9. třída - online hodiny

 

ROZVRH HODIN 2019/2020 - (9. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5.
8:30
-
9:15
9:30
 -
10:15
10:30
-
11:15
11:30
 -
12:15
12:30
 -
13:15
PO       ČJ NJ
ÚT     PŘ/Z D/VO  
ST   CH M/F AJ  
ČT       NJ  
ČJ AJ M/F    

 První vyučovací hodina začíná v 8.30 a každá další online hodina začíná také v půl.

Odkaz na online vyučování byl zaslán na e-mail zákonným zástupcům žáků.

Žáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky, nadále docházejí do školy beze změn. Platí stejné podmínky a pravidla jako doposud.

 

Práce při online hodině

PO 22. 6. 2020

ČJ

NJ - Slovní zásoba, časování sloves, předložky, rozkazovací způsob

        Poslech- doplňování textu

        PS str. 51


 

PÁ 19. 6. 2020

ČJ

AJ

M/F - Podklad pro hodinu 

 

ČT 18. 6. 2020

NJ - Procvičování slovní zásoby, předložky

       PS 9/71 v 10. lekci

       Text Rotkäppchen – Červená karkulka str. 182 

 

ST 17. 6. 2020

CH - Bílkoviny

M/F - Podklad pro hodinu 

AJ - Konverzace – domácí práce v časových větách

       WB cv. 1, 2, /56

      Sdílení videa – konverzace – shopping, a shopping list

      Slovní zásoba – 6C – Environment – procvičení pomocí podmiňovacích vět

 

ÚT 16. 6. 2020

PŘ/Z - Služby, Třetihory, čtvrtohory

D/VO - Záznam z hodiny 

 

PO 15. 6. 2020

NJ - Procvičování slovní zásoby, větný rámec

       Práce s textem – PS 59 – doplň podle poslechu

       Wo ist der Teddy Pooh? – PS str. 58

ČJ - Přijímací zkoušky na SŠ – dotazy, vysvětlení

Divadlo Járy Cimrmana


PÁ 12. 6. 2020

ČJ - Přijímací zkoušky na SŠ – dotazy, vysvětlení

                   Divadlo Járy Cimrmana

AJ - Time clauses – časové věty – pravidla

       SB cv. 4, 5 / 71

       Konverzace –My future

M/F - Podklad k hodině

 

ČT 11. 6. 2020

NJ - Slovesa s předponou odlučovací

Učebnice 21/198

Podmět es – učebnice 5/190

Dopis – učebnice 23/202

Tvoření otázek 11/65


 

ST 10. 6. 2020

CH - Tuky

M/F - Podklad k hodině

AJ - First a second conditional – podmiňovací způsob WB/73 – 6.1

       Procvičování ve větách – vyjádření skutečné podmínky a přání

      SB / 70 – komiks – vyhledávání tvarů v podmiňovacím způsobu

      2/71  - práce s textem

 

ÚT 9. 6. 2020

PŘ/Z - Geologické dějiny Země - prahory, starohory, prvohory, druhohory

Z - Služby

D/VO - Záznam z hodiny 

 

PO 8. 6. 2020

 

PÁ 5. 6. 2020

ČJ - Záznam z hodiny

AJ - Záznam z hodiny

M/F - Práce v materiálu

 Podklad pro hodiny         Podklad pro přijímačkáře 

 

ČT 4. 6. 2020:

NJ - Slovní zásoba – PS 4/69

Učebnice 24/203

Slovesa s předponou odlučitelnou

26b/204

Text – Herr Singer – učebnice str. 202

 

ST 3. 6. 2020:

CH - Sacharidy - uč. str. 44,45, PS str. 34/2, 35/4-7

M/F - Podklad pro hodiny         Podklad pro přijímačkáře 

AJ - Záznam z hodiny

 

ÚT 2. 6. 2020:

PŘ - Prvohory

Z - Doprava a spoje

D/VO - Záznam z hodiny 

 

PO 1. 6. 2020:

ČJ

NJ - Záznam z hodiny 

 

PÁ 29. 5. 2020:

ČJ -  Gramatika – komplikované smíšené pravopisné jevy – zdůvodňování

- hláskové skupiny ě/je  předpony a předložky, s-/z-, vz-, s, se, z…, shoda PO a PŘ, koncovky podstatných a přídavných jmen, složená přídavná jména

AJ - Záznam z hodiny 

M/F - Pokračování s materiály z 27 . 5. 2020

 

ČT 28. 5. 2020:

NJ - Opakování slovní zásoby

    - opakování – préteritum sloves haben, sein

    - 12/194

    - Slovesa s předponou odlučitelnou

    - 26/203

    - Text C str. 187

   - 1/188


ST 27. 5. 2020:

CH - Přírodní látky, fotosyntéza - uč.str. 43, 44

M/F - Podklad pro hodinu,      procvičování pro přijímačkáře  -  výsledky 

AJ - Záznam z hodiny

 

ÚT 26. 5. 2020:

PŘ/Z - Geologická období Země - uč.str.80,90, PS - str.38, 39

       - Doprava a spoje, uč.str.68, PS - str.43, 44

D/VO - Záznam z hodiny 

 

PO 25. 5. 2020:

Čj - záznam z hodiny

Nj - procvičování slovní zásoby 9. lekce 

     - učebnice 18/196, 27, 28/204 

     - PS 2/60 

     - poslední část slovíček 9. lekce

 

MATERIÁLY KE STUDIU

V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

 

Český jazyk 

Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_1 

Oprava: Mluvnice cv.29/ str.12, nikoli 2/19. 

 Příprava na přijímačky 

 
23. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_2

Příprava na přijímačky2

 

30. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_3  

1. 4. 2020 - Příprava na přijímačky 3 

6. 4. 2020 - Práce a info zde: ČJ_4      řešení ČJ_4 a AJ_4 

14. 4. 2020 - Práce a info zde:  ČJ_5       řešení ČJ_5 a AJ_5   

20. 4. 2020 - Práce a info zde: ČJ_6    

27. 4. 2020 - Práce a info zde: ČJ_7 

4. 5. 2020 - Práce a info zde: ČJ_8     řešení ČJ_8 a AJ_8  

11. 5. 2020 - Práce a info zde: ČJ_9   řešení ČJ_9 a AJ_9

18. 5. 2020 - Práce a info zde: ČJ_10 

 

Anglický jazyk

Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_1 

23. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_2 

31. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_3  řešení AJ_3 

1. 4. 2020 - Časopisy online zde

6. 4. 2020 - Práce a info zde: AJ_4 

14. 4. 2020 - Práce a info zde: AJ_5  

20. 4. 2020 - Práce a info zde: AJ_6      

27. 4. 2020 - Práce a info zde: AJ_7  řešení AJ_7  

4. 5. 2020 - Práce a info zde: AJ_8   

11. 5. 2020 - Práce a info zde: AJ_9  

18. 5. 2020 - Práce a info zde: AJ_10 

 

Německý jazyk

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_1 

23. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_3    řešení Nj_3 a D_3  

6. 4. 2020 - Práce a info zde: Nj_4 

14. 4. 2020 - Práce a info zde: Nj_5     

20. 4. 2020 - Práce a info zde: Nj_6    

27. 4. 2020 - Práce a info zde: Nj_7      

4. 5. 2020 - Práce a info zde: Nj_8   řešení Nj_8 a D_8  

11. 5. 2020 - Práce a info zde: Nj_9  řešení Nj_9 a D_9

18. 5. 2020 - Práce a info zde: Nj_10 

 

Matematika

Zadává Mgr. Marcela Douchová douchova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce pouze pro žáky, kteří budou vykonávat přijímací zkoušku

Procvičování 1       Procvičování 2       Procvičování 3        Výsledky 

                     - Dále si vypracujte v sešitě na přijímačky M 2020 převody jednotek délky, obsahu a objemu       

        - Práce pro ostatní (opakování 7. ročníku)

Procvičování        Výsledky   

 

Řešení nalezneš zde na konci týdne

Více zde: https://www.zsbesednice.cz/informace-rocniku/a8-trida/

Řešení naleznete zde na konci týdne

Řešení k zadaným testům 10. 3. 2020  Výsledky_1    a     Výsledky_2  
 

Dále lze procvičovat probranou látku na tomto odkaze: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

 

23. 3. 2020 - Práce pouze pro žáky, kteří budou vykonávat přijímací zkoušku

Procvičování 2. týden

- A geometrické výpočty str. 51- 61 v opakování k přijímačkám

- Práce pro ostatní  Procvičování 2. týden

Řešení naleznete zde na konci týdne Výsledky příkladů skupina A   Skupina B - připomínám zaslání výsledků přímo mě na e-mail

 

30. 3. 2020 - Práce pouze pro žáky, kteří budou vykonávat přijímací zkoušku   Procvičování 3. týden ->  Řešení  

 - Práce pro všechny (i přijímačkáře)  Procvičování 3. týden

 

1. 4. 2020 - Přijímačkový test od Michala Musila, který dnes od 18.00 poskytne řešení na streamu zde 

6. 4. 2020 - Práce pouze pro žáky, kteří budou vykonávat přijímací zkoušku Procvičování 4. týden   řešení

- Práce pro všechny (i přijímačkáře) - Nová látka :  Práce 4. týden   

14. 4. 2020 -  Práce pouze pro žáky, kteří budou vykonávat přijímací zkoušku

Procvičování 5. týden     řešení 5. týden   

- Práce pro všechny (i přijímačkáře) - Procvičování nové látky Práce 5. týden 

20. 4. 2020 - Práce pouze pro žáky, kteří budou vykonávat přijímací zkoušku 

Procvičování 6. týden     řešení  

       - Práce pro všechny (i přijímačkáře) - Procvičování nové látky - Práce 6. týden 

27. 4. 2020 - Práce pouze pro žáky, kteří budou vykonávat přijímací zkoušku 

Procvičování 7. týden  řešení

    - Práce pro všechny (i přijímačkáře) - Procvičování nové látky - Práce 7. týden

4. 5. 2020 -  Práce pouze pro žáky, kteří budou vykonávat přijímací zkoušku 

Procvičování 8. týden         řešení  

    - Práce pro všechny (i přijímačkáře) - Procvičování nové látky - Práce 8. týden 

11. 5. 2020 -  Práce pouze pro žáky, kteří budou vykonávat přijímací zkoušku

Procvičování 9. týden   řešení 

      - práce pro všechny žáky (i přijímačkáře) - Práce 9. týden

18. 5. 2020 - Práce pouze pro žáky, kteří budou vykonávat přijímací zkoušku

Procvičování 10. týden  řešení

       - práce pro všechny žáky (i přijímačkáře) - Práce 10. týden

 

Dále lze procvičovat již probranou látku na tomto odkaze: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

Více zde: https://www.zsbesednice.cz/informace-rocniku/a8-trida/

Informatika

Zadává Mgr. Dana Vacková zastupce@zsbesednice

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Inf_1

24. 3. 2020 - Práce a info zde: Inf_2 

30. 3. 2020 - Práce a info zde: Inf_3  

7. 4. 2020 - Prosím o dokončení a zaslání úkolů Inf_1, Inf_2 a Inf_3 + zaslat na můj mail 2x foto s velikonočním motivem 

(1x originál + 1 x upravené totéž foto dle sebe v libovolném editoru) do 15. 4. 2020

23. 4. 2020 - Kvíz - opakování základních pojmů v informatice

28. 4. 2020 - Splň úkoly malého umělce: Artist - hodina kódu, příští týden budeš mít podobné úkoly

 

Chemie

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům 

16. 3. 2020 - učebnice str. 29 - 36 - opakování uhlovodíků - alkany, alkeny, alkyny, cykloalkany

- přečíst, vypsat významné cykloalkany: 

Cyklohexan - strukturní, racionální a molekulový vzorec

 - vlastnosti

 - výskyt

- použití

 - PS - str. 18 - 24

 - vyprac. cvič. ofotit a poslat na e-mail Staskova@zsbesednice.cz

23. 3. 2020 - Vypiš si areny - benzen, naftalen -  str. 34, název, vzorec, vlastnosti, výskyt, použití, zajímavosti...

       - Zopakuj si všechny základní uhlovodíky, uč.str. 36, cv. 1 až 18. /vypracuj zadané otázky písemně, piš jen odpovědi do psacího sešitu, ofoť a přepošli/

31. 3. 2020 - PS - str. 24, 25 - vypracovat, ofotit, přeposlat

7. 4. 2020 - Deriváty uhlovodíků - uč. str. 37, 38 - do psacího sešitu výpisky a opsat obr. 74.

https://www.youtube.com/watch?v=Vn-YlapryCg

- PS - str. 26/cv. 1, 2, ofotit, poslat do 17. 4. 2020

21. 4. 2020 - Halogenderiváty -  uč. str. 38, přečíst, i zajímavosti drobným písmem, 

                    - psací sešit - Nadpis - halogenderiváty -opsat žlutý rámeček a pak rámeček nahoře

                    - PS - str. 27/ cv. 6, vyplnit, ofotit, poslat do 24. 4. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Hk7M_KDzNbs

28. 4. 2020 - Der. uhlovodíků - Alkoholy - uč.str.39, přečíst

 - psací sešit - opsat žlutý rámeček a schéma obr. 77,

vypsat významné alkoholy /vlastnosti, výskyt, výroba, použití, zajímavosti/

- PS - str.26/ cv.1 až 3, vyplnit, ofotit, poslat do 30. 4. 2020

Alkoholy, fenoly

4. 5. 2020 - Organické kyseliny - uč. str. 40, přečíst

 - psací sešit - opsat Zapamatuj si! Vypsat kyselinu octovou a mravenčí/ vzorec, schéma vzorce, vlastnosti, výskyt, výroba, použití/

 - PS - str.27,28/ cv. 4 až 7, vyplnit, ofotit, poslat do 7. 5. 2020

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny - názvosloví 

12. 5. 2020 - Estery - uč. str. 41 - přečíst

                       - psací sešit - opsat rámeček nahoře a žlutý rámeček str. 41, opsat obr. 82
                   - PS - str.28/ cv. 8 až 11, vypracovat odpovědi v uč.str.42 - ofotit, poslat do 15.5.2020

Estery

Karboxylové kyseliny

19. 5. 2020 - Přírodní látky a fotosyntéza - uč. Str. 43, 44 - přečíst

- psací sešit - opsat schéma fotosyntézy: 

   obr. 91/ str.44, opsat oba rámečky na str.44

- PS - str. 34/ cv.3, vyplnit, ofotit, poslat do 22. 5. 2020

FOTOSYNTÉZA

Sacharidy 1

Lipidy 1

Proteiny

 

Přírodopis

Zadává Mgr. Monika Vacková mvackova@zsbesednice.cz

24. 3. 2020 - Práce a info zde: Př9 

14. 5. 2020 - Milí deváťáci, 

v rámci přírodopisu jsme se již nestihli zabývat tématem životního prostředí a ekologie.

Zasílám Vám odkaz, kde si můžete najít a pustit videa s touto tematikou, která jsou nyní zpřístupněna bez přihlášení. Třeba vás některé osloví a zaujme.

Přeji krásné jaro!

Monika Vacková

https://www.jsns.cz/lekce/15243-environmentalni-chovani


Fyzika

Zadává Bc. Lenka Maňásková manaskova@zsbesednice.cz

19. 3. 2020 - Práce a info zde: F_1  

 Odkaz na mikroskopy

27. 3. 2020 - Práce a info zde: F_2   

2. 4. 2020 - Práce a info zde: F_3 

7. 4. 2020 - Práce a info zde: F_4 

14. 4. 2020 - Práce a info zde: F_5    

21. 4. 2020 - Práce a info zde: F_6 

20. 5. 2020 - Práce a info zde: F_7 

 

Zeměpis

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům 

16. 3. 2020 - učebnice str. 34,35 - Města a vesnice - opakování - přečíst, Urbanizace - přečíst, vypsat

- PS - vypracovat cvičení na str. 21 - 24

- vyprac. cvičení ofotit a poslat na e-mail Staskova@zsbesednice.cz

23. 3. 2020 - Opakování - Obyvatelstvo světa - písemně do psacího sešitu vypracovat odpovědi na otázky uč.str.35, ofotit, přeposlat

31. 3. 2020 - Globalizace, Hospodářské sektory - uč. str. 36, 37 - vypsat do PS na volné řádky str. 25

- PS - str. 25, 26, 27 vypracovat, ofotit, přeposlat

21. 4. 2020 - Zemědělství - živočišná výroba - uč. str. 42, 43

                                 - psací sešit - vypsat z učebnice

                                 - PS - str.30/cv.8, 9, vyplnit, ofotit, poslat do 24.4.2020

https://www.youtube.com/watch?v=FacRv09L_Bg

28. 4. 2020 -  Průmysl - uč. str. 46 - 49, přečíst

                - psací sešit - opsat schéma: Rozdělení průmyslu str. 49, opsat Co už víme str. 49

                - PS - str. 32 - 34, vyplnit, ofotit, poslat do 30. 4. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Ckd1tH8l11w

https://www.youtube.com/watch?v=LKG5Cd9j3Fw

4. 5. 2020 - Průmysl pokračování - uč.str. 50 až 55, přečíst

 - PS - str. 35 - 40, vypsat na volné řádky příslušný průmysl, vypracovat cvičení, ofotit, poslat do 7. 5. 2020

Vnímáte svět průmyslu a techniky podobně?

Automobilový průmysl

12. 5. 2020 - Opakování a shrnutí Světového hospodářství – uč. Str. 56, 57 

– vypracovat písemné odpovědi na str. 56, 57 

– vyplnit, ofotit a poslat do 15. 5. 2020

 Světové hospodářství, organizace, politická mapa světa

Nejchudší země světa

Geografie světového zemědělství

19. 5. 2020 - Doprava - uč. Str. 58 - 63 - přečíst

- PS na str. 41 - opsat na volné řádky Co už víme z uč. str. 63 

- PS - vyplnit cv. na str. 41, 42, ofotit, poslat do 22. 5. 2020

Lidé a hospodářství
 

Dějepis

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Článek: Dnů svobody si neužili - přečti si

- podívej se na průběh Pražského povstání -  cyklus Slavné dny

 

23. 3. 2020 - Práce a info zde: D_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: D_3

6. 4. 2020 - Práce a info zde: D_4      řešení 

14. 4. 2020 - Práce a info zde: D_5      

21. 4. 2020 - Práce a info zde: D_6    řešení   

27. 4. 2020 - Práce a info zde: D_7   

4. 5. 2020 - Práce a info zde: D_8 

12. 5. 2020 - Práce a info zde: D_9

18. 5. 2020 - Práce a info zde: D_10 

Kdo nemá doma PS z dějepisu, může si je vyzvednout v kanceláři školy každý všední den od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Výchova k občanství

Zadává Mgr. Kateřina Černá cerna@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům

18. 3. 2020 - Práce a info zde: VO_1

24. 3. 2020 - Práce a info zde: VO_2        Belbin     

1. 4. 2020 - Práce a info zde: VO_3 

- kvíz Hospodaření státu, banky a peníze

14. 4. 2020 - Práce a info zde: VO_4    

- Dotazník

27. 4. 2020 - Práce a info zde: VO_6

                   -  Prezentace   (prezentace ve formátu pdf)  

                  - kvíz 

14. 5. 2020 - Práce a info zde: VO_7 

 

Výchova ke zdraví

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Návykové látky a osobní nebezpečí- PS str.56 - vypracovat cvičení

31. 3. 2020 - PS - str. 57 - vypracovat, ofotit, přeposlat

7. 4. 2020 - Napiš 5 vět o velikonočních tradicích, ofotit, poslat do 17.4.2020

 

Hudební výchova

Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020  Nejdříve si najděte na internetu B. Smetana - život a dílo

Poté se pokuste vyplnit kvíz:  Část 1.       Část 2.      Část 3.

Prosím na můj e-mail poslat název 1 díla B. Smetany, se kterým jste se v ukázkách při HV nebo i jinde setkali.


23. 3. 2020 - Práce a info zde HV_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: HV_3  

6. 4. 2020 - Práce a info zde: HV_4 

21. 4. 2020 - Práce a info zde: HV_5 - kvíz

 

Výtvarná výchova

Zadává Mgr. Lenka Brothanková brothankova@zsbesednice.cz

20. 3. 2020 - Práce a info zde: VV_1  

23. 3. 2020 - Práce a info zde: VV_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: VV_3  

22. 5. 2020  - Prezentace 

- Kvíz

 

Svět práce

Zadává Mgr. Dana Vacková zastupce@zsbesednice

16. 3. 2020 - Práce a info zde: SP_1 

27. 3. 2020 - Práce a info zde: SP_2

2. 4. 2020 - Vyplň kvíz

8. 4. 2020 - Dokonči a odevzdej úkoly SP_1 a SP_2 a vyplň si kvíz z 2. 4. 2020. 

Příští týden butete mít připraven online pracovní list na tato témata.

Kdo má již splněno, tak si tyto úkoly projděte a zopakujte.

15. 4. 2020 - Vyřeš kvíz do 21. 4. 2020 

 

Tělesná výchova

Zadává Mgr. Lenka Volfová volfova@zsbesednice.cz

18. 3. 2020 - Práce a info zde: Vv_1 

21. 5. 2020 -  Kvíz

9. třída

Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Řehoutová
ROZVRH HODIN 2019/2020 - (9. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:45
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO ČJ M NJ INF D VO    
ÚT M ČJ CH AJ Z HV    
 
ST M D AJ CH SP  
ČT M ČJ F AJ NJ   TV TV
ČJ M F VZ VV