9. třída

Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Řehoutová
ROZVRH HODIN 2019/2020 - (9. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:45
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO ČJ M NJ INF D VO    
ÚT M ČJ CH AJ Z HV    
 
ST M D AJ CH SP  
ČT M ČJ F AJ NJ   TV TV
ČJ M F VZ VV    

 


 

 

MATERIÁLY KE STUDIU

V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Milí žáci,

  ráda bych některé z Vás upozornila na to, že dodnes jsem od Vás neobdržela žádnou domácí práci.

Pokud máte problém s posíláním úkolů po internetu, můžete ofocené DÚ posílat také formou MMS na školní telefonické spojení (vhodné pokud není jiná možnost).

Po návratu do školy již nebude čas se k úkolům, které jsou jen opakováním a procvičováním učiva, vracet. Může se stát, že se tato procvičená látka objeví v nějakém testu.

Zkuste si vytvořit denní režim, kdy se třeba alespoň nějaký čas dopoledne budete věnovat této práci, určitě Vám ještě zbyde dostatek volna.

Zdravím Vás všechny, buďte na sebe opatrní!

Z. Řehoutová

 

Český jazyk 

Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_1 

Oprava: Mluvnice cv.29/ str.12, nikoli 2/19. 

 Příprava na přijímačky 

 
23. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_2

Příprava na přijímačky2

 

30. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_3  

1. 4. 2020 - Příprava na přijímačky 3 

 

Anglický jazyk

Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_1 

23. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_2 

31. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_3  řešení AJ_3 

1. 4. 2020 - Časopisy online zde

 

Německý jazyk

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_1 

23. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_3    řešení Nj_3 a D_3  

 

Matematika

Zadává Mgr. Marcela Douchová douchova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce pouze pro žáky, kteří budou vykonávat přijímací zkoušku

Procvičování 1       Procvičování 2       Procvičování 3        Výsledky 

                     - Dále si vypracujte v sešitě na přijímačky M 2020 převody jednotek délky, obsahu a objemu       

        - Práce pro ostatní (opakování 7. ročníku)

Procvičování        Výsledky   

 

Řešení nalezneš zde na konci týdne

Více zde: https://www.zsbesednice.cz/informace-rocniku/a8-trida/

Řešení naleznete zde na konci týdne

Řešení k zadaným testům 10. 3. 2020  Výsledky_1    a     Výsledky_2  
 

Dále lze procvičovat probranou látku na tomto odkaze: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

 

23. 3. 2020 - Práce pouze pro žáky, kteří budou vykonávat přijímací zkoušku

Procvičování 2. týden

- A geometrické výpočty str. 51- 61 v opakování k přijímačkám

- Práce pro ostatní  Procvičování 2. týden

Řešení naleznete zde na konci týdne Výsledky příkladů skupina A   Skupina B - připomínám zaslání výsledků přímo mě na e-mail

 

30. 3. 2020 - Práce pouze pro žáky, kteří budou vykonávat přijímací zkoušku   Procvičování 3. týden ->  Řešení  

 - Práce pro všechny (i přijímačkáře)  Procvičování 3. týden 

 

1. 4. 2020 - Přijímačkový test od Michala Musila, který dnes od 18.00 poskytne řešení na streamu zde 

 

Dále lze procvičovat již probranou látku na tomto odkaze: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

Více zde: https://www.zsbesednice.cz/informace-rocniku/a8-trida/

Informatika

Zadává Mgr. Dana Vacková zastupce@zsbesednice

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Inf_1

24. 3. 2020 - Práce a info zde: Inf_2 

30. 3. 2020 - Práce a info zde: Inf_3  

 

Chemie

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům 

16. 3. 2020 - učebnice str. 29 - 36 - opakování uhlovodíků - alkany, alkeny, alkyny, cykloalkany

- přečíst, vypsat významné cykloalkany: 

Cyklohexan - strukturní, racionální a molekulový vzorec

 - vlastnosti

 - výskyt

- použití

 - PS - str. 18 - 24

 - vyprac. cvič. ofotit a poslat na e-mail Staskova@zsbesednice.cz

23. 3. 2020 - Vypiš si areny - benzen, naftalen -  str. 34, název, vzorec, vlastnosti, výskyt, použití, zajímavosti...

       - Zopakuj si všechny základní uhlovodíky, uč.str. 36, cv. 1 až 18. /vypracuj zadané otázky písemně, piš jen odpovědi do psacího sešitu, ofoť a přepošli/

31. 3. 2020 - PS - str. 24, 25 - vypracovat, ofotit, přeposlat

 

 

Přírodopis

Zadává Mgr. Monika Vacková mvackova@zsbesednice.cz

24. 3. 2020 - Práce a info zde: Př9 

 

Fyzika

Zadává Bc. Lenka Maňásková manaskova@zsbesednice.cz

19. 3. 2020 - Práce a info zde: F_1  

 Odkaz na mikroskopy

27. 3. 2020 - Práce a info zde: F_2   

2. 4. 2020 - Práce a info zde: F_3 

 

Zeměpis

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům 

16. 3. 2020 - učebnice str. 34,35 - Města a vesnice - opakování - přečíst, Urbanizace - přečíst, vypsat

- PS - vypracovat cvičení na str. 21 - 24

- vyprac. cvičení ofotit a poslat na e-mail Staskova@zsbesednice.cz

23. 3. 2020 - Opakování - Obyvatelstvo světa - písemně do psacího sešitu vypracovat odpovědi na otázky uč.str.35, ofotit, přeposlat

31. 3. 2020 - Globalizace, Hospodářské sektory - uč. str. 36, 37 - vypsat do PS na volné řádky str. 25

- PS - str. 25, 26, 27 vypracovat, ofotit, přeposlat

 

Dějepis

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Článek: Dnů svobody si neužili - přečti si

- podívej se na průběh Pražského povstání -  cyklus Slavné dny

 

23. 3. 2020 - Práce a info zde: D_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: D_3

Kdo nemá doma PS z dějepisu, může si je vyzvednout v kanceláři školy každý všední den od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Výchova k občanství

Zadává Mgr. Kateřina Černá cerna@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům

18. 3. 2020 - Práce a info zde: VO_1

24. 3. 2020 - Práce a info zde: VO_2        Belbin     

1. 4. 2020 - Práce a info zde: VO_3 

- kvíz Hospodaření státu, banky a peníze

 

Výchova ke zdraví

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Návykové látky a osobní nebezpečí- PS str.56 - vypracovat cvičení

31. 3. 2020 - PS - str. 57 - vypracovat, ofotit, přeposlat

 

Hudební výchova

Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020  Nejdříve si najděte na internetu B. Smetana - život a dílo

Poté se pokuste vyplnit kvíz:  Část 1.       Část 2.      Část 3.

Prosím na můj e-mail poslat název 1 díla B. Smetany, se kterým jste se v ukázkách při HV nebo i jinde setkali.


23. 3. 2020 - Práce a info zde HV_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: HV_3  

 

Výtvarná výchova

Zadává Mgr. Lenka Brothanková brothankova@zsbesednice.cz

20. 3. 2020 - Práce a info zde: VV_1  

23. 3. 2020 - Práce a info zde: VV_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: VV_3  

 

Svět práce

Zadává Mgr. Dana Vacková zastupce@zsbesednice

16. 3. 2020 - Práce a info zde: SP_1 

27. 3. 2020 - Práce a info zde: SP_2

2. 4. 2020 - Vyplň kvíz

 
 

Tělesná výchova

Zadává Mgr. Lenka Volfová volfova@zsbesednice.cz

18. 3. 2020 - Práce a info zde: Tv_1