3.třída

Třídní učitel: Mgr. Petra Matoušková
ROZVRH HODIN 2017/2018 - (3. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:40
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO ČJ M AJ ČJ TV      
ÚT ČJ M PRV HV    
 
ST ČJ M AJ ČJ TV      
ČT ČJ M PRV VV VV      
M AJ ČJ ČJ DV      
PHA

Polední přestávka po 5. vyučovací hodině je zkrácena na 30 min.

Odpolední vyučování začíná ve 12:50.

Učivo      Informace pro rodiče a žáky     Foto