1. třída

Třídní učitel: Mgr. Petra Matoušková
ROZVRH HODIN 2019/2020 - (1. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:45
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO ČJ M ČJ VV        
ÚT ČJ M TV PRV        
ST ČJ M ČJ   AJ    
ČT ČJ M PRV TV        
ČJ M ČJ HV        

 

 

 
 

MATERIÁLY KE STUDIU

V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Zadává Mgr. Petra Matoušková matouskova@zsbesednice.cz
 

Český jazyk, Matematika, Prvouka, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova

 

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Práce_1 

24. 3. 2020 - Český jazyk a pracovní činnosti: Práce 2 

 - Prvouka: Práce 3  

- Hudební výchova a výtvarná výchova: Práce 4 

- Tělesná výchova: Práce 5

- Matematika : Práce 6  

 

31. 3. 2020 - Český jazyk Práce č. 7 

- Matematika Práce č. 8

- Prvouka a výtvarná výchova Práce č. 9

- Hudební výchova Práce č. 10

- Tělesná výchova Práce č. 11

 
 

Anglický jazyk - nepovinný předmět

Zadává Mgr. Monika Vacková mvackova@zsbesednice.cz

Milí rodiče, 

pod tímto odkazem najdete virtuální nástěnku, která bude průběžně aktualizována a kde najdete všechny užitečné odkazy a aktivity 

na procvičování angličtiny. Pokud budete mít jakýkoli dotaz, neváhejte mne kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

Padlet 1. třída AJ