9. třída

Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Řehoutová
ROZVRH HODIN 2019/2020 - (9. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:45
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO ČJ M NJ INF D VO    
ÚT M ČJ CH AJ Z HV    
 
ST M D AJ CH SP  
ČT M ČJ F AJ NJ   TV TV
ČJ M F VZ VV    

 

Informace pro rodiče a žáky