do řešení krizových situací.

 

 

V případě individuální práce s dítětem je potřeba písemného souhlasu zákonného zástupce. Zákonný zástupce je pak informován o záměrech a výstupech této spolupráce. Externí odborník nemůže tyto informace poskytovat škole nebo dalším institucím bez souhlasu zákonného zástupce (s výjimkou skutečností podléhající oznamovací povinnosti).

 

 

 

Mgr. Markéta Masopustová

email: inkluze@zsbesednice.cz

telefon: 602 303 249 

 

Zpět