5.třída

Třídní učitel: Mgr. Monika Vacková
ROZVRH HODIN 2019/2020 - (5. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:45
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO ČJ M PŘV AJ TV      
ÚT ČJ VL M INF AJ  
 
ST M ČJ ČJ TV AJ      
ČT PŘV M ČJ VV HV      
ČJ M VL AJ ČJ      

 

 Informace pro rodiče a žáky