5. třída

 

Třídní učitel: Mgr. Růžena Stašková

V případě nepřítomnosti přebíra funkci jako náhradní třídní učitel:

 Mgr. Michal Plematl

 

 

Rozvrh běžného provozu