8. třída

Třídní učitel: Bc. Dana Vacková
ROZVRH HODIN 2017/2018 - (8. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:40
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO M ČJ AJ CH VO PČH  
ÚT ČJ NJ M F INF   D
SUD. TÝD.
D
SUD. TÝD.
TVH TVH
TVD
ST M CH Z AJ D HV TVD
ČT M ČJ NJ F VO    
ČJ Z D VZ AJ VV    

Polední přestávka po 5. vyučovací hodině je zkrácena na 30 min.

Odpolední vyučování začíná ve 12:50.

Informace pro rodiče a žáky