7.třída

Třídní učitel: Mgr. Věra Tampírová
ROZVRH HODIN 2019/2020 - (7. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:45
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO NJ AJ M F VO   TV
TV
ÚT ČJ M ČJ HV  
.  
ST ČJ M AJ NJ Z D    
ČT M ČJ INF VV VV    
D M Z AJ F    

 

 

Materiály ke studiu po dobu uzavírky školy naleznete

Více zde: https://www.zsbesednice.cz/

 

Materiály ke studiu po dobu uzavírky školy naleznete

Více zde: https://www.zsbesednice.cz/M

 

MATERIÁLY KE STUDIU

V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

 

Milí žáci,

  ráda bych některé z Vás upozornila na to, že dodnes jsem od Vás neobdržela žádnou domácí práci.

Pokud máte problém s posíláním úkolů po internetu, můžete ofocené DÚ posílat také formou MMS na školní telefonické spojení (vhodné pokud není jiná možnost).

Po návratu do školy již nebude čas se k úkolům, které jsou jen opakováním a procvičováním učiva, vracet. Může se stát, že se tato procvičená látka objeví v nějakém testu.

Zkuste si vytvořit denní režim, kdy se třeba alespoň nějaký čas dopoledne budete věnovat této práci, určitě Vám ještě zbyde dostatek volna.

Zdravím Vás všechny, buďte na sebe opatrní!

Z. Řehoutová

 

Český jazyk 

 Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Opakuj si: Tvrdé a měkké souhlásky  

a   Koncovky podstatných jmen

- PS 16/9

literatura 

Renesance a humanismus str. 7- uprostřed

Kosmas - pročíst o něm v učebnici

PS Kosmas- Kronika česká PS str. 48-49

 

23. 3. 2020 Práce a info zde: ČJ_2,   Čítanka_1,   Čítanka_2    
30. 3. 2020 Práce a info zde: ČJ_3   řešení ČJ_3 a D_3  

 

Anglický jazyk

 Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_1  
23. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_2 

31. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_3   řešení AJ_3  

1. 4. 2020 - Časopisy online zde

 

Německý jazyk

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_1

20. 3. 2020 - Řešení testu zde: Řešení 

 

23. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_3  

 

Matematika

Zadává Mgr. Dana Vacková zastupce@zsbesednice.cz

16. 3. 2020  Procvičujte si již známé - pište si do sešitu M_1 
24. 3. 2020 - První úkol: Matematický test

- Čtyřúhelníky M_2 

27. 3. 2020 - Rovnoběžníky M_3 

31 . 3. 2020 - Matematický kvíz

- Rovnoběžníky M_4 

5. 4. 2020 - Čtyřúhelníky a řešení M_4      Prezentace Čtyřúhelníky a rovnoběžníky 

 

Informatika

Zadává Mgr. Dana Vacková zastupce@zsbesednice.cz

19. 3. 2020 - Práce a info zde: Inf7_1 

26. 3. 2020 - Práce a info zde:  Inf7_2     

   Pravidla stahování a publikování na internetu    

2. 4. 2020 - Splň úkoly zde: Ledové království code.org a malého umělce code.org

 

Přírodopis

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům 

16. 3. 2020 - uč. 51 - 52, přečíst

- psací sešit - vypsat z těchto stran učivo

- PS str. 27 - 28, vypracovat cvičení

- ofotit vypracovaná cvičení v PS, poslat do pátku na e-mail Staskova@zsbesednice.cz

23. 3. 2020 - Zopakuj si šelmy, uč str.51, 52

      - Vypracuj referát na některou z šelem, dle libovolného výběru /formát A4, obrázky, popisky, život, hmotnost, potrava, zajímavosti z encyklopedie, internetu, knih.../

31. 3. 2020 -Ploutvonožci- uč.str. 53-přečíst, vypsat ke každému zajímavosti do psacího sešitu

- PS - str. 27/ cv. 26, str. 28/ cv. 27, 28 - vypracovat, ofotit, přeposlat


 

Fyzika

Zadává Bc. Lenka Maňásková manaskova@zsbesednice.cz

16.3.2020 Opakování plyny F_1

24.3 2020 Atmosféra F_2 

30. 3. 2020 Meteorologie F_3 

 

Zeměpis

Zadává Bc. Lenka Maňásková manaskova@zsbesednice.cz

18. 3. 2020 Práce a info zde: Z_1

25. 3. 2020 Práce a info zde: Z_2

1. 4. 2020 Práce a info zde: Z_3 

 

Dějepis

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Zahraj si pexeso a zopakuj si tak Starověký Řím

- Zde můžete shlédnout cyklus Lucemburkové: UčíTelka - Odpoledka

23. 3. 2020 - Práce a info zde: D_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: D_3 

 

Výchova k občanství, Pracovní činnosti, Tělesná výchova

Zadává Mgr. Kateřina Černá cerna@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům

18. 3. 2020 - Práce a info zde: Vv_Pč_Tv_1

25. 3. 2020 - Práce a info zde: Vv_Pč_Tv_2  

3. 4. 2020 - Práce a info ze: Vv_Pč_Tv_3 

- kvíz: Náboženství

 

Hudební výchova

Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Vyplň příslušný kvíz:  Část 1.       Část 2.

23. 3. 2020 - Práce a info zde: HV_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: HV_3  

 

Výtvarná výchova

Zadává Mgr. Monika Vacková mvackova@zsbesednice.cz

 
 
 
 

 

 

Materiály ke studiu po dobu uzavírky školy naleznete

Více zde: https://www.zsbesednice.cz/