7.třída

Třídní učitel: Mgr. Věra Tampírová
ROZVRH HODIN 2019/2020 - (7. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:45
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO NJ AJ M F VO   TV
TV
ÚT ČJ M ČJ HV  
.  
ST ČJ M AJ NJ Z D    
ČT M ČJ INF VV VV    
D M Z AJ F    

 

Informace pro rodiče a žáky