Květen-návrat do školy

 

Návrat do školy - 2. stupeň

 

Vážení rodiče a žáci,

od 8. 6. 2020 je dle rozhodnutí vlády umožněna osobní přítomnost ve škole také žákům 2. stupně. 

Z doporučených variant jsme vybrali konzultace v hlavních předmětech.

Účast na konzultacích je dobrovolná, stále bude probíhat  vzdělávání na dálku (tato vzdělávací aktivita je ministerstvem považována pro žáky druhého stupně za hlavní) dle rozvrhů platných od 25. 5. 2020.

Níže vám předkládáme harmonogram těchto konzultací pro 6.  - 9. třídu, platný od 8. 6. 2020.

 

Termíny konzultací pro 6. - 9. třídu

Květen-návrat do školy

 

Dle sdělení MŠMT platí následující plán (podrobnosti a termíny budou upřesněny, sledujte, prosím, webové stránky školy)

 

od 11. 5. 2020 výuka pro 9. ročník ZŠ -  příprava na přijímací zkoušky - zkrácené vyučování s osobní přítomností žáků, bez školní jídelny

od 25. 5. 2020 výuka pro 1. stupeň ZŠ - včetně školní jídelny a odpoledního bloku - do 18. 5. 2020 musí rodiče vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas (osobně nebo na e-mailu: prvnistupen@zsbesednice.cz)

od 25. 5. 2020 obnoven provoz mateřské školy po dohodě se zřizovatelem - včetně zabezpečení stravy

 

 

Základní škola:

 

 

Vážení rodiče, 

informaci o tom, do které třídy bylo vaše dítě zařazeno, obdržíte e-mailem.

 

 

Budova školy bude otevřena od 7:30, zahájení dopoledního bloku je v 7:50.

 

 

Rozpis pro třídu B od 25. 5. 2020

Pedagog: Matoušková/Hosenseidlová

Zahájení dopoledního bloku: 7:50

Velká přestávka (malé pauzy budou individuálně): 9:30-9:50

Oběd: 12:10-12:40

 V této třídě pokračuje odpolední provoz do 16 hodin.                                                                                                                                                                                                           

 

Rozpis pro třídu S od 25. 5. 2020

Pedagog: Hubená

Zahájení dopoledního bloku: 7:50

Velká přestávka (malé pauzy budou individuálně): 9:00-9:20

Oběd: 11:00-11:30

 

 

Rozpis pro třídu D od 25. 5. 2020

Pedagog: Brothánková

Zahájení dopoledního bloku: 7:50

Velká přestávka (malé pauzy budou individuálně): 9:50-10:10

Oběd: 11:40-12:00

 

 

 

Rozpis pro třídu N od 25. 5. 2020

Pedagog: Záhorková

Zahájení dopoledního bloku: 7:50

Velká přestávka (malé pauzy budou individuálně): 10:10-10:30

Oběd: 12:50-13:20

 

 

ochrana_zdravi_zs.pdf (1045505)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ  

 

Žáci budou muset dodržovat hygienická opatření, o kterých budou zákonní zástupci včas informováni, bez nich jim nebude umožněn vstup do výuky. Výuka dle doporučení MŠMT nebude povinná, ale bude umožněno ji absolvovat žákům, kteří nespadají do "ohrožené" kategorie (např. senior v rodině, dítě diabetik, ...). 

Čerpání ošetřovného patrně bude vládou upřesněno, před zahájením výuky vám podáme info. I my sami musíme počkat na informace z ministerstva  a ty se bohužel často mění a upřesňují.

Děkujeme za trpělivost a spolupráci.

Eva Tomášková

 

Mateřská škola:

ochrana_zdravi_ms.pdf (1123527)
Provoz MS od 250520_Besednice.docx (15260)
příloha_čestné_prohlášení.pdf (275206)