Bobřík informatiky

20.11.2019 22:28

Ve dvou listopadových týdnech (4. - 15.11.) probíhala online soutěž BOBŘÍK INFORMATIKY, ktéré se zúčastnili žáci naší školy.

Bobřík informatiky je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství.

  • Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
  • Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
  • Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu.
  • Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
  • Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.
  • Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačové učebně školy.
  • V kategorii MINI (1. stupeň) žáci plní 12 úkolů a mají na to 30 minut. V kategoriích BENJAMIN (6. a 7. třída) a v kategorii KADET (8. a 9. třída) plní 15 úkolů a mají na to 40 minut.
  • Bodování úloh:

Každý soutěžící začíná s množstvím bodů (MINI = 48 bodů, ostatní 60 bodů). Pokud úkol přeskočí a neodpovídá, získá 0 b. Pokud odpoví špatně, body se odčítají. Úkoly jsou odstupňované na lehké, střední a těžké a dle toho se získávají body.

 

náročnost

správná odpověď

nesprávná odpověď

bez odpovědi

lehká

9

-3

0

střední

12

-4

0

těžká

15

-5

0

 

 

 

 

 

  • Kategorie MINI má možnost získat maximální počet bodů 192 a úspěšnými řešiteli jsou všichni, kteří získají 120 bodů a více.
  • Ostatní kategorie mohou získat 240 bodů a úspěšnými řešiteli jsou všichni, kteří získají 150 bodů a více.

Naši žáci byli velice šikovní. Výborné výsledky byly zejména v kategorii MINI v páté třídě a Bobříka informatiky získalo také několik žáků na druhém stupni v kategorii Benjamin.

 

Všem zúčastněným gratulujeme!

Vacková D.

Více info na: www.ibobr.cz

 

Zpět