Den bezpečnějšího internetu neboli Safer Internet Day

06.02.2020 22:32

Internet je místo, kde většina z nás tráví čím dál více svého volného času. Ačkoliv nám internet v mnoha věcech pomáhá, je zdrojem mnoha informací, zábavy a možné rychlé komunikace s člověkem na druhém konci světa, tak je také i místem, které využívají někteří pro to, aby druhým škodili nebo ubližovali.

Iniciativa Safer Internet Day chce na tyto hrozby upozornit a my se přidáváme.

O bezpečnosti chování na internetu se s dětmi bavíme od začátku školní docházky, zejména pak v hodinách informatiky nebo formou besedy s odborníky.

Dne 7. 2. 2020 se tomuto tématu budou více věnovat v rámci několika hodin žáci 4., 5. a 6. třídy.

Témata, která zazní:

BEZPEČNÉ HESLO 
PŘÁTELSTVÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
CO SDÍLET A CO NE 
VLIV SOCIÁLNÍCH SÍTÍ NA NAŠE MYŠLENÍ

Žáci 7. třídy budou toto téma procházet v budoucích několika hodinách předmětu informatika. Téma začali již na dnešní hodině zhlédnutím dvou videí, která pro tyto příležitosti vznikla jako prevence.

Bezpečnost našich žáků na internetu je pro nás dlouhodobým cílem.

 

Odkazy, které Vám poskytnou další informace:

https://www.saferinternetday.org/web/sid/home     

https://www.bezpecnyinternet.cz/

https://www.budsafeonline.cz/bezpecne-na-internetu

Vacková D., Vacková M.

 

Zpět