3.třída

Třídní učitel: Mgr. Lenka Brothánková
ROZVRH HODIN 2018/2019 - (3. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:40
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO ČJ TV M AJ PRV      
ÚT ČJ AJ M VV VV    
 
ST M ČJ TV ČJ      
ČT ČJ M AJ ČJ PRV      
M ČJ PHA 
DV
ČJ HV      

 

  Informace pro rodiče a žáky     Foto