Branná soutěž 2021

05.04.2021 20:20

„ZVEDNĚME DĚTI OD POČÍTAČŮ!“

Ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice

plukovník gšt. Ing. Alois Urban

vyhlašuje, v rámci provádění přípravy občanů k obraně státu, brannou soutěž
určenou pro žáky 2. stupně základních škol v Jihočeském kraji.

 

Školní kolo probíhá od 6. 4. - 7. 5. 2021

Vyhlášení školního kola

Máš zájem o získávání vědomostí souvisejících s brannými sporty a projektem Ministerstva obrany POKOS (Přípravy Občanů K Obraně Státu.)?  Zajímáš se o Armádu České republiky, o její úkoly a způsoby jejich plnění? Máš možnost se podle svého uvážení zapojit do soutěže „Zvedněme děti od počítačů“.

V rámci přípravy na tuto soutěž, vyhlašujeme pro žáky 2. stupně školní kolo. I když jsme sice stále omezeni vládním nařízením k zamezení šíření nemoci COVID -19, jednotlivé úkoly jsou tomu přizpůsobeny. Můžete je plnit sami, popř. ve dvojicích. Příprava se skládá z několika úkolů, které zašlete k vyhodnocení na adresu tampirova@zsbesednice.cz.

 

  1. TOPOGRAFIE

  2. VOJENŠTÍ VETERÁNI

  3. VĚDOMOSTNÍ TEST

  4. UKAŽ SE

Více informací k jednotlivým úkolům naleznete zde: Branná soutěž 2021.pdf (1111758)

 

Zpět