7. třída

 

Třídní učitel: Ing. Martina Ondřichová

V případě nepřítomnosti přebíra funkci jako náhradní třídní učitel:

 Mgr. Zdeňka Řehoutová

 

Skupina A

rozvrh běžného provozu

 

Skupina B