Doučování

25.09.2019 07:55

V letošním roce probíhá doučování v těchto předmětech:

 

1. třída Mgr. Petra Matoušková Čtvrtek
12.00 - 13.00
2. třída Mgr. Irena Hubená Pondělí
12.45 - 13.45
3. třída Mgr. Lenka Volfová Středa
12.30 - 13.30
4. třída Mgr. Lenka Brothanková Čtvrtek
12.45-13.45
5. třída Mgr. Petra Matoušková Středa 13:15 - 14:15
- po dobu plavání 
2. stupeň
M, Inf
Mgr. Dana Vacková Čtvrtek 13:30 - 14.30,
popř. po indiv. dohodě
2. stupeň 
Čj, Aj
Mgr. Zdeňka Řehoutová Středa  13:30 - 14:30
2. stupeň
Ch, Př
Mgr. Růžena Stašková Středa  13:30 - 14:30

 

Dále v 9. třídě mají žáci možnost navštěvovat přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka, kterou vede Mgr. Zdeňka Řehoutová 

- čtvrtek 12.30 - 13.15

 

 

Středa  13:30 - 14:30

 

Zpět