Cesta za svobodou

22.11.2019 07:27

V 6. a 9. třídě se žáci během slohové výuky v týdnu od 11. do 15.listopadu zúčastnili besedy a diskuse se svým vyučujícím.  Téma bylo spojeno jak s listopadovými událostmi před třiceti lety, tak i s porovnáním života za totality a života v demokratické zemi. Děti měly připravené otázky, nad odpověďmi a zážitky jsme diskutovali, některé děti vyprávěly  i o životě svých předků. Cílem a snad i přínosem těchto debat ve výuce stylistiky bylo dojít k tomu, jak důležité je moci se nejen svobodně, ale i slušně a pokud možno spisovně vyjadřovat o světě a problémech, které nás obklopují, a jakým způsobem je třeba vést diskusi.

                                                                                                            Z.Řehoutová

 

Zpět