Adaptační pobyt – Adaptační chvilky 6. třídy

21.09.2020 19:00

Aby byl pro žáky oživen vstup na druhý stupeň, byl pro ně připraven dvoudenní program pro podporu dobrých vztahů ve třídě a podpoření vzájemné spolupráce a tolerance mezi sebou. Jelikož nám současná situace neumožňuje s žáky vyjet přes noc mimo školu, rozhodli jsme se žákům uspořádat program ve škole a to v čase výuky bez nocování.

 

Kdy: 24. – 25. září 2020

Kde: ZŠ a MŠ Besednice a okolí školy

 

Ve dnech 24. a 25. září bude výuka nahrazena připraveným programem. Oběd mají žáci ve škole, jak jsou zvyklí a domu odjedou také dle rozvrhu.

S sebou: Sportovní oblečení, pevnou obuv, hlavně teplé oblečení, pokrývku hlavy, láhev na pití, pláštěnku.

 

Děkujeme

Ing. Martina Ondřichová – třídní učitelka

Mgr. Dana Vacková – metodik prevence

 

Zpět