7.třída

Třídní učitel: Mgr. Růžena Stašková
ROZVRH HODIN 2018/2019 - (7. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:40
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO M ČJ AJ D TVD   VV VV
H
ÚT ČJ M NJ F TVH
.PČD  
ST M AJ D Z INF TVD    
ČT M ČJ F NJ TVH HV    
ČJ M AJ Z VO    

 

Informace pro rodiče a žáky