5. třída - online hodiny

 

ROZVRH HODIN 2019/2020 - (5. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5.
8:30
-
9:15
9:30
 -
10:15
10:30
-
11:15
11:30
 -
12:15
12:30
 -
13:15
PO     ČJ ČJ  
ÚT     M PŘÍ/VL ČJ
ST     AJ ČJ  
ČT   M PŘÍ/VL ČJ  
ČJ AJ PŘÍ/VL    

 První vyučovací hodina začíná v 8.30 a každá další online hodina začíná také v půl.

Odkaz na online vyučování byl zaslán na e-mail zákonným zástupcům žáků.

 

Práce při online hodině

ČT 25. 6. 2020

            M 

matika.in - Záhadné sčítání

co jsme si procvičili? sdílení plochy v Teams, logiku, sčítání, abstraktní uvažování (nesčítáme čísla, ale zeleninu)

 

ÚT 23. 6. 2020

            M

průměr - co je to? průměr vypočtený z více čísel, která jsme si předtím museli spočítat (kohoutková výška psů na výstavě)

vlastní tvorba slovní úlohy, její prezentace spolužákům a výpočet

PO 22. 6. 2020

 

PÁ 19. 6. 2020

ČJ

AJ

PŘÍ/VL

 

ČT 18. 6. 2020

M - 

PŘÍ/VL - pokračování v aktivitě CO BYCH SI VZAL DO ZAVAZADLA NA CESTU DO NEZNÁMA?

           Porovnání s věcmi, co měla paní Míša, když jako malá holčička odjížděla do Terezína, viz video 30. minuta

https://www.youtube.com/watch?v=Fspk2IglVxA&t=1802s


ČJ - OPAKOVÁNÍ PŘEDLOŽKY 

       - https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eeb26be5c473

 

ST 17. 6. 2020

AJ - POSLECH A KVÍZ - PRESENT SIMPLE - 3.os. https://en.islcollective.com/video-lessons/harry-potter-present-simple-1

ČJ - Aktivita: Co bych si s sebou vzal do zavazadla na cestu do neznáma?

 

ÚT 16. 6. 2020

            M - kontrola DÚ, nové téma aritmetický průměr (co to je, kde se ním setkáváme, jak se počítá a co nám říká), příklady

                DÚ na příště: 3,4/25

                procvičeno násobení a dělení zpaměti (i desetinná čísla)

PŘÍ/VL - VLASTIVĚDA NA PŘÁNÍ - 2. SVĚTOVÁ VÁLKA - HANIN KUFŘÍK 

          - odkaz na dokument zde:https://www.youtube.com/watch?v=TMSVoAr9Xjs

ČJ - PŘÍBĚHY - vyprávění

 

PO 15. 6. 2020

ČJ - OPAKOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ

       - V digitálním světě: Cookies - špioni na internetu, představení a práce s aktivitou

 

PÁ 12. 6. 2020

ČJ - spisovná a nespisovná slova https://www.skolasnadhledem.cz/game/4072

AJ - poslech, práce s textem, přítomný čas prostý https://en.islcollective.com/video-lessons/harry-potter-present-simple

PŘÍ/VL  - kvíz LESY MÍRNÉHO PÁSMA - https://www.skolasnadhledem.cz/game/4026

 

ČT 11. 6.  2020

            M - kontrola DÚ, dokončena s. 22, opakováno dle 1/23

            DÚ: 2+6/23

            Přeji krásný víkend:)

ČJ - OPAKOVÁNÍ - ČÍSLOVKY, cvičení zde: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ee1e96a4064e

PŘÍ/VL - DRUHY PŮDY - kvíz zde:

 

ST 10. 6. 2020

AJ - STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN - opakování

ČJ - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA

 

ÚT 9. 6. 2020

            M - 5/21, 1+3+5/22 - procvičeno dělení desetinných čísel, jeho praktické využití 

            zůstává DÚ: 4/20

            diskuze o závěrečném hodnocení: žáci mohou v druhé polovině června přijít zkonzultovat výslednou známku na vysvědčení

PŘÍ/VL - velcí diktátoři světa a diskuze na téma SKVĚLÝ NOVÝ SVĚT

ČJ - HRÁTKY SE SLOVY  - vymysli slovo, které bude obsahovat název zvířete, nebo věc a nebo bude složeninou více slov, které lze zakreslit obrázkem. Své nápady sdílej do nástěnky, Kterou nalezneš ve ŠKOLA V PYŽAMU.

 

PO 8. 6. 2020

ČJ - informace jsou ve ŠKOLA V PYŽAMU

      - SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM

      - ZÁHADA HLAVOLAMU

 

PÁ 5. 6. 2020

ČJ -  rozbor četby, čtenářské deníky

LITERATURA A SLOH - práce s textem a čtenářská gramotnost. Text DOMÁCÍ GUMOVÍ MEDVÍDCI.

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed4c76e2fde8

AJ -VIDEO+KVÍZ

https://en.islcollective.com/video-lessons/continents-countries-nationalities

PRÁCE S TEXTEM, DIALOG

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reading_and_Writing/Countries_and_nationalities_ge92100sl

VL - DISKUZE téma Lidice

 

ČT 4. 6. 2020

            M - procvičení násobení/dělení, s. 20 - cv. 3, 6

                s. 21 - cv. 1

            DÚ na příště: 4/20

 

ST 3. 6. 2020

AJ -  práce s myšlenkovou mapou. 

Opakování slovní zásoby k tématu COUNTRIES AND NATIONALITIES  Informace jsou ve ŠKOLA V PYŽAMU.

ČJ - LITERATURA A SLOH - práce s textem a čtenářská gramotnost. Text DOMÁCÍ GUMOVÍ MEDVÍDCI.

 

ÚT 2. 6. 2020

M - 

PŘÍ/VL - ZAJÍMAVOSTI Z JARNÍ PŘÍRODY - pracujeme na e-booku o fauně a flóře kolem Besednice. Sdílíme fotografie. Během hodin se budeme věnovat různým rostlinám a živočichům a pracovat s následujícími videi:

https://edu.ceskatelevize.cz/neobvykle-rostliny-nasi-prirody-5e44241e4908cf0125157f6c

https://edu.ceskatelevize.cz/jarni-priroda-5e44241b4908cf0125157f5f

https://edu.ceskatelevize.cz/jaro-zivot-rostlin-a-zivocichu-i-5e44241c4908cf0125157f61

ČJ - LITERATURA/SLOH - dodělání komiksu CITY STORIES. Odkaz najdete ve ŠKOLA V PYŽAMU.

 

PO 1. 6. 2020

ČJ -  SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM - on-line cvičení (1-5), která cvičíme najdete ve ŠKOLA V PYŽAMU a nebo pod odkazem zde: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed4c14d1aa16

 

PÁ 29. 5. 2020

ČJ -  SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM - rodiče, děti, uši, oči

https://www.mojecestina.cz/article/2014051701-deti-oci-usi-tvrde-y-jim-slusi-proc

https://www.mojecestina.cz/article/2015030301-5-slov-ktera-maji-jiny-rod-pro-jednotne-a-mnozne-cislo

AJ -  PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS - práce s texty

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_-_Video_gz25996xg

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs._Present_Continuous_-_Video_oj27338qg

PŘÍ/VL - ZAJÍMAVOSTI Z JARNÍ PŘÍRODY - pracujeme na e-booku o fauně a flóře kolem Besednice. Vysvětlení práce s editorem e-booku. Rozdělení knihy do kapitol. Sdílení nápadů.

 

ČT 28. 5. 2020

ČJ - LITERATURA A SLOH - práce s textem a čtenářská gramotnost. Text DOMÁCÍ GUMOVÍ MEDVÍDCI

    https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed4c76e2fde8

M - kontrola 9,10,12/18 , dále práce s prezentací (porovnání desetinných čísel, zápis desetinných čísel, práce s nulou v desetinném čísle), násobení desetinného čísla číslem 10

PŘÍ/VL - ZAJÍMAVOSTI Z JARNÍ PŘÍRODY - pracujeme na e-booku o fauně a flóře kolem Besednice. Vysvětlení práce s editorem e-booku.

 

ST 27. 5. 2020:

AJ - vysvětlili jsme si rozdíly mezi přítomným časem prostým a průběhovým. Cvičení naleznete ve ŠKOLA V PYŽAMU

ČJ -  ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST - UKRADLI MONU LISU - text s úkoly naleznete ve ŠKOLA V PYŽAMU.

 

ÚT 26. 5. 2020:

M - pracovní sešit-kontrola domácí práce

    - s. 18 - cv. 11, 8

    - odčítání desetinných čísel (pozor, 0,2 je to samé jako 0,20)

    - Práce na doma: 9,10,12/18 

PŘÍ/VL - organizace práce, tvorba slovního mraku PŘÍRODOPIS

ČJ - shoda podmětu s přísudkem, odkazy na cvičení najdete ve ŠKOLA V PYŽAMU

 

PO 25. 5. 2020:

ČJ - CITY STORIES - vymýšlení různých možností zakončení příběhu o kuřeti, které cestovalo po evropských městech.

                - kontrola a vysvětlení gramatiky v kvízu - přídavná jména skloňován. Kvíz je uložen ve ŠKOLA V PYŽAMU.

 

 

MATERIÁLY KE STUDIU

V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Český jazyk

Zadává Mgr. Monika Vacková mvackova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: ČJ_1

24. 3. 2020 - Zapiš si do svého deníku odpovědi na otázky virtuální postavičky QUESTION, 

které najdeš každý den na a tomto odkazu: Nástěnka Padlet

- Práce a info zde: ČJ_2

31. 3. 2020 -  Práce a info zde: ČJ_3

7. 4. 2020 - Práce a info zde: ČJ_4

21. 4. 2020 - Práce a info zde: ČJ_5 

7. 5. 2020 - Práce a info zde: ČJ_6 

14. 5. 2020 - Práce a info zde: ČJ_7

 

Anglický jazyk

Zadává Mgr. Monika Vacková mvackova@zsbesednice.czZadává Mgr. Irena Hubená hubena@zsbesednice.cz

 

Obě jazykové skupiny (skupiny paní učitelky Hubené i Vackové) plní společně zadání od obou učitelek. 

V rámci AJ jsou to opakovací okruhy slovní zásoby a gramatiky a dále aktivity k třídnímu projektu LEONARDO DA VINCI A JEHO VYNÁLEZY.

 

Pod tímto odkazem najdete virtuální nástěnku, kde je zadání pro AJ aktivity projektu LEONARDO DA VINCI A JEHO VYNÁLEZY.

 

19. 3. 2020 - Opakování slovíček

-  zápis slovíček do slovníčku lekce 1 - 12 (každému chybí něco jiného)

Hry se slovíčky DAYS       MONTHS       FAMILY

Procvičování slovíček, které známe ze 4.třídy a lekce 1-3 z 5.třídy: Slovíčka 

 

20. 3. 2020 - Předložky

- prezentace (v příloze)

- video 

10 vět s předložkami vyfoť a pošli na email hubena@zsbesednice.cz nebo na WatsApp.

Questions and short answers

Body

Fruit 1       Fruit 2

6. 4. 2020 - Práce a info zde: Aj_3 

7. 5. 2020 - Práce a info zde AJ_4 

 

Matematika

Zadává Ing. Eva Tomášková reditel@zsbesednice.cz
 

16. 3. 2020 - Práce a info zde: M_1 

- prosím zašlete vypracované nejpozději 20.3.

19. 3. 2020 - Práce a info zde: M_2

26. 3. 2020 - Kahoot!  - znáte, stačí kliknout na odkaz a tam si jen si zvolíte uživatelské jméno -  je to challenge, otevřené do neděle 

https://kahoot.it/challenge/045876?challenge-id=38c3836b-3332-453a-993b-c92b460e3ab2_1585230555571

 

30. 3. 2020 Moji drazí páťáci, jsem nadšena vynálezy, které vkládáte na nástěnku třídy spolu s popisky. Ale zvládnete je narýsovat? Věřím, že tuhle výzvu pokoříte!

Takže se do toho pusťte a do 10. dubna mi, prosím, pošlete svoje výtvory - paní učitelka pro vás vytvořila třídu na https://www.skolavpyzamu.cz/, zkuste využít pro odevzdání úkolu tento prostor- pokud se to nepodaří, odevzdejte klasicky e-mailem.

PS: rýsujeme přesně, čistě bez přetahování a gumování. 

PS2: nezapomeňte pak výsledný obrázek změřit a napište mi jakou výšku má. Pokud se to nedá dobře změřit, narýsujte okolo rámeček a ten změřte. 

Zdravím vás, přeji hodně zdraví a třeba i sluníčka, abyste si užili procházky.

 

 

1. 4. 2020 Spočítejte si kolik dní jste už doma. Celkem vysoké číslo, co? Už se vám stýská po zlomcích? Nebojte, našla jsem pro vás prima video, ve kterém si můžete zlomky od základu připomenout. Mrkněte na https://www.youtube.com/watch?v=tMVdKiBNVtw&list=PL7ABhZPKytlgXBfGI9UvBNom8rUmZwCFm.

Toto je úvodní video, sama vám tam tam potom naskočí další. 

Není to povinné, ale myslím, že je škoda zapomenout to, co jsme si už říkali. Pořád totiž platí: zrovna zlomky jsou kapitola, kterou budete potřebovat celý život:)

 

2. 4. 2020 Testíček, který vám předkládám, jsem otestovala na vlastních dětech. Prý jsou tam dva chytáky, tak pozor - přečtěte si důkladně zadání. Není potřeba, aby vám pomáhali rodiče, vše jsme procvičovali, nechvátejte a na úkol se soustřeďte.

Pokud se vám nepodaří pokořit všechny úkoly a nezjistíte proč, napište, ráda vám poradím. 

Test se nachází zde: https://forms.gle/c11Xjryn9rkHG7GH9

 

15.4. - online hodina - od 10 hodin (odkaz na připojení mají rodiče v e-mailu)

Prosím, vyzvedněte si v kanceláři školy pracovní sešit č. 2 a Početník č. 2 - budeme nyní používat

 

17. 4. - 8:45 online hodina: opakování násobilky, porovnávání zlomků, práce s vyššími čísly (miliarda), DÚ na příště z početníku 2: s. 2, cv. 1 + celá strana 4

 

21.4. - 9:50 online hodina: kontrola DÚ z početníku, dále: početník s. 2/cv. 4+5 (vzestupně, sestupně), pracovní sešit s. 1 - cv. 2,5, DÚ na příště z pracovního sešitu s. 2 - cv. 8

 

23. 4. - 8:45 online hodina: Dnes jsme kontrolovali úkol z minula (pracovní sešit s. 2, cv.8)

Zvládli jsme: pracovní sešit: s. 3 - cv. 1,2,6

Na příště si máte vypracovat v pracovním sešitě na s. 3 cv. 3 a 4 (nenahrávat do Školy v pyžamu)

 

úterý 28.4. od 9:50

Rekapitulace: 

Kontrola DÚ z minula

Stihli jsme z pracovního sešitu s. 4-cv.2 a s. 5-cv. 1 první sloupec

 

ÚKOL:
Pracovní sešit s. 4 - cv. 3,5, s. 5- cv. 1 sloupce dva a tři 
Plus: ode dneška do pondělí počítat kusy kolik vyhodíš plast, papír, sklo a pak z toho udělat tabulku-vyfotit a poslat mi mailem

 

Hezké odpoledne, připomínám, že na čtvrtek 7.5. si máte z pracovního sešitu s. 6 připravit cv. 4. Doporučuji také kouknout do mapy - jaké státy se nacházejí na kterém kontinentu? A co zkusit tuhle hru i s městy?

Koukněte třeba sem: https://ocko.tv/kviz-hlavni-mesta-jak-znas-hlavni-mesta-statu-sveta.A180806_200140_ocko-clanky_dech

 

 

Úterý 12.5.2020 - rekapitulace:

Kontrola DÚ (PS 1/10) - diskuze o cenách zboží v obchodě

Dále 2,3/10 PS - práce s desetinnou čárkou

PS 9/11 (diktováno, zapisujete samostatně)

DÚ na příště: PS 11/11, PS 1/12

 

Přeji všem krásný den:)

 

 

 

Úterý 19. 5. 2020

Co jsme dnes zvládli? 6/13, 7/14 pracovní sešit

10/14, 11/14 pracovní sešit

Zopakováno zaokrouhlování deseetinných čísel

Na doma: 

7/15, 8/16, 12/16, 4/15, 10/16 + záhada: 11/14 (4. příklad)

 

Čtvrtek 21. 5. 2020

Zkontrolována domácí příprava z minulé hodiny

Sčítání pod sebe - pozor, abyste si čísla psali pod sebe pečlivě, tj. desetinná čárky vždy musí být pod sebou, oddělit správně desetiny, setiny atd.

 

DÚ na příště: strana 17, cv. 6,7

 

*************

další hodiny online budou vždy v úterý a čtvrtek dle rozvrhu (úterý 9:50, čtvrtek 8:45) - stále stejný odkaz v Teams

pro ty, kdo se nezúčastní, budu sem vkládat úkol, na kterém jsme se domluvili v hodině a vy mi ho pak můžete zaslat vypracovaný e-mailem (ostatní mailem nezasílají, kontrolujeme společně na další online hodině)

 

Informatika

Zadává Mgr. Dana Vacková zastupce@zsbesednice.cz
 

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Inf_1

26. 3. 2020 - Práce a info zde: Inf_2

30. 3. 2020 - Kvíz na téma: "Bezpečný internet"

7. 4. 2020 - Splňte test bobříka informatiky, výsledný počet bodů vyfoť a zašli na můj mail :), užijte si Velikonoce

15. 4. 2020 - Práce a info zde: Inf_5  

21. 4. 2020 - Práce a info zde: Inf_6 

28. 4. 2020 -  Projdi a zvládni úkoly od Anny a Elzy: Frozen - hodina kódu

 

 

Přírodověda

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům

16. 3. 2020 - Uč. str. 55, 56 - Soustava trávicí - přečíst

                    - psací sešit - opsat ZAPAMATUJ SI!

                  - PS - vypracovat cvičení str.32, 33/cv. 4 - 9

23. 3. 2020 - Zopakuj si soustavu trávicí uč.str. 55, 56 

      - Vypracuj referát, vyber si jedno z témat: 1. Zpracování potravy,2. Zuby, 3.Složení potravy- potravní pyramida. Velikost A4, obrázky, popisky, zajímavosti z internetu, encyklopedií ...

31. 3. 2020 - Vylučovací soustava, učebnice str. 57, přečíst

- psací sešit - opsat: Zapamatuj si, str. 57

- PS - str. 33, cv.11- ofotit, přeposlat

6. 4. 2020 - Soustava smyslová / našich 5 smyslů/ - učeb. str. 58, 59, 60

-psací sešit - opsat Zapamatuj si !, str.59,60

https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao

-PS - vypracovat cv. na str. 34, 35,36 - ofotit, poslat do 17.4.2020

 

21. 4. 2020 -   Kožní soustava - uč. str. 61 - přečíst, naučit se popis obrázku kůže

                                       -psací sešit - opsat "Zapamatuj si"

                                       -PS-str.37, cv. 25, vyplnit, ofotit, poslat do 24. 4. 2020

- https://www.youtube.com/watch?v=Ds5_4C-E3WA

28. 4. 2020 -  Nervová soustava - uč. str. 62, 63 - přečíst

 -psací sešit - opsat „Zapamatuj si!“ ze str. 62, 63

 - PS - str.37/cv.24-26, vyplnit, ofotit, poslat do 30. 4. 2020

Kdo řídí lidské tělo?

4. 5. 2020 - Rozmnožovací soustava - uč. str.64 - přečíst, umět popsat obrázky

- psací sešit - opsat 4 věty ze ZAPAMATUJ SI !, str.65

- PS- -str. 38/ cv.27,28, ofotit, poslat do 7.5.2020

Byl jednou jeden život - Zrození

12. 5. 2020 -  Těhotenství a vývoj plodu - uč. str.65 - přečíst

                      - psací sešit - opsat Zapamatuj si od 5.věty do konce

                      - PS - str.38/cv. 29 - vyplnit, ofotit, poslat do 15.5.2020

Vývoj plodu

19. 5. 2020 -  Znáš dobře své tělo? 

- uč.str. 66 - přečíst, str. 67 -Zkus si odpovědět

 

- PS - str. 39 - vyplnit, ofotit, poslat do 22.5.2020

LIDSKÉ TĚLO: Z čeho se skládá člověk

 

Vlastivěda

Zadává Mgr. Růžena Stašková staskova@zsbesednice.cz
 

16. 3. 2020 - Učebnice str.4-5, přečíst a do psacího sešitu napsat nadpis a opsat ZAPAMATUJ SI!

                     -  Pracovní sešit /PS/ - vypracovat cvičení na str. 2-5.

                     - PS  vypracovat cvičení na str. 6 a 7

23. 3. 2020 - Zopakuj si hl. město Praha, uč.str. 5, PS str.8

 -Vypracuj referát na téma Praha, velikost A4, obrázky, památky, popis, zajímavosti

1. 4. 2020 - Práce a info zde: VL_3

6. 4. 2020 - Škola v pyžamu - Leonardovi jste dali  pozvánku na krásná místa v ČR, většinou na místa na kterých už jste všichni byli. 

Vyberte si místo, kde jste nebyli, ale rádi byste se tam podívali, co tam chcete navštívit, prohlédnout, o co máte zájem vidět.

- Pošlete přáníčko na nástěnku, které místo byste rádi  někde v ČR viděli do 17.4.2020.

21. 4. 2020 - Nástěnka padlet - skupinky dětí vytvoří projekt na Evropu, možno využít uč. str. 49 - 73 a jiné materiály:

  1. skupina- Naši sousedé
  2. skupina- Poloha, povrch a vodstvo Evropy
  3. skupina - Rostliny a živočichové v Evropě
  4. skupina - Hospodářství v Evropě
  5. skupina - Kulturní památky a krásy přírody

Evropa - přírodní podmínky (video)

28. 4. 2020 - Já Evropan - projekt na květen, blíže určí p. uč. Vacková, rozdělí do skupinek.

5. 4. 2020 - Práce a info zde: Já EVROPAN 

12. 5. 2020 - JÁ EVROPAN - práce na projektu do 15.5.2020

19. 5. 2020 Státní symboly, rozloha, poloha, členění ČR - uč. str. 32, 33, 34 - přečíst

 

- opsat na volné řádky z uč. Zapamatuj si do PS str.24, 25, 

vyplnit cvičení - ofotit, poslat do 22.5.2020

JAK DOBŘE ZNÁŠ ČR?

 

Hudební výchova

Zadává Mgr. Lenka Brothanková brothankova@zsbesednice.cz

24. 3. 2020 - Písnička Bad guy od Billie Eilish získala cenu Grammy za píseň roku. Můžete poslouchat i cvičit :-) 

 

Výtvarná výchova

Zadává Mgr. Kateřina Černá cerna@zsbesednice.cz

Sdělení rodičům a žákům

18. 3. 2020 - Práce a info zde: VV_1

26. 3. 2020 - Práce a info zde: VV_2

3. 4. 2020 - Práce a info zde: VV_3

16. 4. 2020 - Práce a info zde: VV_4

28. 4. 2020 -  Práce a info zde: VV_5   

14. 5. 2020 - Práce a info zde: VV_6 


 

Pracovní činnosti

Zadává Mgr. Petra Matoušková matouskova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Pč_1

24. 3. 2020 - Práce a info zde: Pč_2 - nápověda             Pč_3 

1. 4. 2020 - Práce a info zde: PČ_3

7. 4. 2020 - Práce a info zde: PČ_4

14. 4. 2020 - Práce a info zde: PČ_5  

22. 4. 2020 - Práce a info zde: PČ _6     

29. 4. 2020 - Práce a info zde: PČ_7 

5. 5. 2020 - Práce a info zde: PČ_8

14. 5. 2020 - Práce a info zde: PČ_9

19. 5. 2020 - Práce a info zde: PČ_10


 

Tělesná výchova

Zadává Mgr. Monika Vacková mvackova@zsbesednice.cz

25. 3. 2020 - Každý den se jděte proběhnout ven do přírody a protáhněte se. 

Můžete se nechat inspirovat i touto písničkou :). PÍSNIČKA

 

Úterý 19. 5. 2020

Co jsme dnes zvládli? 6/13, 7/14 pracovní sešit

10/14, 11/14 pracovní sešit

Zopakováno zaokrouhlování deseetinných čísel

Na doma: 

7/15, 8/16, 12/16, 4/15, 10/16 + záhada: 11/14 (4. příklad)

 

5.třída

Třídní učitel: Mgr. Monika Vacková
ROZVRH HODIN 2019/2020 - (5. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:45
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO ČJ M PŘV AJ TV      
ÚT ČJ VL M INF AJ  
 
ST M ČJ ČJ TV AJ      
ČT PŘV M ČJ VV HV      
ČJ M VL AJ ČJ