6. třída

 

Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Řehoutová

V případě nepřítomnosti přebíra funkci jako náhradní třídní učitel:

 Ing. Martina Ondřichová

Skupina A

 

Skupina B