3.třída

Třídní učitel: Mgr. Lenka Volfová
ROZVRH HODIN 2019/2020 - (3. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:45
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO ČJ M AJ PRV ČJ      
ÚT ČJ M ČJ HV PHA 
DV
   
 
ST ČJ M TV ČJ      
ČT ČJ TV M AJ PRV      
M AJ VV VV ČJ      

 

  Informace pro rodiče a žáky