4.třída

Třídní učitel: Mgr. Petra Matoušková
ROZVRH HODIN 2018/2019 - (4. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:40
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO ČJ M ČJ HV AJ      
ÚT M VL AJ TV ČJ  
 
ST ČJ ČJ M PŘV TV      
ČT M INF ČJ VL ČJ      
PŘV M PHA
DV
AJ VV      

 

 Informace pro rodiče a žáky