Co jsme se už naučili

 

DUBEN

Český jazyk

-slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

-slova s párovými souhláskami

 

Matematika

-násobení a dělení třemi

Geometrie

-měření na cm a mm

 

Prvouka

Jaro

-jarní květiny

-stromy

-hospodářská zvířata

---------------------------------------

BŘEZEN

Český jazyk

-podstatná jména

-vlastní jména

-předložky

-slovesa

 

Matematika

-příprava na násobení, násobení dvěma

-příprava na dělení, dělení dvěma

-násobení a dělení dvěma

Geometrie

-opakování učiva

 

Prvouka

Jaro

-jarní květiny

-stromy

-hospodářská zvířata

------------------------------------------------------

ÚNOR

Český jazyk

-souhlásky měkké

 

Matematika

-sčítání a odčítání dvojciferných čísel

-sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100

Geometrie

-opakování bod, přímka, úsečka

 

Prvouka

Čas

-měsíce

-dny v týdnu

-části dne

-----------------------------------------------------------

LEDEN

Český jazyk

-souhlásky měkké

 

Matematika

-sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku v oboru čísel do 100

-sčítání a odčítání dvojciferných čísel

Geometrie

-opakování-bod, přímka, úsečka

 

Prvouka

-naše vlast - Česká republika

-lidské tělo

----------------------------------------------------------

PROSINEC

Český jazyk

-souhlásky tvrdé

 

Matematika

-sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku v oboru čísel do 100

Geometrie

-přímka

 

Prvouka

-domov

-naše vlast - Česká republika

-Vánoce, vánoční zvyky

------------------------------------------------------

LISTOPAD

Český jazyk

-samohlásky krátké a dlouhé

-u, ú, ů

 

Matematika

-numerace do 100

-sčítání a odčítání do 100

-slovní úlohy

Geometrie

-úsečka

-bod

 

Prvouka

Rodina

------------------------------

ŘÍJEN

Český jazyk

-pořadí vět

-hlásky, slabiky, slova, věty

- dělení slov na konci řádku

 

Matematika

-sčítání, odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 20

-slovní úlohy

Geometrie

-tělesa

-bod

 

Prvouka

Podzim

-les

-rybník

-savci a ptáci

-zelenina a ovoce

----------------------------------------------------------

ZÁŘÍ

Český jazyk

-opakování učiva 1. třídy (psací písmo- opis, přepis)

- opakování, procvičování čtení

- věta (počet slov ve větě)

- druhy vět (věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací)

učebnice str. 5 - 22

 

Matematika

- sčítání, odčítání v oboru do 20 s přechodem přes základ 10

- rýsování – spojování bodů, geometrické tvary

pracovní sešit str. 1 - 13

 

Prvouka

- Naše škola

- Cesta do školy

- Dopravní prostředky

učebnice str. 4 - 7

pracovní sešit str. 6 - 13