Mateřská škola

 

Ve školním roce 2020/21 budou zahájeny badatelské dílny  německý jazyk. Více informací vám podá paní učitelka Martina Ondřichová (ondrichova@zsbesednice.cz).

 

Informace o školce

Řády a předpisy

Co dítě potřebuje do MŠ

 

Kontakty: telefon:  778 015 830
email:   mskola@zsbesednice.cz

             hutova@zsbesednice.cz
Vedoucí
učitelka MŠ
Zdeňka Huťová

 

Další zaměstnance školky naleznete zde

 

Konzultace s rodiči: Individuálně po e-mailové nebo telefonické domluvě

 

           


 

 

 

Mateřská škola - Aktuality

Mikulášská nadílka

05.01.2020 11:15
Ve čtvrtek 5.12.2019 přivítaly děti Sv. Mikuláše, andělíčky a čertíčky. Program připravili žáci 9. tř. s paní učitelkou Mgr. Řehoutovou. Za přednes básniček děti dostaly mikulášskou nadílku, za kterou městysu Besednice děkujeme.  

Knihovna městyse Besednice

05.01.2020 11:13
Ve středu 27.11.2019 se děti seznámily s knihovnou městyse Besednice. S dětmi jsme prohlíželi knihy, četli pohádky, skládali a vybarvovali obrázky. Knihovnici paní Vontorové děkujeme za milý přístup a připravený program.  

Setkání seniorů v Besednici

05.01.2020 11:03
V neděli 24.11.2019 přišly děti potěšit svým vystoupením babičky a dědečky při příležitosti Setkání seniorů. Přednes básniček v podání dětí byl velice milý a za sladkou odměnu, kterou děti dostaly, děkujeme.

Drakiáda v Besednici

14.11.2019 14:58
S velkou radostí děti z MŠ společně s rodiči se zúčastnily Drakiády, která se konala v sobotu 2.11.2019. Akci pořádal městys Besednice. Počasí se umoudřilo a draci létali vysoko do oblak. Na děti čekaly krásné ceny za namalovaného draka a opékání buřtů. Městysu Besednice děkujeme za hezké...

Běh MARUNKA 2019

12.11.2019 22:54
V sobotu 28.9.2019 se děti MŠ zúčastnily charitativního běhu MARUNKA 2019. Charitativní běh byl pořádán ve prospěch Autiscentra o.p.s. Rodičům a dětem děkujeme.  

Vítání občánků

12.11.2019 22:50
V neděli 29.9.2019 děti přivítaly písničkou a říkankami nové občánky městyse Besednice.  Děkujeme dětem za jejich krásné vystoupení a paní Blance Janové za hudební doprovod.

Malí plaváčci

12.11.2019 22:41
Děti z Mateřské školy pod vedením paní učitelky Huťové navštěvují v měsíci září - listopad plavecký bazén v Č. Krumlově. Zde se děti pomocí her a říkanek volně seznamují s prostředím malého a velkého bazénu. Děti koupání velice baví a těší nás vysoká účast dětí.
<< 1 | 2 | 3 | 4

Mateřská škola

  • Nově zrekonstruovaná budova
  • Klidné prostředí na okraji obce
  • Zastávka autobusu před školou
  • Individuálnější přístup, díky menšímu počtu žáků ve třídách
  • Klidnější přechod z mateřské školy na základní školu, mateřská škola je přímo v areálu
  • Téměř domácí strava
  • Žáci mají přístup na zahradu školky vybavenou atrakcemi pro děti - trampolína, houpačka, prolézačka ve tvaru lodě apod.

 

Historie školky

     Bývalá budova MŠ byla umístěna mezi kostelem církve katolické, kaplí církve husitské a hřbitovem. Do roku 1973 sloužila tato budova jako součást ZŠ a v roce 1973 byla zrekonstruována a předělána na dvoutřídní MŠ o kapacitě 60 dětí. Od roku 1992 byla MŠ pouze jednotřídní.

Od září 2006 přestavbou bývalého školního bytu a částečnou přístavbou byla uvedena do provozu jednotřídní MŠ, která je součástí ZŠ a je se ZŠ přímo spojena.

Od září 2012 je naše MŠ opět dvoutřídní s kapacitou 45 dětí.

 

Jídelna pro MŠ se nachází v suterénu ZŠ.

 

V roce 2007 bylo před budovou MŠ vybudováno dětské hřiště za přispění rozpočtu ČR z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

 

      Od září 2010 je v provozu zahradní domek na úschovu pomůcek k činnostem na školní zahradě a pergola, která v létě poskytne stín a za špatného počasí příjemný azyl.