Bezpečnost žáků na cestě do školy

06.01.2022 10:12

Vážení rodiče,

toto roční období nás přimělo obrátit se na Vás s následujícím problémem, který zároveň  vyplynul z debaty mezi vyučujícími. Jedná se o pohyb dětí v nedostatečně osvětlených  místech před rozedněním (cesta do školy) a po setmění. Přestože víme, že reflexními prvky mají být vybaveni hlavně chodci mimo obec, přimlouvali bychom se za jejich častější používání i při pohybu v obcích. Některé části obcí jsou hůře osvětlené, děti se pohybují i po ulicích, někdy stojí na hraně chodníku a pak jsou vidět až z těsné blízkosti a hrozí nebezpečí zranění. Prosím Vás tedy o pochopení a spolupráci. Děkuji.  

                                                                                           S pozdravem

                                                                                               Věra Tampírová, koordinátor EVVO

https://www.ibesip.cz/aplikace-viditelnost/

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Aktivni-pohyb-v-silnicnim-provozu/Budte-videt,-prezijete/Budte-videt

 

 

Zároveň v Besednici byla prodloužena doba, po kterou nyní v zimě svítí pouliční lampy až do 7:30 hodin.

Děkujeme vedení městysu za vstřícný přístup.

Zpět