9. třída

Třídní učitel: Mgr. Věra Tampírová
ROZVRH HODIN 2017/2018 - (9. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:40
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO ČJ M F D AJ Z    
ÚT M CH INF ČJ   TVH TVH
TVD
ST AJ M NJ ČJ HV VZ TVD
ČT ČJ M CH AJ D VV    
M F VO NJ
 
   

Polední přestávka po 5. vyučovací hodině je zkrácena na 30 min.

Odpolední vyučování začíná ve 12:50.

Informace pro rodiče a žáky