8. třída - online hodiny

 

ROZVRH HODIN 2019/2020 - (8. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5.
8:30
-
9:15
9:30
 -
10:15
10:30
-
11:15
11:30
 -
12:15
12:30
 -
13:15
PO ČJ   AJ D/VO  
ÚT   KONVERZACE V AJ
S RODILÝM MLUVČÍM
 
ST ČJ M/F AJ   PŘ/Z
ČT NJ CH PŘ/Z    
ČJ M/F CH NJ  

 První vyučovací hodina začíná v 8.30 a každá další online hodina začíná také v půl.

Odkaz na online vyučování byl zaslán na e-mail zákonným zástupcům žáků.

 

Práce při online hodině

PO 22. 6. 2020

ČJ - Záznam z hodiny 

AJ

D/VO - D: I.světová válka

              PS 8,9/50

         https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-bitva-u-verdunu-151797

        Vo: PS 4,5/50


 

PÁ 19. 6. 2020

ČJ - Záznam z hodiny 

M/F - Podklad pro hodinu 

Z - Průmysl, doprava, služby - opakování

NJ - Časování  sloves + rozkazovací způsob

      Učebnice 5/143

      Slovíčka 7. lekce – 2. a 3. část

      Text B, C

 

ČT 18. 6. 2020

NJ - Procvičování slovní zásoby – PS 1/44

       Zájmena 13/146, PS 8/44

       Přiřazování vět 7/46

2xCH -  pH stupnice, Iontové rovnice

 

 

ST 17. 6. 2020

ČJ - Záznam z hodiny 

M/F - Podklad pro hodinu 

AJ - Záznam z hodiny

PŘ/Z - Sluch

 

ÚT 16. 6. 2020

KONZULTACE

KONVERZACE V AJ

 

PO 15. 6. 2020

ČJ - Záznam z hodiny 

AJ -  Záznam z hodiny 

D/VO - Záznam z hodiny 

 

PÁ 12. 6. 2020

ČJ - Záznam z hodiny

M/F - Práce s podklady, Podklad k hodině 

Z - Doprava a služby v ČR, uč.str. 22,23, PS str.42,43

NJ - Záznam z hodiny  

 

ČT 11. 6. 2020

NJ - Opakování slovní zásoby

      Procvičování zájmen – 3. a 4. pád

      PS 9,10/47

      Časování sloves a skloňování zájmen – procvičování

      Učebnice 19/149, 21/150

2X CH - pH stupnice, uč.str. 59

           - Kyselost a zásaditost roztoků, uč.str.59

 

ST 10. 6. 2020

ČJ - Záznam z hodiny

M/F - Podklad k hodině 

AJ

PŘ/Z - Smyslová soustava Zrak, str. 84 - 87

 

ÚT 9. 6. 2020

Konzultační den

Konverzace v Aj

PO 8. 6. 2020

ČJ - Záznam z hodiny 

AJ - Záznam z hodiny

D/VO - Záznam z hodiny 

 

PÁ 5. 6. 2020

ČJ - Záznam z hodiny 

M/F - Podklad pro hodinu

CH

NJ - Záznam z hodiny

 

ČT 4. 6. 2020

NJ - Učebnice 6/143

Opakování zájmen

S tebou, proti tobě, u mě, proti mně, pro tebe, beze mě, k tobě, se mnou

3. a 4. pád zájmen on, ona, ono

Učebnice str. 151, 17/148, PS 8/144


2xCH - Názvosloví hydroxidů - uč.str.70, PS str. 40/ cv. 1,2

- Významné hydroxidy, uč.str. 70, PS str. 40/ cv.3,4

 

ST 3. 6. 2020

ČJ - Skloňování přejatých jmen vlastních

PS 3b/51 -52

Slovesný vid

PS str. 52 tabulka + cv.1/52, 2/53

Literatura

Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka PS -str.57


M/F -  Podklad pro hodinu

AJ

PŘ/Z - Nervová soustava - opakování, uč.str. 76 - 83, PS str.26 - 29

 

ÚT 2. 6. 2020

 

PO 1. 6. 2020

ČJ - Opakování – pravopis přejatých slov

Skloňování přejatých jmen vlastních

PS 3/51, 4/52

Úvaha

Vlakem nebo autem?

AJ - Záznam z hhodiny

D/VO - Záznam z hodiny 

 

PÁ 29 5. 2020:

ČJ - Záznam z hodiny

M/F - Pokračujeme v podkladu ze čtvrtka

CH - Opakování významných kyselin

NJ - Záznam z hodiny

 

ČT 28. 5. 2020:

NJ - Opakování slovní zásoby

    - Překlad PS 16/42

    - Poslech – text C 116 + dokončení 1/116

    - Otázky a odpovědi – 28/132

CH - Hydroxidy - úvod, názvosloví

PŘ/Z - Nerostné suroviny v ČR- -uč.str.18, 19,  PS - str.39/ cv.1,2, opsat na volné řádky Co už víme z uč. str. 18

 

ST 27. 5.  2020:

ČJ - Záznam z hodiny 

M - podklady pro hodinu 

AJ - Záznam z hodiny 

PŘ/Z - Nervová soustava - PS - str.26 - 28

 

ÚT 26. 5. 2020:

 

PO 25. 5. 2020:

Čj - PS 1,3,4/60

       - úvaha - hledej klady, zápory a předpoklady pro vykonávání práce zedníka, truhláře a 

         kuchaře - do škol. sešitu

Aj -  Záznam z hodiny  

D/Vo - dokončení kapitoly Vědecký a technický pokrok

         - PS 27, 28/45 

         - Kultura 2.poloviny 19. a začátku 20. st. 

         - PS 29, 30, 31/46 

         - připomenutí samostatných prací z Vo

 

 

MATERIÁLY KE STUDIU

V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

 

Český jazyk 

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Opakuj si vyj. slova po b, l, m

- vyber si 3 skutečné články: Umíme česky

- PS 19/21 

literatura

Literatura konce 19. st. a zač. 20. st.- str.35

Oscar Wilde - pročíst o něm v učebnici, 

Obraz Doriana Graye - PS str. 45

 

23. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_3   řešení čj_3, D_3, Nj_3  

6. 4. 2020 - Práce a info zde: ČJ_4 

14. 4. 2020 - Práce a info zde: ČJ_5    řešení ČJ_5 a D_5 

20. 4. 2020 - Práce a info zde: ČJ_6    řešení ČJ_6   

27. 4. 2020 - Práce a info zde: ČJ_7    

4. 5. 2020 - práce ainfo zde: ČJ_8  řešení ČJ_8 a D_8 

11. 5. 2020 - Práce a info zde: ČJ_9   řešení ČJ_9, NJ_9 a D_9

18. 5. 2020 - Práce a info zde: ČJ_10

 

Anglický jazyk

 Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

 

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Aj_1   pro ty, co nemají učebnici - obraťte se na mě e-mailem

23. 3. 2020 - Práce a info zde: Aj_2 

31. 3. 2020 - Práce a info zde: Aj_3    řešení Aj_3  

1. 4. 2020 - Časopisy online zde

6. 4. 2020 - Práce a info zde: Aj_4   řešení Aj_4 

14. 4. 2020 - Práce a info zde: Aj_5   řešení Aj_5    

20. 4. 2020 - Práce a info zde: Aj_6   řešení Aj_6   

27. 4. 2020 - Práce a info zde: Aj_7   řešení Aj_7 

4. 5. 2020 - Práce a info zde: Aj_8     řešení Aj_8  

11. 5. 2020 - Práce a info zde: Aj_9     obrázek   řešení Aj_9

18. 5. 2020 - Práce a info zde: Aj_10 

 

Německý jazyk

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_1

23. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_3 

6. 4. 2020 - Práce a info zde: Nj_4      řešení NJ_4 a D_4   

14. 4. 2020 - Práce a info zde: Nj_5         

20. 6. 2020 - Práce a info zde: Nj_6   

27. 4. 2020 - Práce a info zde: Nj_7  

4. 5. 2020 - Práce a info zde: Nj_8  

11. 5. 2020 - Práce a info zde: Nj_9  

18. 5. 2020 - Práce a info zde: Nj_10 

 

Matematika

Zadává Mgr. Marcela Douchová douchova@zsbesednice.cz

16.3.2020 - Do sešitu vypracuj dle zadání (opakování probrané látky)

Procvičovíní 1           Procvičování 2        Procvičování 3

Řešení nalezneš zde na konci týdne Výsledky 

Dále lze procvičovat již probranou látku na tomto odkaze: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

 

23. 3. 2020 - Do sešitu vypracuj dle zadání Procvičování 2. týden

Řešení nalezneš zde na konci týdne výsledky 

Dále lze procvičovat již probranou látku na tomto odkaze: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

 

30. 3. 2020 - Do sešitu vypracuj dle zadání Procvičování 3. týden 

6. 4. 2020 - Práce a info zde: Procvičování na 4. týden 

14. 4. 2020 - Práce a info zde: Procvičování na 5. týden 

20. 4. 2020 - Práce a info zde: Práce na 6. týden   

27. 4. 2020 - Práce a info zde: Práce na 7. týden    

4. 5. 2020 - Práce a info zde: Práce na 8. týden  

11. 5. 2020 - Práce a info zde: Práce 9. týden 

18. 5. 2020 - Práce a info zde: Práce 10. týden 

 

Informatika, Výchova k občanství, Výtvarná výchova a Pracovní činnosti

Zadává Mgr. Kateřina Černá cerna@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Inf_Vo_Vv_Pč_1 

26. 3. 2020 - Práce a info zde: Inf_Vo_Vv_Pč_2 

6. 4. 2020 - Práce a info zde: Inf_Vo_Vv_Pč _3  

- kvíz Finanční gramotnosti

17. 4. 2020 - Práce a info zde: Inf_Vo_Vv_Pč_5    

24. 4. 2020 - Vzor deníku pro TV a PČ:   formát MS Word          formát pdf

vzor vyplnění 

30. 4. 2020 - Práce a info zde: Inf_Vo_Vv_Pč_6

19. 5. 2020 - Práce a info zde: Inf_Vo_Vv_Pč_ 7 

 

Chemie

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům 

16. 3. 2020   - uč. str. 32 -35 - přečíst Nekovy

                     - psací sešit - vypsat významné nekovy každý zvlášť:       

osnova: název, značka

                                                         vlastnosti

                                                         výskyt

                                                         použití

                     - PS - Kovy a nekovy, str. 22 - 26

23. 3. 2020 - Zopakuj si nekovy - vlastnosti, použití, výskyt, zajímavosti...uč. str. 40, cv. 1až 20

      - Vypracuj referát na libovolný nekov - vodík, kyslík, dusík, síra, uhlík, fosfor, fluor, chlor, brom, jód /formát A4, značka, název,obrázky, vlastnosti, výskyt, použití,zajímavosti..../

31. 3. 2020 - Nejjednodušší sloučeniny - uč. str. 47,48 ,49 - přečíst, vypsat do psacího sešitu jednotlivé  oxidy

- PS - str. 32/cv. 1, 3, str. 33/cv. 7 - vypracovat, ofotit, přeposlat

7. 4. 2020 Oxidy - vzorce

- uč. str. 50, 51 - přečíst, opsat tabulku č. 8, naučit se 1. a 2. sloupeček, především zakončení příd. jména názvu oxidu a poměry atomů prvků: 

I.  -ný                  2:1     

II . -natý,             1:1

III. -itý                 2:3

IV: -ičitý               1:2

 V. -ičný, -ečný      2:5

 VI. -ový               1:3

VII. -istý               2:7

 VIII. -ičelý           1:4

https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg

https://www.youtube.com/watch?v=NG1ktmXX__E

- PS - zkus cvičení str. 34/ cv. 6, 7, ofotit, poslat do 17. 4. 2020

16. 4. 2020 - Vyplň kvíz 

21. 4. 2020 - Oxidy, sulfidy, halogenidy - vzorce,

       - výuka online - středa 22. 4. 2020 od 8.45-10.15 hod., odkaz v e-mailu.

                - PS - str. 35, 36, cvič. 12-19, vyplnit, ofotit, poslat do 24. 4. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=8nIgGW78Uk4

28. 4. 2020 - Halogenidy - kdo sleduje online výuku, nevypracovává. Posílají ti, kteří nesledují online!

         - uč. str. 52, 53 přečíst

        - psací sešit - opsat tabulku na str. 52, naučit tvorbu vzorců (viz video min. týden)

        - PS - str. 33/cv. 5, 6, str. 36/19, vyplnit, ofotit, poslat do 30. 4. 2020

Názvosloví halogenidů

4. 5. 2020 - Opakování - oxidy, sulfidy halogenidy - uč. str. 54/ cv. 13 a, b, c, cv. 16 a, b

- úprava chem. rovnic - uč. str. 46/cv. 12 až 16

- vypracovat odpovědi do psacího sešitu, ofotit, poslat do 7. 5. 2020

Neposílají ti, kteří se účastní výuky online!

Vyčíslování chemických rovnic

Vyčíslování chemických rovnic II

Zákon zachování hmotnosti

12. 5. 2020 -Kyseliny – uč. Str. 55, 56 – přečíst

- psací sešit - opsat první část v uč. str. 55 - Roztoky kyselin a žlutý rámeček str. 56

- PS - str. 41/cv. 5, 6, 7, 8, str. 42/cv. 9, vyplnit, ofotit, poslat do 15. 5. 2020

Kyseliny (úvod, bezpečnost práce)

Kyseliny bezkyslíkaté

Názvosloví kyselin

19. 5. 2020 - Významné bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny - uč. str. 57 - přečíst

- psací sešit - opsat žlutý rámeček a vypsat významné kyseliny ze str.57: 

kys.chlorovodíková, kys.sírová a dusičná / vzorec, vlastnosti, 

koncentrace , výroba, použití/, vznik kyselých dešťů

- PS - str. 43/ cv. 13, 14 - vyplnit, ofotit, poslat do 22.5.2020/ ti, co nemají výuku online/

Výroba základních anorganických komodit

Nejdůležitější kyslíkaté kyseliny

 

Přírodopis

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům 

16. 3. 2020 - uč. str.38 - 47 - přečíst - Soustava oběhová

- psací sešit - opsat a naučit "Shrnutí" str. 47

- PS/pracovní sešit/ - vypracovat cvičení na  str. 12 - 14

- pročíst v PS uprostřed v přehledu učiva - Soustava oběhová

- ofotit v PS vypracovanou str. 12 - 14, poslat do pátku na e-mail Staskova@zsbesednice.cz

23. 3. 2020 - Zopakuj si soustavu oběhovou, funkce, složení, hodnoty, nemoci...

 - Vypracuj referát (Formát A4) a vyber z témat: 

1. Krev -částice v krvi a jejich funkce, krev. skupiny, onemocnění, zajímavosti....

                   2. Cévy- druhy, stavba, funkce, nemoci, zajímavosti...

                    3. Nemoci soustavy oběhové- příčiny, projevy, zajímavosti....

31. 3. 2020 Mízní soustava- uč. str. 48 - 50 - přečíst, opsat do psacího sešitu: Shrnutí str. 50

- PS - str. 14, 15/cv. 1 až 9, ofotit, přeposlat

6. 4. 2020 - Dýchací soustava - uč. str. 51 až 57 - přečíst

- https://www.youtube.com/watch?v=aDnGTQ9Q8BM

- psací sešit - opsat Shrnutí str. 56

- PS - str. 18, 19, vypracovat cvičení, ofotit, poslat do 17. 4. 2020

21. 4. 2020 - Trávicí soustava - uč. str. 58 - 63, přečíst, naučit popis obr. 1, 4, 5, 6, 8, 11, 14 /str. 58 - 62

                 - psací sešit - opsat "Shrnutí" k soust. trávicí

                 - PS - str. 20, 21/ cv. 1 až 5, vyplnit, ofotit, poslat do 24. 4. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0

28. 4. 2020 - Metabolismus - uč. str. 64 - 68 - přečíst

                    - psací sešit - opsat Shrnutí str. 68

                    - PS - str. 21 - 23 / cv. 6-11, vyplnit, ofotit, poslat do 30. 4. 2020 

 Metabolismus – o přeměně látek

4. 5. 2020 -  Soustava vylučovací - uč.str.69 až 71, přečíst, naučit popis obr. 1a 2

- psací sešit - opsat Shrnutí str. 71

- PS - str. 23,24 - vyplnit, ofotit, poslat do 7. 5. 2020

Vylučovací soustava

12. 5. 2020 - Kožní soustava - uč.str.72 až 75, přečíst

- psací sešit - opsat Shrnutí str. 72, naučit stavbu kůže obr. 1/ str. 72

- PS - str. 25,26 / cv.1 až 7, vyplnit, ofotit, poslat do 15.5.2020

    Kožní soustava

 19. 5. 2020 - Nervová soustava - uč.str. 76 až 84 

- přečíst, umět popsat obrázky: 1 /str.76, 3,4 /str.77, 5 /str. 78,  6 /str.79
- psací sešit - opsat Shrnutí na str.83

- PS - str. 26, 27, 28/ cv. 1 - 8 - vyplnit, ofotit, poslat do 22.5.2020

Nervová soustava

 

Fyzika

Zadává Bc. Lenka Maňásková manaskova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 Práce a info zde: F_1

23. 3. 2020 Práce a info zde: F_2 

30. 3. 2020 Práce a info zde: F_3  

7. 4. 2020 Práce a info zde: F_4 

14. 4. 2020 Práce a info zde: F_5   

28. 4. 2020 Práce a info zde: F_6  

 

Zeměpis

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům 

16. 3. 2020  - učebnice - opakování všech částí Evropy - vypsat

- PS - vypracovat cvičení str. 22 - 25

- ofotit vyprac. cvič. a odeslat na e-mail staskova@zsbesednice.cz

 

         !! Vyzvednout ve škole nové učebnice Česká republika!!/PS máte společný s Evropou/

 

23. 3. 2020 - Zopakuj státy Evropy - hl. města, poloha, povrch,pohoří, nížiny, vodstvo, významná města a zajímavosti.

        - Vypracuj referát na libovolný evrop.stát /formát A4, obrázky, zajímavosti, pohoří, vodstvo.../

31. 3. 2020 - uč.str. 79 - Závěrečné opakovací otázky zopakovat a naučit ústně

- PS - str. 29 - Souhrnný test - vypracovat, ofotit, přeposlat

6. 4. 2020 - Nová učebnice Česká republika - uč. str. 4, 5 - přečíst

- https://www.youtube.com/watch?v=aDnGTQ9Q8BM
- https://www.youtube.com/watch?v=3qAyZxDsvt8
- PS - na volné řádky opsat z uč. Co už víme? ,str.4,5 - vypracovat cvičení, ofotit, poslat do 17.4.2020

21. 4. 2020 -  Povrch ČR - uč. str. 6 a 7, přečíst

                - psací sešit - opsat "Co už víme" str. 6 a 7

                - PS- str. 31 - vyplnit, ofotit, poslat do 24. 4. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=1heSEq4enZE

28. 4. 2020 -  Vodstvo ČR - uč. str. 8 - 9, přečíst, najít na mapě ČR všechny řeky, jezera, rybníky...

                - psací sešit - opsat Co už víme? str. 9

                - PS - str. 34 vyplnit, ofotit, poslat do 30. 4. 2020

4. 5. 2020 - Podnebí a příroda ČR - uč.s tr. 10 až 14, přečíst

- psací sešit - opsat Co už víme?/na str. 11, 12, 14

- PS - str. 32,33 - vyplnit, ofotit, poslat do 7. 5. 2020

PODNEBÍ ČR

12. 5. 2020 - Obyvatelstvo - vývoj, složení, sídla - uč. str. 15, 16 - přečíst

 - PS - str. 35 - na volné řádky opsat Co už víme z uč. str. 15,16,  

vyplnit v PS cvičení str. 35, 36, 37, ofotit, poslat do 15. 5. 2020 

ČESKÁ REPUBLIKA - OBYVATELSTVO

19. 5. 2020 - Zemědělství ČR - uč. Str. 17 - přečíst,

- PS str. 38 – opsat na volné řádky Co už víme z uč. str. 17, 

vyplnit cv. - ofotit, poslat do 22. 5. 2020

Zemědělství ČR

Zemědělství dříve a nyní

Pěstování olejnin a obilovin

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA 

 

Dějepis

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Umíme fakta -> vypiš  jména 5 osobností  do školního sešitu a ke každé přidej 4 libovolné údaje  

23. 3. 2020 - Práce a info zde: D_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: D_3 

6. 4. 2020 - Práce a info zde: D_4 

14. 4. 2020 - Práce a info zde: D_5     

21. 4. 2020 - Práce a info zde: D_6 

27. 4. 2020 - Práce a info zde: D_7  

4. 5. 2020 - Práce a info zde: D_8 

12. 5. 2020 - Práce a info zde:  D_9 

18. 5. 2020 - Práce a info zde:  D_10 

 

Výchova ke zdraví

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Na prahu dospělosti - PS str.45 - vypracovat cvičení

31. 3. 2020 - PS- str.46, vypracovat, ofotit, přeposlat

7. 4. 2020 - Jaké znáš velikonoční tradice, napiš 5 vět- ofotit, poslat do 17.4.2020

 

Hudební výchova

Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Vyplň příslušný kvíz: Část 1.     Část 2.
23. 3. 2020 - Práce a info zde HV_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: HV_3  

6. 4. 2020 - Práce a info zde: HV_4 

21. 4. 2020 - Práce a info zde: HV_5 - kvíz


 

 

8. třída

Třídní učitel: Mgr. Růžena Stašková
ROZVRH HODIN 2019/2020 - (8. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:45
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO M ČJ F AJ HV VZ    
ÚT Z ČJ AJ M D   TV
TV
 
ST M CH INF VO NJ VV  
ČT ČJ F AJ Z    
M CH ČJ D NJ