6. třída

 

Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Řehoutová

V případě nepřítomnosti přebíra funkci jako náhradní třídní učitel:

 Ing. Martina Ondřichová

 

Rozvrh hodin pro online vyučování platný od 16. 11. 2021  

- online hodiny jsou vyznačeny modře

Skupina A

Skupina B

 

Rozvrh běžného provozu

 

Skupina A

 

Skupina B