8. třída

 

Třídní učitel: Mgr. Michal Plematl

V případě nepřítomnosti přebíra funkci jako náhradní třídní učitel:

 Mgr. Věra Tampírová

 

 

Rozvrh běžného provozu