Adaptační pobyt šesťáků

14.10.2019 21:10

 

Ve dnech 11. – 13.10. 2019 proběhl Adaptační pobyt šesté třídy. Většina žáků se sešla v pátek odpoledne v tábornické základně DDM ČB v Přední Výtoni. Pátek a sobota proběhla v režii organizace SPIRÁLA, která připravila pro děti velmi bohatý a zajímavý program.

V pátek děti sepsaly svá společná očekávání od celého víkendu a společně si zahrály spoustu her, ve kterých musely prokázat vzájemnou spolupráci a důvěru. K večeři nám dvě maminky připravily výborné řízky a za to jim moc děkujeme. Když nastala tma, čekala na nás všechny stezka přání. Každý z nás se musel vydat po cestě, která byla osvětlena pouze svíčkami, a na konci jsme museli napsat na připravený papír svá přání. Když došli všichni, složili jsme papír se svým přáním do tvaru lodičky a zapálenou jsme ji poslali po hladině Lipna. Do postýlek jsme se dostali až o půlnoci.

V sobotu ráno jsme společně posnídali domácí vafle s nutelou a čajem a začalo dopoledne plné zábavy. Se zavřenýma očima jsme se poznávali podle rukou, nohou, ramenou a obličejů své spolužáky. Zahráli jsme si akční piškvorky a naučili se vzájemně báseň o třinácti slokách.  Paní učitelky nám mezi tím připravily oběd (polévku a špagety). Polední klid nám nic neříkal, a tak jsme si vymysleli vlastní hru s vysílačkami. Odpoledne jsme prokázali vzájemnou důvěru a obratnost na lanech a vytvořili jsme společný obraz pouze z přírodnin na památku celého víkendu. Večer nás čekala zábava v podobě diskotéky provázená hrami a zakončená společnou stezkou odvahy a vytvořením společného prostoru ke spaní v klubovně.  

V neděli jsme si zabalili, zahráli přehazovanou, Ringo, deskové hry a vrhli jsme se na vaření společného obědu. Protože se nám to povedlo, pozvali jsme na oběd i rodiče. Všem moc chutnalo a už nám nezbývalo nic jiného, než se rozloučit a domů si odvézt krásné zážitky.

Moc děkujeme maminkám za připravené pohoštění a organizaci SPIRÁLA za připravený program.

Dana Vacková a Irena Hubená

Více ve fotogalerii

Zpět