7. třída - online hodiny

 

ROZVRH HODIN 2019/2020 - (7. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5.
8:30
-
9:15
9:30
 -
10:15
10:30
-
11:15
11:30
 -
12:15
12:30
 -
13:15
PO   ČJ M/F PŘ/Z AJ
ÚT   KONVERZACE V AJ
S RODILÝM MLUVČÍM
 
ST   ČJ M/F PŘ/Z D/VO
ČT   NJ M/F PŘ/Z  
  ČJ NJ AJ  

 První vyučovací hodina začíná v 8.30 a každá další online hodina začíná také v půl.

Odkaz na online vyučování byl zaslán na e-mail zákonným zástupcům žáků.

 

Práce při online hodině

ČT 25. 6. 2020

NJ

M/F - Matematické putování po mapě

PŘ/Z

 

ST 24. 6. 2020 

ČJ

M/F - Matematická hra

       - Bobřík informatiky

PŘ/Z

AJ

 

ÚT 23. 6. 2020

 

PO 22. 6. 2020

ČJ - Opakování zájmen

        Pravopis PS 5/41

      zkratky 6/30

M/F - Procvičování přímé a nepřímé úměrnosti online

PŘ/Z

AJ

 

PÁ 19. 6. 2020

ČJ - Opakování

       PS 7/30

       Charakteristika – Můj spolužák Teddy

       https://www.pravopiscesky.cz/popis-muj-spoluzak-pra-1149-10378.html

      procvičování - synonyma

      https://www.umimecesky.cz/pexeso-synonymum-2-uroven/348

NJ - Překlad vět – PS 14/20

      Text C + 3. část slovíček str. 44-45

      Slovosled – učebnice 1/46

      PS – 1/15

AJ

 

ČT 18. 6. 2020

NJ - Procvičování slovní zásoby, časování sloves

       PS - 8/17, 11/18

       Text B – poslech, otázky k textu

M/F -   Záznam z hodiny   

PŘ/Z - Listy

 

ST 17. 6. 2020

ČJ - Literatura

      J. A. Komenský

      https://www.youtube.com/watch?v=dUW9Chv-ASc

       kontrola

      Moliére  - Lakomec – PS 67

      PS str. 39 cv.1

M/F - Záznam z hodiny 

PŘ/Z - Regiony Asie, uč.str. 99

D/VO - Záznam z hodiny

 

ÚT 16. 6. 2020

KONZULTACE

KONVERZACE V AJ

 

PO 15. 6. 2020

ČJ -   Záznam z hodiny   

M/F - Záznam z hodiny 

PŘ/Z - Listy, uč.str.79-81

AJ -  využití stránek British Council ke studiu AJ https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

 

PÁ 12. 6. 2020

ČJ - Záznam z hodiny

NJ - Záznam z hodiny 

AJ - poslech, přídavná jména - https://en.islcollective.com/video-lessons/harry-potters-first-flying-lesson-adjectives

 

ČT 11. 6. 2020

NJ - Opakování slovní zásoby

       Zadání 2. části slovíček str. 44

       Časování sloves – procvičování PS 7,9/17

       Větný rámec – učebnice 11/51

       Množné číslo podst. jmen – učebnice 3/46

M/F - ONLINE KVÍZ

PŘ/Z - Základní orgánové soustavy - kořen, uč.str.75,76

 

ST 10. 6. 2020

ČJ - Záznam z hodiny

M/F - Záznam z hodiny 

PŘ/Z - Asie - podnebné a vegetační pásy, str.70 - 74

D/VO - D: Reformace

učebnice str. 105

Španělsko

Bitva u Lepanta

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Lepanta

PS str.44

Vo: Stát a právo

Vznik státu a právních norem

PS 9,10,11/45

 

ÚT 9. 6. 2020

Konzultační den

Konverzace v AJ

 

PO 8. 6. 2020

ČJ - Pravopis PS 5/38, 4,6/38

Slova složená PS 4/28 – dokončení, tvoření vět

Zkratky PS 2/29

M/F - Záznam z hodiny 

PŘ/Z -  Semenné rostliny - uč.str.74, PS str.37 / cv.1

AJ - opakování základních časů v AJ

 

PÁ 5. 6. 2020

ČJ - Záznam z hodiny

NJ - Záznam z hodiny

AJ - OPAKOVÁNÍ PŘÍT. ČAS PROSTÝ, PŘÍDAVNÁ JMÉNA A POSLECH

https://en.islcollective.com/video-lessons/harry-potter-present-simple

https://en.islcollective.com/video-lessons/harry-potters-first-flying-lesson-adjectives

ČT 4. 6. 2020

NJ - Slovní zásoba – procvičování

Větný rámec – učebnice 10/50-51

Učebnice str. 55

Časování slovesa können – učebnice str. 54

Učebnice 12/52


M/F - Záznam z hodiny

PŘ/Z -  Kapraďorosty -plavuně, přesličky, kapradiny -  uč.str.70 - 72, PS - 36,37/ cv. 5-8

 

ST 3. 6. 2020

ČJ - Obohacování slovní zásoby

Odvozování – PS 4/30

Tvoření slov skládáním – PS 2,3/28

Jan Amos Komenský

Labyrint světa a ráj srdce - PS str. 64 – 65


M/F - Záznam z hodiny 

PŘ/Z - Asie - procvičování - poloha, povrch, vodstvo, uč.str.86 - 93

D/VO - D Francie – str. 102

 Anglie – Jindřich VIII., Alžběta I. – str. 103-104

 PS  2,3/43

 Vo – Stát a právo

 PS str. 42 -43


 

ÚT 2. 6. 2020

 

PO 1. 6. 2020

ČJ - Opakování – PS 8,9,10/37

Procvičování pravopisu

Skládání – tabulka PS str. 28

PS 1/28

M/F - Záznam z hodiny

PŘ/Z - Výtrusné rostliny - Mechorosty, uč. str. 68, 69 - opsat schéma mechorostů, 

nakreslit obr. 1, vypsat zástupce mechorostů, 

napsat shrutí str. 69, PS str. 35, 36/ cv. 1 - 4

AJ -  TÉMA TONGUE TWISTERS, viz odkaz níže:

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/youtubers/tongue-twister-challenge

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Vocabulary/Tongue_Twister_zs408149xl

PÁ 29. 5. 2020

ČJ - Opakování pravopisu -  PS 3,5/37

     - Odvozování předponami

     - Dokončení 5/17

     - PS 6,7/27 2/26

NJ - Záznam z hodiny 

AJ - SPELLING - rozbor chyb ve větách, porozumění textu

 https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/tongue_twister_challenge_-_transcript.pdf

 

ČT 28. 5. 2020

NJ - Opakování – časování sloves se změnou

     - PS 7, 8a/17

     - Časování slovesa fahren – učebnice str. 54

     - Učebnice 8/49

    - Procvičování příslovcí – PS 5/16

M/F - Online kvíz

PŘ/Z - Asie - poloha, povrch - uč.str.87, 88, 89

 

ST 27. 5. 2020 

ČJ - Záznam z hodiny

M/F - Záznam z hodiny

PŘ/Z - Botanika - uč.str.63- 67 - opakování botaniky z 6.tř., PS - str.35/ cv. 1 - 3

D/VO - Záznam z hodiny 

 

ÚT 26. 5. 2020 - Konverzace 

 

PO 25. 5. 2020:

Čj - 2,3,4,5/36

     - odvozování pomocí předpon PS 1/26

     - PS 3/27 - do škol.s. a na slova ještě vymysli věty 

M - Záznam z hodiny 

Př  - Opakování strunatců - poslat na mail odpovědi na otázky v uč. str.62

AJ - Organizace výuky. Téma TONGUE TWISTERS (jazykolamy). Oprava chyb ve 3. osobě přítomného času prostého. 

MATERIÁLY KE STUDIU

V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

 

Český jazyk 

 Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Opakuj si: Tvrdé a měkké souhlásky  

a   Koncovky podstatných jmen

- PS 16/9

literatura 

Renesance a humanismus str. 7- uprostřed

Kosmas - pročíst o něm v učebnici

PS Kosmas- Kronika česká PS str. 48-49

 

23. 3. 2020 Práce a info zde: ČJ_2,   Čítanka_1,   Čítanka_2     

30. 3. 2020 Práce a info zde: ČJ_3   řešení ČJ_3 a D_3  

6. 4. 2020 Práce a info zde: ČJ_4  řešení ČJ_4, NJ_4 A D_4   

14. 4. 2020 Práce a info zde: ČJ_5    řešení ČJ_5 a D_5   

20. 4. 2020 Práce a info zde: ČJ_6   

27. 4. 2020 Práce a info zde: ČJ_7     

4. 5. 2020 Práce a info zde: ČJ_8    řešení ČJ_8 a D_8 

11. 5. 2020 Práce a info zde: ČJ_9   řešení ČJ_9 a D_9

18. 5. 2020 Práce a info zde: ČJ_10 

 

Anglický jazyk

 Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_1  
23. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_2 

31. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_3   řešení AJ_3  

1. 4. 2020 - Časopisy online zde

6. 4. 2020 - Práce a info zde: AJ_4     řešení Aj_4 

14. 4. 2020 - Práce a info zde: AJ_5    řešení Aj_5    

20. 4. 2020 - Práce a info zde: AJ_6    řešení Aj_6   

27. 4. 2020 - Práce a info zde: AJ_7    řešení Aj_7  

4. 5. 2020 - Práce a info zde: AJ_8     řešení Aj_8

11. 5. 2020 - Práce a info zde: AJ_9   řešení Aj_9

18. 5. 2020 - Práce a info zde: AJ_10  

 

Německý jazyk

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_1

20. 3. 2020 - Řešení testu zde: Řešení 

23. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: Nj_3  

6. 4. 2020 - Práce a info zde: Nj_4 

14. 4. 2020 - Práce a info zde: Nj_5   

20. 4. 2020 - Práce a info zde: Nj_6    

27. 4. 2020 - Práce a info zde: Nj_7  

4. 5. 2020 - Práce a info zde: Nj_8 

11. 5. 2020 - Práce a info zde: Nj_9  

18. 5. 2020 - Práce a info zde:  Nj_10  

 

Matematika

Zadává Mgr. Dana Vacková zastupce@zsbesednice.cz

16. 3. 2020  Procvičujte si již známé - pište si do sešitu M_1 
24. 3. 2020 - První úkol: Matematický test

- Čtyřúhelníky M_2 

27. 3. 2020 - Rovnoběžníky M_3 

31 . 3. 2020 - Matematický kvíz

- Rovnoběžníky M_4 

5. 4. 2020 - Čtyřúhelníky a řešení M_4      Prezentace Čtyřúhelníky a rovnoběžníky 

6. 4. 2020 - Rovnoběžníky M_5 

14. 4. 2020 - Rovnoběžníky M_6  

20. 4. 2020 - Rovnoběžníky M_7a  

22. 4. 2020 - Rovnoběžníky  M_7b 

27. 4. 2020 - Rovnoběžníky  M_8   

28. 4. 2020 - Rovnoběžníky M_9 

30. 4. 2020 - Rovnoběžníky M_10

4. 5. 2020 - Online hodina M_11 , úkol na doma M_12 (žáci dostali tento úkol do schránek)

6. 5. 2020 - Online hodina M_13

11. 5. 2020 - Online hodina M_14 

12. 5. 2020 - Matematický kvíz M_15

13. 5. 2020 - Online hodina M_16 

14 . 5. 2020 - Poměr M_17  

18. 5. 2020 - Online hodina M_18 

19. 5. 2020 - Matematický kvíz - Poměr 2

20. 5. 2020 - Online hodina + úkoly na čtvrtek a pátek: M_19 

 

Informatika

Zadává Mgr. Dana Vacková zastupce@zsbesednice.cz

19. 3. 2020 - Práce a info zde: Inf7_1 

26. 3. 2020 - Práce a info zde:  Inf7_2     

   Pravidla stahování a publikování na internetu    

2. 4. 2020 - Splň úkoly zde: Ledové království code.org a malého umělce code.org

9. 4. 2020 - Velikonoční prázdniny (Užij si volno, ale pokud budeš chtít, udělej si jeden z testů na bobříkovi informatiky - kat. Benjamin)

23. 4. 2020 -  Práce a info zde: Inf_5

30. 4. 2020 -  Práce a info zde: Inf_6

 

Přírodopis

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům 

16. 3. 2020 - uč. 51 - 52, přečíst

- psací sešit - vypsat z těchto stran učivo

- PS str. 27 - 28, vypracovat cvičení

- ofotit vypracovaná cvičení v PS, poslat do pátku na e-mail Staskova@zsbesednice.cz

23. 3. 2020 - Zopakuj si šelmy, uč str.51, 52

      - Vypracuj referát na některou z šelem, dle libovolného výběru /formát A4, obrázky, popisky, život, hmotnost, potrava, zajímavosti z encyklopedie, internetu, knih.../

31. 3. 2020 -Ploutvonožci- uč.str. 53-přečíst, vypsat ke každému zajímavosti do psacího sešitu

- PS - str. 27/ cv. 26, str. 28/ cv. 27, 28 - vypracovat, ofotit, přeposlat

6. 4. 2020 - Hmyzožravci - uč. str. 53, 54 - přečíst

https://www.youtube.com/watch?v=ZA0l53rdUWE

- psací sešit - vypsat hmyzožravce z uč.

- PS - str. 28/ cv. 29, 30, 31, vypracovat, ofotit, poslat do 17. 4. 2020


21. 4. 2020 - Letouni a kytovci - uč. str. 54, 55 - přečíst

                - psací sešit - vypsat zástupce letounů a kytovců - zajímavosti

                - PS - str. 29, vyplnit, ofotit, poslat do 24. 4. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=-VXFQzgTjN8

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5bnwe1gGWhzjvoPQur3KO6JtZnSt1wh9

28. 4. 2020 - Sudokopytníci a lichokopytníci - uč. str. 56 - 58, přečíst

            - psací sešit- vypsat společné znaky sudokop. str.56 nahoře a lichokopyt. str. 58 nahoře, vypsat zástupce

            - PS - str.30, 31/cv.36 až 42, vyplnit, ofotit, poslat do 30. 4. 2020 

Biologie - Sudokopytníci, Lichokopytníci

4. 5. 2020 - Primáti - uč. str. 59, 60 - přečíst

- psací sešit - vypsat z úvodu hlavní znaky primátů

- PS - str. 32/ cv. 45 až 47, Souhrnný test str. 33 - vyplnit, ofotit, poslat do 7. 5. 2020

Gorila - největší primát Afriky

12. 5. 2020 - Savci - shrnutí -uč. str. 60, 61 - přečíst

- psací sešit - opsat Shrnutí str. 60

- PS - str.33, cv. 1 až 18, uč. str. 60/cv. 1 až 8 - vyplnit, ofotit, poslat do 15. 5.

Ohrožená zvířata - SAVCI

Savci - společné znaky

19. 5. 2020 - Souhrnné opakování - uč.str. 62, 

vypracovat odpovědi do psacího sešitu 

- ofotit, poslat do 22.5.2020

20 zajímavostí ze světa zvířat

5 ZAJÍMAVÝCH ZVÍŘAT V ČESKÉ PŘÍRODĚ


 

Fyzika

Zadává Bc. Lenka Maňásková manaskova@zsbesednice.cz

16.3.2020 Opakování plyny F_1

24.3 2020 Atmosféra F_2 

30. 3. 2020 Meteorologie F_3 

7. 4. 2020 Vztlak F_4 

16. 4. 2020 Přetlak F_5 

21. 4. 2020 Proudění F_6 

19. 5. 2020 Přetlak, Podtlak, Vakuum F_7

 

Zeměpis

Zadává Bc. Lenka Maňásková manaskova@zsbesednice.cz

18. 3. 2020 Práce a info zde: Z_1

25. 3. 2020 Práce a info zde: Z_2

1. 4. 2020 Práce a info zde: Z_3 

7. 4. 2020 Práce a info zde: Z_4 

14. 4. 2020 Práce a info zde: Z_5

        Práce a info Z_6

27. 4. 2020 Práce a info zde: Z_7  

13. 5. 2020 - Práce a info zde: Z_8 

 
 

Dějepis

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Zahraj si pexeso a zopakuj si tak Starověký Řím

- Zde můžete shlédnout cyklus Lucemburkové: UčíTelka - Odpoledka

23. 3. 2020 - Práce a info zde: D_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: D_3 

6. 4. 2020 - Práce a info zde: D_4 

14. 4. 2020 - Práce a info zde: D_5     

21. 4. 2020 - Práce a info zde: D_6 

27. 4. 2020 - Práce a info zde: D_7   

4. 5. 2020 - Práce a info zde: D_8 

12. 5. 2020 - Práce a info zde: D_9

18. 5. 2020 - Práce a info zde: D_10 

 

Výchova k občanství, Pracovní činnosti, Tělesná výchova

Zadává Mgr. Kateřina Černá cerna@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům

18. 3. 2020 - Práce a info zde: Vv_Pč_Tv_1

25. 3. 2020 - Práce a info zde: Vv_Pč_Tv_2  

3. 4. 2020 - Práce a info ze: Vv_Pč_Tv_3 

- kvíz: Náboženství

17. 4. 2020 - Práce a info zde: Vo_Tv_Pč_5 

28. 4. 2020 - Vzor DENÍKU pro PČ a TV zde ve formátu MS Word a zde ve formátu PDF   

7. 7. 2020 - Práce a info zde: Vo_Pč_TV_7   

11. 5. 2020 - Záznam z online hodiny VO zde: Online VO 

- Závěrečný kvíz 

19. 5. 2020 - Práce a info zde: Vo_Pč_TV_8 

 

Hudební výchova

Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Vyplň příslušný kvíz:  Část 1.       Část 2.

23. 3. 2020 - Práce a info zde: HV_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: HV_3  

6. 4. 2020 - Práce a info zde: HV_4 

21. 4. 2020 - Práce a info zde: HV_5 - kvíz

 

Výtvarná výchova

Zadává Mgr. Monika Vacková mvackova@zsbesednice.cz

8. 4. 2020 - Práce a info zde: VV_1 

14. 5. 2020 - Ahoj sedmáci, 

Jak se máte? A jak trávíte své dny? 

Zkuste se zamyslet a vytvořit koláž právě na téma MŮJ DEN podle zadání pracovního listu.

Užijte si tvoření!

https://www.dox.cz/files/1muj-den-dox.pdf


 

 

 

Materiály ke studiu po dobu uzavírky školy naleznete

Více zde: https://www.zsbesednice.cz/

 

7.třída

Třídní učitel: Mgr. Věra Tampírová
ROZVRH HODIN 2019/2020 - (7. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:45
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO NJ AJ M F VO   TV
TV
ÚT ČJ M ČJ HV  
.  
ST ČJ M AJ NJ Z D    
ČT M ČJ INF VV VV    
D M Z AJ F    

 

 

Materiály ke studiu po dobu uzavírky školy naleznete

Více zde: https://www.zsbesednice.cz/

 

Materiály ke studiu po dobu uzavírky školy naleznete

Více zde: https://www.zsbesednice.cz/M