2. třída

 

 

Třídní učitel: Mgr. Lenka Brothánková

Padletová nástěnka: Naše dny ve škole

V případě nepřítomnosti přebíra funkci jako náhradní třídní učitel:

 Mgr. Irena Hubená

 

Rozvrh hodin pro online vyučování platný od 3. 12. 2021 

- online hodiny jsou vyznačeny modře