8. třída

Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Řehoutová
ROZVRH HODIN 2018/2019 - (8. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:40
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO AJ M F Z D VO    
ÚT CH ČJ M AJ   TVH TVH
D
 
ST ČJ NJ Z VV VZ D INF
ČT ČJ M AJ F VO   H  
M CH ČJ NJ HV    

 

Informace pro rodiče a žáky