5.třída

Třídní učitel: Mgr. Ilona Ptáčková
ROZVRH HODIN 2018/2019 - (5. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:40
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO ČJ M AJ INF VL      
ÚT ČJ HV PŘV M VV AJ  
 
ST ČJ M ČJ TV AJ      
ČT ČJ M PŘV TV VL      
ČJ M AJ ČJ      

 

 Informace pro rodiče a žáky