Drogová prevence

14.10.2019 20:09

Dne 9.10.2019 přijal naše pozvání pan Martin Hornych, který se zabývá prevencí v oblasti drog a HIV. Beseda o drogách, škodlivosti, návyku, důvodu braní drog, následků a konců drogově závislých tak proběhla s člověkem, který přesně autenticky může žákům předat zkušenosti. Pan Martin byl totiž sám několik let závislí na drogách a v té době se také nakazil virem HIV od svého bratra. Od chvíle, kdy absolvoval léčbu, uplynulo již několik let, a od té doby navštěvuje školy a jiná místa, kde s dětmi a lidmi debatuje na tato témata.

Pan Martin postupně absolvoval besedu s jednotlivými ročníky druhého stupně. Nejprve s nimi promlouval a vyprávěl jim svůj životní příběh nebo i příběhy lidí, s kterými se setkal a setkává. Ke svému vypravování přidal i zajímavá videa. Poté odpovídal na otázky žáků.

 

Zpět