8. třída

Třídní učitel: Mgr. Růžena Stašková
ROZVRH HODIN 2019/2020 - (8. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:45
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO M ČJ F AJ HV VZ    
ÚT Z ČJ AJ M D   TV
TV
 
ST M CH INF VO NJ VV  
ČT ČJ F AJ Z    
M CH ČJ D NJ    

 

 

 

MATERIÁLY KE STUDIU

V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

 

Milí žáci,

  ráda bych některé z Vás upozornila na to, že dodnes jsem od Vás neobdržela žádnou domácí práci.

Pokud máte problém s posíláním úkolů po internetu, můžete ofocené DÚ posílat také formou MMS na školní telefonické spojení (vhodné pokud není jiná možnost).

Po návratu do školy již nebude čas se k úkolům, které jsou jen opakováním a procvičováním učiva, vracet. Může se stát, že se tato procvičená látka objeví v nějakém testu.

Zkuste si vytvořit denní režim, kdy se třeba alespoň nějaký čas dopoledne budete věnovat této práci, určitě Vám ještě zbyde dostatek volna.

Zdravím Vás všechny, buďte na sebe opatrní!

Z. Řehoutová

 

Český jazyk 

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Opakuj si vyj. slova po b, l, m

- vyber si 3 skutečné články: Umíme česky

- PS 19/21 

literatura

Literatura konce 19. st. a zač. 20. st.- str.35

Oscar Wilde - pročíst o něm v učebnici, 

Obraz Doriana Graye - PS str. 45

 

23. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_3   řešení čj_3, D_3, Nj_3  

6. 4. 2020 - Práce a info zde: ČJ_4 

 

Anglický jazyk

 Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

 

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Aj_1   pro ty, co nemají učebnici - obraťte se na mě e-mailem

23. 3. 2020 - Práce a info zde: Aj_2 

31. 3. 2020 - Práce a info zde: Aj_3    řešení Aj_3  

1. 4. 2020 - Časopisy online zde

6. 4. 2020 - Práce a info zde: Aj_4 

 

Osmáčci, prosím, pošlete mi mail, kdo chcete poslat kopii Introduction A, protože jste si to asi nestáhli a na webu už to není. Bez toho nemůžete vypracovat 5/5, nebo to zkuste získat od spolužáků, kteří už to mají.

Stačí mi napsat: Prosím poslat – a já vám v mailu pošlu vše potřebné.

Děkuji Z.Ř.

 

Německý jazyk

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_1

23. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_3 

6. 4. 2020 - Práce a info zde: Nj_4 

 

Matematika

Zadává Mgr. Marcela Douchová douchova@zsbesednice.cz

16.3.2020 - Do sešitu vypracuj dle zadání (opakování probrané látky)

Procvičovíní 1           Procvičování 2        Procvičování 3

Řešení nalezneš zde na konci týdne Výsledky 

Dále lze procvičovat již probranou látku na tomto odkaze: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

 

23. 3. 2020 - Do sešitu vypracuj dle zadání Procvičování 2. týden

Řešení nalezneš zde na konci týdne výsledky 

Dále lze procvičovat již probranou látku na tomto odkaze: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

 

30. 3. 2020 - Do sešitu vypracuj dle zadání Procvičování 3. týden 

6. 4. 2020 - Práce a info zde: Procvičování na 4. týden 

 

Informatika, Výchova k občanství, Výtvarná výchova a Pracovní činnosti

Zadává Mgr. Kateřina Černá cerna@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Inf_Vo_Vv_Pč_1 

26. 3. 2020 - Práce a info zde: Inf_Vo_Vv_Pč_2 

6. 4. 2020 - Práce a info zde: Inf_Vo_Vv_Pč _3  

- kvíz Finanční gramotnosti

 

Chemie

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům 

16. 3. 2020   - uč. str. 32 -35 - přečíst Nekovy

                     - psací sešit - vypsat významné nekovy každý zvlášť:       

osnova: název, značka

                                                         vlastnosti

                                                         výskyt

                                                         použití

                     - PS - Kovy a nekovy, str. 22 - 26

23. 3. 2020 - Zopakuj si nekovy - vlastnosti, použití, výskyt, zajímavosti...uč. str. 40, cv. 1až 20

      - Vypracuj referát na libovolný nekov - vodík, kyslík, dusík, síra, uhlík, fosfor, fluor, chlor, brom, jód /formát A4, značka, název,obrázky, vlastnosti, výskyt, použití,zajímavosti..../

31. 3. 2020 - Nejjednodušší sloučeniny - uč. str. 47,48 ,49 - přečíst, vypsat do psacího sešitu jednotlivé  oxidy

- PS - str. 32/cv. 1, 3, str. 33/cv. 7 - vypracovat, ofotit, přeposlat

7. 4. 2020 Oxidy - vzorce

- uč. str. 50, 51 - přečíst, opsat tabulku č. 8, naučit se 1. a 2. sloupeček, především zakončení příd. jména názvu oxidu a poměry atomů prvků: 

I.  -ný                  2:1     

II . -natý,             1:1

III. -itý                 2:3

IV: -ičitý               1:2

 V. -ičný, -ečný      2:5

 VI. -ový               1:3

VII. -istý               2:7

 VIII. -ičelý           1:4

https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg

https://www.youtube.com/watch?v=NG1ktmXX__E

- PS - zkus cvičení str. 34/ cv. 6, 7, ofotit, poslat do 17. 4. 2020


 

Přírodopis

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům 

16. 3. 2020 - uč. str.38 - 47 - přečíst - Soustava oběhová

- psací sešit - opsat a naučit "Shrnutí" str. 47

- PS/pracovní sešit/ - vypracovat cvičení na  str. 12 - 14

- pročíst v PS uprostřed v přehledu učiva - Soustava oběhová

- ofotit v PS vypracovanou str. 12 - 14, poslat do pátku na e-mail Staskova@zsbesednice.cz

23. 3. 2020 - Zopakuj si soustavu oběhovou, funkce, složení, hodnoty, nemoci...

 - Vypracuj referát (Formát A4) a vyber z témat: 

1. Krev -částice v krvi a jejich funkce, krev. skupiny, onemocnění, zajímavosti....

                   2. Cévy- druhy, stavba, funkce, nemoci, zajímavosti...

                    3. Nemoci soustavy oběhové- příčiny, projevy, zajímavosti....

31. 3. 2020 Mízní soustava- uč. str. 48 - 50 - přečíst, opsat do psacího sešitu: Shrnutí str. 50

- PS - str. 14, 15/cv. 1 až 9, ofotit, přeposlat

6. 4. 2020 - Dýchací soustava - uč. str. 51 až 57 - přečíst

- https://www.youtube.com/watch?v=aDnGTQ9Q8BM

- psací sešit - opsat Shrnutí str. 56

- PS - str. 18, 19, vypracovat cvičení, ofotit, poslat do 17. 4. 2020

             

Fyzika

Zadává Bc. Lenka Maňásková manaskova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 Práce a info zde: F_1

23. 3. 2020 Práce a info zde: F_2 

30. 3. 2020 Práce a info zde: F_3  

7. 4. 2020 Práce a info zde: F_4 

 

Zeměpis

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům 

16. 3. 2020  - učebnice - opakování všech částí Evropy - vypsat

- PS - vypracovat cvičení str. 22 - 25

- ofotit vyprac. cvič. a odeslat na e-mail staskova@zsbesednice.cz

 

         !! Vyzvednout ve škole nové učebnice Česká republika!!/PS máte společný s Evropou/

 

23. 3. 2020 - Zopakuj státy Evropy - hl. města, poloha, povrch,pohoří, nížiny, vodstvo, významná města a zajímavosti.

        - Vypracuj referát na libovolný evrop.stát /formát A4, obrázky, zajímavosti, pohoří, vodstvo.../

31. 3. 2020 - uč.str. 79 - Závěrečné opakovací otázky zopakovat a naučit ústně

- PS - str. 29 - Souhrnný test - vypracovat, ofotit, přeposlat

6. 4. 2020 - Nová učebnice Česká republika - uč. str. 4, 5 - přečíst

- https://www.youtube.com/watch?v=aDnGTQ9Q8BM
- https://www.youtube.com/watch?v=3qAyZxDsvt8
- PS - na volné řádky opsat z uč. Co už víme? ,str.4,5 - vypracovat cvičení, ofotit, poslat do 17.4.2020

 

Dějepis

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Umíme fakta -> vypiš  jména 5 osobností  do školního sešitu a ke každé přidej 4 libovolné údaje  

23. 3. 2020 - Práce a info zde: D_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: D_3 

6. 4. 2020 - Práce a info zde: D_4 

 

Výchova ke zdraví

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Na prahu dospělosti - PS str.45 - vypracovat cvičení

31. 3. 2020 - PS- str.46, vypracovat, ofotit, přeposlat

7. 4. 2020 - Jaké znáš velikonoční tradice, napiš 5 vět- ofotit, poslat do 17.4.2020

 

Hudební výchova

Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Vyplň příslušný kvíz: Část 1.     Část 2.
23. 3. 2020 - Práce a info zde HV_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: HV_3  

6. 4. 2020 - Práce a info zde: HV_4