9. třída

 

Třídní učitel: Mgr. Věra Tampírová

V případě nepřítomnosti přebíra funkci jako náhradní třídní učitel:

Mgr. Růžena Stašková