6.třída

Třídní učitel: Mgr. Dana Vacková
ROZVRH HODIN 2019/2020 - (6. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:45
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO M INF AJ D HV  
 
ÚT ČJ TV M NJ VO  
.
ST ČJ AJ F Z M VZ    
ČT ČJ NJ D TV   VV VV
M ČJ AJ Z VO      

 

 


 

 

MATERIÁLY KE STUDIU

V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

 

Šesťácké příšerky a škola na dálku

 

 

Milí žáci,

  ráda bych některé z Vás upozornila na to, že dodnes jsem od Vás neobdržela žádnou domácí práci.

Pokud máte problém s posíláním úkolů po internetu, můžete ofocené DÚ posílat také formou MMS na školní telefonické spojení (vhodné pokud není jiná možnost).

Po návratu do školy již nebude čas se k úkolům, které jsou jen opakováním a procvičováním učiva, vracet. Může se stát, že se tato procvičená látka objeví v nějakém testu.

Zkuste si vytvořit denní režim, kdy se třeba alespoň nějaký čas dopoledne budete věnovat této práci, určitě Vám ještě zbyde dostatek volna.

Zdravím Vás všechny, buďte na sebe opatrní!

Z. Řehoutová


 

Český jazyk 

Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_1 

23. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_3   Řešení ČJ_3 a AJ_3 

 

Anglický jazyk

 Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_1

23. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_2 

31. 3. 2020 - Práce a info zde: AJ_3  

1. 4. 2020 - Časopisy online zde
 

Německý jazyk

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: NJ_1 

23. 3. 2020 - Práce a info zde: NJ_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: NJ_3 

 

Matematika

Zadává Mgr. Dana Vacková zastupce@zsbesednice.cz

16. 3. 2020  Procvičujte si již známé - pište si do sešitu a procvičujte online dle zadání:   Procvičování č. 1a        Procvičování č. 1b     

                  * Průběžně můžete také procvičovat již známe na cvičení online zde: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

 

24. 3. 2020 - Práce a info zde : Práce 3. 

31. 3. 2020 - Matematický kvíz - opakování desetinná čísla a úhly

- Práce č.4  

 

Informatika, Výchova k občanství, Pracovní činnosti, Tělesná výchova

Zadává Mgr. Kateřina Černá cerna@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům

20. 3. 2020 - Práce a info zde: Práce č1 

5. 4. 2020 - Práce a info zde: Práce č2 

 

Přírodopis

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům 

16. 3. 2020 - učebnice str. 52 - 54 - přečíst

                - psací sešit - opsat: Shrnutí, str. 54

                - nakreslit obrázek 14. str. - popsat

                - PS str.24, vypracovat cvičení do pátku, 

ofotit  a poslat na e-mail                                                                                     

23. 3. 2020 - Zopakuj si ploštěnce - uč.str.52 až 54, PS str. 24

      - Vypracuj referát na Ploštěnce - vyber téma: 1.Motolice jaterní, uč.str. 53  nebo  2.Tasemnice bezbranná, uč.str.54 / formát A4, obrázky, popisky.../

31. 3. 2020 - Hlístice- uč. str. 55 - 56 - přečíst a opsat: Shrnutí na str. 56 do psacího sešitu

- PS - str. 25, cv. 1,2 - ofotit a přeposlat

 

Fyzika

Zadává Bc. Lenka Maňásková manaskova@zsbesednice.cz

18. 3. 2020 - Práce a info zde: F_1

25. 3. 2020 - Práce a info zde: F_2 

1. 4. 2020 - Práce a info zde: F_3 

 

Zeměpis

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům 

16. 3. 2020 - uč. str. 79 - 81 - přečíst

- psací sešit - vypsat:nadpis, opsat "Co už víme?", str .81

- PS str. 31, 32 - vypracovat cvičení, 

   možno použít dvojlist s přehledem učiva v PS

- ofotit cvičení v PS, 

  poslat do pátku na e-mail Staskova@zsbesednice.cz

23. 3. 2020 - Zopakuj si polární oblasti a tundru uč.str. 80,81

       - Vypracuj referát na téma: 1. Polární oblasti nebo 2.Tundra / formát A4, obrázky, popisky, vybrat si zajímavosti o nějakém typickém zvířeti, rostlině v polárním pásu.../

31. 3. 2020 - Opadavé lesy, tajgy a stepi mírného pásu-uč. str.82, 83, opsat do psacího sešitu: Co už víme.

- PS - str. 33, 34, cvičení vypracovat - ofotit, přeposlat


Dějepis

Zadává Mgr. Věra Tampírová tampirova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 -  Encyklopedie wikipedie vyber si tři řecké bohy a přečti si o nich více

      - Pexeso STAROVĚKÉ ŘECKO zahraj si malé pexeso

23. 3. 2020 - Práce a info zde: D_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: D_3   

 

Výchova ke zdraví

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Rodina-  PS str.25 -cvičení vypracovat 

30. 3. 2020 - PS-str.26, vyplnit, ofotit, přeposlat

 

Hudební výchova

Zadává Mgr. Zdeňka Řehoutová rehoutova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Vyplň příslušný kvíz:  Část 1.    Část 2.    Část 3.

23. 3. 2020 - Práce a info zde: HV_2

30. 3. 2020 - Práce a info zde: HV_3 

 

Výtvarná výchova

Zadává Mgr. Monika vackova mvackova@zsbesednice.cz

24. 3. 2020 - Práce a info zde: VV_1