3. třída - online hodiny

 

ROZVRH HODIN 2019/2020 - (3. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5.
8:30
-
9:15
9:30
 -
10:15
10:30
-
11:15
11:30
 -
12:15
12:30
 -
13:15
PO   AJ ČJ M  
ÚT     M ČJ  
ST   ČJ M    
ČT   AJ ČJ ČJ  
    M PRV  

 První vyučovací hodina začíná v 8.30 a každá další online hodina začíná také v půl.

Odkaz na online vyučování byl zaslán na e-mail zákonným zástupcům žáků.

 

Práce při online hodině

 

ČT 18. 6. 2020

AJ - procvičovali jsme poslech s úkoly. Aktuální info naleznete zde:

       https://padlet.com/monikavackovacb/1dtzbowqy5rt

ČJ -

 

ST 17. 6. 2020

 

ÚT 16. 6. 2020

 

PO 15. 6. 2020

AJ - POSLECH - BODY PARTS - https://en.islcollective.com/video-lessons/pink-panther-and-elephant

ČJ

M

 

PÁ 12. 6. 2020

M

PRV

 

ČT 11. 6. 2020

AJ - ANIMALS - přiřazování charakteristiky k obrázku, cvičení zde: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_or_to_have/Animals_descriptions_mh6837zc

ČJ

 

ST 10. 6. 2020

 

ÚT 9. 6. 2020

 

PO 8. 6. 2020

AJ -  opakování MY BODY a MY FAMILY

    - https://padlet.com/monikavackovacb/1dtzbowqy5rt

ČJ -

M -

 

PÁ 5. 6. 2020

ČJ - slova s předponou vy/vý, Vyjmenovaná slova str. 35, pracovní sešit - str. 46, 47

 

ČT 4. 6. 2020

AJ - pakování slovní zásoby k tématu MY BODY, MY FAMILY  a tvoření vět (he is, she is, I am ....).

ČJ - slova s předponou vy/vý + vyjmenovaná slova str. 35

M - str, 15/ 1, 2 - nová látka Násobení jednomístným činitelem

 

ST 3. 6. 2020

ČJ - diktát, hádanky - vyjm. slova po V

M - str. 14/6,7, opakování násobilka 2 - 9

 

ÚT 2. 6. 2020

ČJ - Vyjmenovaná slova str. 34 + skolakov.eu 

    - vyjmenovaná slova po V

M - 13/ 3 + 14

 

PO 1. 6. 2020:

AJ - opakování slovní zásoby k tématu MY BODY, MY FAMILY  a tvoření vět (he is, she is, I am ....).

ČJ - vyjmenovaná slova - str. 33

M - str. 12/5 a str. 13/ 1,2

 

PÁ 29. 5. 2020:

ČJ - Vyjm. slova str. 32

PRV - učebnice str. 60,61, pracovní sešit - str. 51

 

ČT 28. 5. 2020:

AJ - 

ČJ -  opakování vyjmenovaných slov po V, pracovní sešit str. 44/3, Vyjmenovaná slova - str. 31

 

ST 27. 5. 2020:

ČJ - vyjmenovaná slova po V, pracovní sešit str. 44/2, 4

     - učebnice - str. 45 - rozlišuj - zapsat do sešitu

M - str. 12/6

 

ÚT 26. 5. 2020:

- PS - str. 11/2 - zápis příkladů a jejich rozklad do školního sešitu, str. 12/3

ČJ - význam vyjmenovaných slov po V, PS - str. 44/1, 45, Vyjmenovaná slova - str. 31/1,2

 

PO 25. 5. 2020:

ČJ - písanka str. 21, vyjmenovaná slova - str. 30

M - str. 11/1 + opakování násobení násobků deseti jednomístným činitelem

AJ - Procvičování slovesa TO BE - odkazy nelaznete v třídní AJ 3 nástěnce, kterou průběžně aktualizuji. Padletová nástěnka

 

MATERIÁLY KE STUDIU

V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

 

Český jazyk, Matematika, Prvouka, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti

Zadává Mgr. Lenka Volfová volfova@zsbesednice.cz

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Práce_č1 

Milé děti,

  v dokumentu vám posílám domácí cvičení. Budu moc ráda, když ho vypracujete s úsměvem na tváři. 

Kdo budete chtít, může mi za pomoci rodičů poslat jakoukoli zpětnou vazbu - fotku, email, zprávu.

Přeji hodně štěstí.

 

Online procvičování: Procvičujeme psaní y / i po B

18. 3. 2020 - Procvič si matematiku M_1 

18. 3. 2020 - Zde si můžeš procvičovat čtení

19. 3. 2020 - Jak na TV zde: TV_1 

19. 3. 2020 - Video pro třeťáky

 

23. 3. 2020 - MATEMATIKA (ROZKLADY): Prezentace

- Pracovní list k prezentaci

24. 3. 2020 - ČESKÝ JAZYK - písanka str. 6 - 7

      - vyjmenovaná slova - str. 12 - 13

               - Video pro třeťáky 

     - Moje království - popis pokojíčku 

     - Kvíz

25. 3. 2020 - Online procvičován 1

     - Online procvičování 2

     - Online procvičování 3

    - Online procvičování 4

 

30. 3. 2020 Práce na týden 30. 3. - 3. 4.

- Písanka - str. 8, 9 a 10

- Vyjmenovaná slova - str. 14, 15, 16

- Matematika - str. 36 a 37 dodělat + početník

- Prvouka - učebnice str. 47, 48, 49, pracovní sešit str. 40 a 41

- Čtení - hlasité čtení každý den 

 

31. 3. 2020 - kvíz vyjmenovaná slova po M

1. 4. 2020 -  Pdletové nástěnky

Nástěnka - Jsme stále spolu

Nástěnka - Procvičujeme hravě

2. 4. 2020 - Kvíz matematika

6. 4. 2020 - Práce a info zde: Práce na týden od 6.4. 

- Kvíz matematika 

7. 4. 2020 - Vážení rodiče, začneme pracovat v matematice c. 2. Od příštího týdne bude k vyzvednutí každé dopoledne v kanceláři školy. 

 V nejbližších dnech najdete na svém emailu odkaz k vyplnění formuláře, zda byste chtěli využít výuky online. Kdo by byl pro, domluvíme se dál. Více info najdete už nyní na stránkách školy. 

Milé děti, zasílám velikonoční videopozdrav :) 

https://youtu.be/zHbmeaSz64E

+ Vyjmenovaná slova str. 16


14. 4. 2020 - Písanka str. 11, 12

- Vyjmenovaná slova str. 17, 18

- Prvouka - PS str. 42, 43 + učebnice 50, 51, s pomocí učebnice vyplnit pracovní sešit

- Další učivo formou kvízu a odkazů na padletové nástěnce

- Matematika kvíz

17. 4. 2020 - Během výuky on-line jsme s žáky probrali vyjmenovaná slova po P a vysvětlili si jejich význam. Kdo se výuky nemohl zúčastnit, prosím o doplnění učiva v pracovním sešitě ČJ na str. 36 a 37.

 

20. 4. 2020 - Během dnešní hodiny on-line jsme zvládli zopakovat vyjmenovaná slova po B, L a M a poté si napsat diktát. 

Vyjmenovaná slova po P - pracovní sešit Vyjmenovaná slova - str. 20.

Samostatná práce - písanka str. 13, 14 a 15

Další hodina on-line 22.4. od 9:00 - Matematika 2 - písemné sčítání

22. 4. 2020 - Matematika - dne 22.4. proběhla výuka on-line. 

Zopakovali jsme si všechny násobky a v pracovním sešitě udělali str. 2

Ti, kteří se nepřipojili, ať si dodělají. Je možno sdílet i záznam z hodiny. Nutno mě kontaktovat. 

Další výuka proběhne 24.4. od 9:00 hod

23. 4. 2020 - Vyjmenovaná slova po P kvíz

24. 4. 2020 - hodina on-line - opakování vyjmenovaných slov, pracovní sešit Vyjmenovaná slova - str. 21/3, str. 18 a str. 19/3, čtení bajky a společné vypracování odpovědí k textu. 

Práce na týden 27.4. - 30.4.

PRV - učebnice - str. 55 a 56, pracovní sešit str. 48

M - pracovní sešit 2 - str. 4

Hodiny online - 27.4. a 29.4.

27. 4. 2020 - Proběhla hodina on-line, kde jsme s žáky opakovali vyjmenovaná slova, prac. sešit str. 18 a str. 19/4. 

Kontrola samostatné práce - přísloví a rčení a debata o nich. 

Čtení s porozuměním 

Další hodina on-line proběhne 29.4. - ČJ - diktát na vyjmenovaná slova po P + Matematika

29. 4. 2020 -  Dnes jsme si na hodině online napsali diktát - vyjmenovaná slova po P, samostatná práce - prac. seš. Vyjmenovaná slova - str. 21/3 - přepsat do sešitu psacím písmem 7 vět., z matematiky jsme formou prezentace zopakovali písemné sčítání a spočítali pár příkladů (samostatná práce M - str. 4). Další hodina online, kterou si žáci sami odhlasovali,  proběhne 30.4. od 9:00.

4. 5. 2020 -  ČJ - písanka str. 16, 17 a 18

   - Vyjmenovaná slova str. 21/4, 22 a 23

M - str. 5

   - str. 6 - písemné odčítání

Hodiny on-line: 5.5. a 6.5. od 9:00

5. 5. 2020 - Matematika - písemné sčítání

Český jazyk - Dnes jsme si na hodině on-line zopakovali vyjm. slova po P - Vyjmenovaná slova str. 23/7. Nová látka - vyjmenovaná slova po S - význam slov +  pracovní sešit ČJ - str. 41 a str. 40/1,2. Další hodina online 6.5. od 9:00.

11. 5. 2020 - Plán práce na 11.5. - 15.5.

Čj 

písanka - str. 19 a 20

pracovní sešit Vyjmenovaná slova - str. 24, 25 

+ z tohoto cvičení přepsat 10 vět do sešitu a zaslat mi přes whatsapp či email, 26 a 27.

M

pracovní sešit - str. 7, 8

PRV

Učebnice - str. 57 a 58

Pracovní sešit - 49

Prosím rodiče, aby žáky zkusili nechat pracovat samostatně. 

Další hodiny on-line 13.5, 15.5. od 9:00 a 19.5. (úterý) od 10:00

13. 5. 2020 - Vyjmenovaná slova po S - kvíz

18.5. - 22.5. 2020

 ČJ

Pracovní sešit - str. 42 a 43

Vyjmenovaná slova - str. 28 a 29

M

Pracovní sešit - str. 9 a 10 - nová látka. Vypracovat až po úterní hodině on-line, kde látku budeme probírat. 

PRV

Učebnice - str. 59

Pracovní sešit - str. 50

+ práce v početníku, každodenní čtení, padletová nástěnka a kvízy

Hodiny on-line - 19.5. od 10:00, 20.5. od 9:00 a 22.5. od 9:00

22. 5. 2020 - Matematický kvíz

 

Anglický jazyk

Zadává Mgr. Monika Vacková mvackova@zsbesednice.cz

18. 3. 2020 - Práce a info zde: Aj_1

Padlet 3. třída <- Pod tímto odkazem najdete virtuální nástěnku, která bude průběžně aktualizována a kde najdete všechny užitečné odkazy a aktivity.

21. 4. 2020 - Práce a info zde: Aj_2  

14. 5. 2020 - Milé děti,

         tento týden se v AJ podíváme na to, jak se v angličtině pojmenovávají jednotliví členové rodiny. Tedy, jak se například řekne mamka, taťka, dědeček anebo babička. Sledujte proto prosím naší nástěnku, která se průběžně aktualizuje. Naleznete zde nová videa, kvízy a aktivity. 

Mějte se hezky!

Monika Vacková


 

Hudební výchova

Zadává Mgr. Lenka Brothánková brothankova@zsbesednice.cz

24. 3. 2020 - Písnička Bad guy od Billie Eilish získala cenu Grammy za píseň roku. Můžete poslouchat i cvičit :-) 

 

Dramatická výchova

Zadává Mgr. Lenka Brothanková brothankova@zsbesednice.czVíce zde: https://www.zsbesednice.cz/informace-rocniku/a4-trida/

Dramatická výchova

Zadává Mgr. Lenka Brothanková brothankova@zsbesednice.cz

 

Pohybové aktivity

Zadává Mgr. Lenka Volfová volfova@zsbesednice.czVíce zde: https://www.zsbesednice.cz/informace-rocniku/a4-trida/

Dramatická výchova

Zadává Mgr. Lenka Brothanková brothankova@zsbesednice.cz

30. 3. 2020 - Zvládnete zpaměti tento jazykolam?

Přišel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. 

A já mu řek, že nejsem řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek :)

 

Pohybové aktivity

Zadává Mgr. Lenka Volfová volfova@zsbesednice.cz


 

 

3.třída

Třídní učitel: Mgr. Lenka Volfová
ROZVRH HODIN 2019/2020 - (3. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:45
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO ČJ M AJ PRV ČJ      
ÚT ČJ M ČJ HV PHA 
DV
   
 
ST ČJ M TV ČJ      
ČT ČJ TV M AJ PRV      
M AJ VV VV ČJ      

 

 

1. 4. 2020 - Milí žáci a rodiče, 

zde jsou k dispozici dvě padletove nástěnky. Jedna slouží ke vkládání hádanek, kvízů a odkazů hravé formy učení. Příspěvky budu vkládat průběžně, proto nástěnku sledujte. Druhá nástěnka slouží ke vkládání fotek. Na tuto nástěnku můžete vkládat fotky i vy :) 

Těším se na spolupráci :)

Nástěnka - Jsme stále spolu

Nástěnka - Procvičujeme hravě