6. třída - online hodiny

 

ROZVRH HODIN 2019/2020 - (6. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5.
8:30
-
9:15
9:30
 -
10:15
10:30
-
11:15
11:30
 -
12:15
12:30
 -
13:15
PO AJ   NJ ČJ  
ÚT     M/F PŘ/Z  
ST AJ   D/VO ČJ PŘ/Z
ČT     NJ ČJ PŘ/Z
    M/F    

 První vyučovací hodina začíná v 8.30 a každá další online hodina začíná také v půl.

Odkaz na online vyučování byl zaslán na e-mail zákonným zástupcům žáků.

 

Práce při online hodině

ÚT 23. 6. 2020

M/F - Procvičujeme online:

Trojúhelníky

Tetris s násobilkou

Barevné sudoku

PŘ/Z

 

PO 22. 6. 2020

AJ

NJ - Záznam z hodiny

ČJ - Slovesa – opakování

       Tvary oznamovacího způsobu.

       Opakujeme češtinu v 6. ročníku 2. díl, str. 29, 30.


 

PÁ 19. 6. 2020

M/F - Matematický kvíz

 

ČT 18. 6. 2020

NJ - Procvičování slovní zásoby – PS 9/36

       Časování sloves

      Text A – část – četba,  překlad

ČJ - Slovesa – opakování

       Slohový útvar, reportáž.

PŘ/Z - Reportáž na téma obyvatelstvo Země.

 

ST 17. 6. 2020

AJ - videokvíz na užití wil - prediction (budoucí čas/předpovědi) 

      zde: https://en.islcollective.com/video-lessons/predict-what-mr-bean-will-do

D/VO - Záznam z hodiny 

ČJ - Slovesa – opakování

       Tvary oznamovacího způsobu.

       Opakujeme češtinu v 6. ročníku 2. díl, str. 27, celá a str. 28, cv. 7.


PŽ/Z - Práce na projektu

 

ÚT 16. 6. 2020

M/F - Záznam z hodiny 

PŘ/Z - Projekt 

 

PO 15. 6. 2020

AJ - BUDOUCÍ ČAS - WILL - https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_tenses/Future_simple_tense_(will_-_won't)_tl6535lp

NJ - Záznam z hodiny

ČJ - Záznam z hodiny

 

PÁ 12. 6. 2020

M/F - Záznam z hodiny

 

ČT 11. 6. 2020

NJ - Slovní zásoba – procvičování

Časování sloves

Zájmena 1. a 4. pád – PS 4/34, 7/35

ČJ - Záznam z hodiny

PŘ/Z - Zajímavosti ze světa hmyzu.

https://www.youtube.com/watch?v=h_ccHvaOXtI

 

ST 10. 6. 2020

AJBUDOUCÍ ČASY - cvičení - https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_going_to/To_be_going_to_zj92gs

D/VO - Záznam z hodiny 

ČJSlovesa – opakování

Opakujeme češtinu v 6. ročníku 2. díl, str. 25, cv. 1 a str. 26, cv. 2.

PŘ/Z - Učebnice str. 86 - 90.

Pracovní sešit, str. 32, cv. 13, str. 34, cv. 2.

Samostatný úkol:

Zhlédni video a ověř si, co sis zapamatoval. Vypracuj cvičení v pracovním sešitě. 

https://www.youtube.com/watch?v=FKiTs-azJOs


 

ÚT 9. 6. 2020

M/F - Práce v pracovním listě "Osová souměrnost" -DOKONČENÍ

PŘ/Z - Záznam z hodiny 

 

PO 8. 6. 2020

AJ - poslechové cvičení: 

https://en.islcollective.com/video-lessons/harry-potter-and-sorcerers-stone

NJ - Opakování slovní zásoby

PS 1/33, učebnice 5/74

Naučit druhý sloupeček slovíček

Časování sloves – procvičování

Učebnice 14/77

Tvoření vět

Učebnice 10/76


ČJ -  Záznam z hodiny 

 

PÁ 5. 6. 2020 

M - Práce v pracovním listě do cv. 12 - cv. 20

 

ČT 4. 6. 2020

NJ - Slovní zásoba

PS 11/37

Slovosled učebnice str. 79

Učebnice 8/75, 9/76


ČJ - Zopakuj si druhy číslovek.

https://www.pravopisne.cz/2015/05/urcovani-druhu-cislovek-pravoxeso-8/

Pracovní sešit, str. 24 a 25, zopakuj si probrané učivo. 

Čtenářská lekce 

PŘ/Z - Záznam z hodiny 

 

ST 3. 6. 2020

AJ - procvičujeme WILL/GOING TO. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_going_to/To_be_going_to_zj92gs

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_tenses/Future_simple_tense_(will_-_won't)_tl6535lp

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Will_vs_going_to/Will_v_Going_to_mz1387uv

D/VO - D - Principát – učebnice str. 116 – 118

Adoptivní císaři – učebnice str. 118- 119

PS 21,22/43

Vo – Naše vlast

PS 3/26, 6/27


ČJ - Záznam z hodiny

PŘ/Z - Přečti si učivo na straně 97 a 98, vypracuj si krátké poznámky.


 

ÚT 2. 6. 2020

M/F - Pracujeme v pracovním listě - hotové až do cv. 15

PŘ/Z - Záznam z hodiny

 

PO 1. 6. 2020

AJ - procvičujeme WILL/GOING TO

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_going_to/To_be_going_to_zj92gs

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_tenses/Future_simple_tense_(will_-_won't)_tl6535lp

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Will_vs_going_to/Will_v_Going_to_mz1387uv

NJ - Záznam z hodiny

ČJ - Záznam z hodiny

 

Pá 29. 5. 2020

M - Opakujeme: prvočísla, složená čísla, násobek, dělitel, dělitelnost

   - Online kvíz

 

ČT 28. 5. 2020

NJ - Opakování slovní zásoby

     - Opakování – dny v týdnu

     - Časování slovesa být – množné číslo

     - PS 13/39

ČJ - Záznam z hodiny

PŘ/Z - PREZENTACE SAMOSTATNÉ PRÁCE

         - Vyber si korýše, který žije na území České republiky nebo v místě, kam jezdíš na dovolenou a zjisti o něm, kde žije, čím se živí a co je na něm zajímavé.


 

ST 27. 5. 2020:

AJ - tvorba slovního mraku na téma ANIMALS, zaměřili jsme se na správný SPELLING

D/VO - Záznam z hodiny

ČJ

PŘ/Z - Záznam z hodiny 

 

ÚT 26. 5. 2020:

M/F - Záznam z hodiny 

PŘ/Z - Učebnice str. 78, pracovní sešit str. 31, cv. 8 a str. 32, cv. 9.

 

PO 25. 5. 2020:

AJ - Organizace výuky. Vyjadřování přání v angličtině. Vyzkoušení různých možností spolupráce na dálku

Nj  - procvičování slov. zásoby, časování sloves

      -  učebnice 6/59

      - tvoření otázek PS 12/31 

      - slovíčka 5.l. - dny v týdnu, str. 78

Čj - Záznam hodiny 

 

MATERIÁLY KE STUDIU

V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

 

 

Český jazyk 

Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_1 

23. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_3   Řešení ČJ_3 a AJ_3 

6. 4. 2020 - Práce a info zde: ČJ_4     Řešení ČJ_4 a AJ_4  

14. 4. 2020 - Práce a info zde: ČJ_5    Řešení ČJ_5 a AJ_5 

20. 4. 2020 - Práce a info zde: ČJ_6    Řešení ČJ_6 a AJ_6     

27. 4. 2020 - Práce a info zde: ČJ_7    Řešení ČJ_7 a AJ_7  

4. 5. 2020 - Práce a info zde: ČJ_8     Řešení ČJ_8 a AJ_8 

11. 5. 2020 - Práce a info zde: ČJ_9   Řešení ČJ_9 a AJ_9 

18. 5. 2020 - Práce a info zde: ČJ_10 

 

Anglický jazyk

 Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_1

23. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_2 

31. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_3  

1. 4. 2020 - Časopisy online zde

6. 4. 2020 - Práce a info zde: AJ_4 

14. 4. 2020 - Práce a info zde: AJ_5

20. 4. 2020 - Práce a info zde: AJ_6    

27. 4. 2020 - Práce a info zde: AJ_7 

4. 5. 2020 - Práce a info zde: AJ_8 

11. 5. 2020 - Práce a info zde: AJ_9 

18. 5. 2020 - Práce a info zde: AJ_10  

 

Německý jazyk

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: NJ_1 

23. 3. 2020 - Práce a info zde: NJ_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: NJ_3 

6. 4. 2020 - Práce a info zde: NJ_4 

14. 4. 2020 - Práce a info zde: NJ_5   

20. 6. 2020 - Práce a info zde: NJ_6 

27. 4. 2020 - Práce a info zde: NJ_7   

4. 5. 2020 - Práce a info zde: NJ_8     řešení NJ_8 a D_8  

11. 5. 2020 - Práce a info zde: NJ_9   

18. 5 2020 - Práce a info zde: NJ_10  

 

Matematika

Zadává Mgr. Dana Vacková zastupce@zsbesednice.cz

16. 3. 2020  Procvičujte si již známé - pište si do sešitu a procvičujte online dle zadání:   Procvičování č. 1a        Procvičování č. 1b     

                  * Průběžně můžete také procvičovat již známe na cvičení online zde: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

 

24. 3. 2020 - Práce a info zde : Práce 3. 

31. 3. 2020 - Matematický kvíz - opakování desetinná čísla a úhly

- Práce č.4  

6. 4. 2020 - Práce a info zde: Práce č.5 

- Zde také můžeš procvičit dělitelnost online

14. 4. 2020 - Práce a info zde: Práce č.6 

15. 4. 2020 - Práce a info zde: Práce č. 7   

20. 4. 2020 - Matematický kvíz dělitelnost

- dne 21. 4. 2020 proběhne online hodina

21. 4. 2020 - Online hodina + bonusové úkoly na středu: Práce č. 8    

24. 4. 2020 - Online hodina:  Práce č. 9     

27. 4. 2020 - Matematický kvíz dělitelnost II

28. 4. 2020 - Online hodina + práce na středu: Práce č. 10 

4. 5. 2020 - Matematický kvíz dělitelnost III

5. 5. 2020 - Online hodina + práce na středu: Práce č. 11 

18. 5. 2020 - Matematický kvíz Největší společný dělitel D

19. 5. 2020 - Online hodina + práce na středu: Práce č. 12 

 

Informatika, Výchova k občanství, Pracovní činnosti, Tělesná výchova

Zadává Mgr. Kateřina Černá cerna@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům

20. 3. 2020 - Práce a info zde: Práce č1 

5. 4. 2020 - Práce a info zde: Práce č2 

16. 4. 2020 - Práce a info zde: Práce č3     

23. 4. 2020 - Doplňující iformace po online hodině zde: Práce č.4  

24. 4. 2020 - Vzor deníku pro TV a PČ:   formát MS Word          formát pdf

vzor vyplnění 

28. 4. 2020 - Práce a info zde: Práce č. 5   

14. 5. 2020 - Práce a info zde: Práce č. 6 

 

Přírodopis

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům 

16. 3. 2020 - učebnice str. 52 - 54 - přečíst

                - psací sešit - opsat: Shrnutí, str. 54

                - nakreslit obrázek 14. str. - popsat

                - PS str.24, vypracovat cvičení do pátku, 

ofotit  a poslat na e-mail                                                                                     

23. 3. 2020 - Zopakuj si ploštěnce - uč.str.52 až 54, PS str. 24

      - Vypracuj referát na Ploštěnce - vyber téma: 1.Motolice jaterní, uč.str. 53  nebo  2.Tasemnice bezbranná, uč.str.54 / formát A4, obrázky, popisky.../

31. 3. 2020 - Hlístice- uč. str. 55 - 56 - přečíst a opsat: Shrnutí na str. 56 do psacího sešitu

- PS - str. 25, cv. 1,2 - ofotit a přeposlat

6. 4. 2020 - Měkkýši - Plži, uč. str. 57-60- přečíst

- opsat Shrnutí, str.65

-https://www.youtube.com/watch?v=2-WeMQMMJ8o

-PS - str.25/cv.1,2-ofotit, poslat do 17.4.2020

21. 4. 2020 - Měkkýši: Mlži a hlavonožci 

 - uč. str. 62 - 65, přečíst,

 - naučit se stavbu těla mlžů a  hlavonožců obr. 28 a 46.

          - psací sešit - vypsat zástupce mlžů, hlavonožců, popř. plžů

          - PS - str.26, cv. 3 až 8, vyplnit, ofotit, poslat do 24. 4. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=TtC7XgzkIA0

28. 4. 2020 - Kroužkovci - uč. str. 66 - 69, přečíst, naučit se popis obr. 4

-psací sešit - opsat schéma nahoře na str. 66, opsat Shrnutí na str. 69 

-PS - str. 28/cv.1 až 4, vyplnit, ofotit, poslat do 30. 4. 2020

ŽÍŽALA (VIDEA)

4. 5. 2020 - Kroužkovci - Mnohohoštětinatci - uč. str. 67 až 69, přečíst

- psací sešit - vypsat hlavní znaky a zástupce,zajímavosti

- PS - str. 29, dobře se naučit popis těla žížaly

Rozmnožování - žížala

12. 5. 2020 - Členovci - uč. str. 70 - 73, přečíst a naučit se obr.2,str.72

- psací sešit - opsat Shrnutí na str.71 a schéma rozdělení pavoukovců str.73

- PS - Členovci - str. 29, cv.1 až 7 - vyplnit, ofotit, poslat do 15.5.2020

 Členovci

19. 5. 2020 - Pavouci, sekáči, roztoči, štíři - uč. str. 74 - 77 - přečíst

- psací sešit - opsat Shrnutí ze str. 77 - ofotit, poslat do 22. 5.

Pavoukovci (sekáči, roztoči, štírci a štíři)

 

Fyzika

Zadává Bc. Lenka Maňásková manaskova@zsbesednice.cz

18. 3. 2020 - Práce a info zde: F_1

25. 3. 2020 - Práce a info zde: F_2 

1. 4. 2020 - Práce a info zde: F_3 

7. 4. 2020 - Práce a info zde: F_4 

15. 4. 2020 - Práce a info zde: F_5  

21. 4. 2020 - Práce a info zde: F_6  

20. 5. 2020 - Práce a info zde: F_7 

 

Zeměpis

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům 

16. 3. 2020 - uč. str. 79 - 81 - přečíst

- psací sešit - vypsat:nadpis, opsat "Co už víme?", str .81

- PS str. 31, 32 - vypracovat cvičení, 

   možno použít dvojlist s přehledem učiva v PS

- ofotit cvičení v PS, 

  poslat do pátku na e-mail Staskova@zsbesednice.cz

23. 3. 2020 - Zopakuj si polární oblasti a tundru uč.str. 80,81

       - Vypracuj referát na téma: 1. Polární oblasti nebo 2.Tundra / formát A4, obrázky, popisky, vybrat si zajímavosti o nějakém typickém zvířeti, rostlině v polárním pásu.../

31. 3. 2020 - Opadavé lesy, tajgy a stepi mírného pásu-uč. str.82, 83, opsat do psacího sešitu: Co už víme.

- PS - str. 33, 34, cvičení vypracovat - ofotit, přeposlat

6. 4. 2020 - Středomoří - uč. str. 84 - přečíst

https://www.youtube.com/watch?v=h6yDi2XUDeU

- psací sešit - opsat Co už víme?

- PS - str. 35, cv. 1 - 4, vypracovat, ofotit, poslat do 17. 4. 2020

21. 4. 2020 -  Pouště - uč. str. 85, přečíst

               - psací sešit-opsat "Co už víme"

               - PS-str.36- -vyplnit, ofotit, poslat do 24. 4. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=wyfuuXCg3Dw

28. 4. 2020 - Savana - uč. str. 86, přečíst

- psací sešit – opsat: „Co už víme?“ str. 86

- PS - str. 37, vyplnit, ofotit, poslat do 30. 4. 2020

Savany

4. 5. 2020 - Tropické deštné pralesy - uč. str. 87, přečíst, prohlédnout obr.

- psací sešit - opsat Co už víme...? str. 87

- PS - str. 38, vyplnit, ofotit, poslat do 7. 5. 2020

Tropické deštné pralesy

12. 5. 2020 - Život v oceánech a Ohrožená příroda na Zemi

                - uč. str. - 88 - 90, přečíst, vypracovat Závěrečné opak. otázky 1 - 10, ofotit, poslat

                - psací sešit - opsat Co už víme str. 88, 90

                 - PS - str. 39/cv. 1 - 6, vyplnit, ofotit, poslat se Závěr. opak. otázkami do  15. 5. 2020

Život v oceánu

19. 5. 2020 - Obyvatelstvo - uč.str. 95 - 97 - přečíst, 

opsat na volné řádky do PS str.40 Co už víme 

z uč.str.96, 97, vyplnit cvičení, ofotit, poslat do 22.5.2020

Světová populace

Top 10 nejlidnatějších států

 

Dějepis

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 -  Encyklopedie wikipedie vyber si tři řecké bohy a přečti si o nich více

      - Pexeso STAROVĚKÉ ŘECKO zahraj si malé pexeso

23. 3. 2020 - Práce a info zde: D_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: D_3   

6. 4. 2020 - Práce a info zde: D_4    řešení 

14. 4. 2020 - Práce a info zde: D_5    

21. 4. 2020 - Práce a info zde: D_6  

27. 4. 2020 - Práce a info zde: D_7     

4. 5. 2020 - Práce a info zde: D_8  

12. 5. 2020 - Práce a info zde: D_9

18. 5. 2020 - Práce a info zde: D_10 

 

Výchova ke zdraví

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Rodina-  PS str.25 -cvičení vypracovat 

30. 3. 2020 - PS-str.26, vyplnit, ofotit, přeposlat

 

Hudební výchova

Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Vyplň příslušný kvíz:  Část 1.    Část 2.    Část 3.

23. 3. 2020 - Práce a info zde: HV_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: HV_3 

6. 4. 2020 - Práce a info zde: HV_4 

21. 4. 2020 - Práce a info zde: HV_5 - kvíz

 

Výtvarná výchova

Zadává Mgr. Monika vackova mvackova@zsbesednice.cz

24. 3. 2020 - Práce a info zde: VV_1 

8. 4. 2020 - Práce a info zde: VV_2 


 

 

6.třída

Třídní učitel: Mgr. Dana Vacková
ROZVRH HODIN 2019/2020 - (6. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:45
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO M INF AJ D HV  
 
ÚT ČJ TV M NJ VO  
.
ST ČJ AJ F Z M VZ    
ČT ČJ NJ D TV   VV VV
M ČJ AJ Z VO