Exkurze Č. Krumlov

10.10.2016 13:55

Ve čtvrtek 13.10. se žáci 7., 8. a 9. třídy zúčastní exkurze do Českého Krumlova.

Žáci 9. ročníku navštíví úřad práce a ostatní žáci mají vlastní program připravený jejich třídními učitelkami.