9. třída

Třídní učitel: Mgr. Dana Vacková
ROZVRH HODIN 2018/2019 - (9. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:40
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO M ČJ Ch AJ F HV   VV
ÚT M ČJ NJ INF   TVH TVH
 
ST Z M ČJ AJ D Vz  
ČT M VO AJ F   TVD TVD
M ČJ NJ CH D
 
   

 

Informace pro rodiče a žáky