Adaptační pobyt – Adaptační chvilky 6. třídy

19.10.2020 08:50

Ve dnech 24. – 25. září 2020 se žáci 6. třídy zúčastnili improvizovaného adaptačního pobytu. Celou akci si pro žáky připravily p. učitelky Dana Vacková a Štěpánka Hosenseidlová společně s třídní učitelkou Martinou Ondřichovou a za pomoci p. Masopustové.  Adaptační pobyt byl situován do okolí školy. Počasí nám nepřálo, ale i s tím jsme si poradili a v pátek využili školní tělocvičnu. 


 První den celé akce jsme se věnovali seznamovacím aktivitám, kdy jsme například vytvářeli třídní pavučinu s našimi jmény a vlastnostmi, cestou na rozhlednu v nesourodých dvojicích jsme vyzvídali co nejvíce věcí o svých kamarádech a s novými informacemi pak dále pracovali. U rozhledny jsme se chvíli zdrželi a hráli hry. Ti statečnější z nás vylezli až na vrchol rozhledny. Když jsme se vrátili ke škole, tak jsme opět pracovali s informacemi od svých spolužáků a snažili, co nás spojuje, zda máme podobné vlastnosti, co všechno má celá naše třída společného. V závěru prvního dne jsme si vytvořili společný třídní erb a těšili se na další den.


V pátek nám nepřálo počasí, ale nás to nezaskočilo, ani nám to nevzalo chuť vrhnout se do dalších společných dobrodružství.  Větru a dešti jsme neporučili, ale na štěstí jsme si dokázali poradit a užili se den v tělocvičně. Dopoledne jsme se soustředili především na aktivity zaměřené na důvěru mezi žáky a vyzkoušeli jsme si, jak umíme spolupracovat, jak si umíme poradit v různých situacích, vzájemně si pomoci a najít správnou taktiku. Všechny aktivity třída výborně zvládla a úspěšně splnit, v neposlední řadě si je také patřičně užila.

V závěru obou dnů jsme neopomněli vzájemně si sdělit zpětnou vazbu. Na základě našich reflexí si troufnu říct, že jsme si adaptační pobyt i přes ztížené podmínky náramně užili.  Naše 6. třída nám ukázala, že jsou úžasný kolektiv plný šikovných a chytrých dětí. V průběhu roku budeme pokročovat v aktivitách, které nám pomáhají poznávat spolužáky i sebe. Pevně věříme, že naši šesťáci budou super kolektiv. 

 

Štěpánka Hosenseidlová 

 

 

Zpět