1. třída - online hodiny

 

ROZVRH HODIN 2019/2020 - (1. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5.
8:30
-
9:15
9:30
 -
10:15
10:30
-
11:15
11:30
 -
12:15
12:30
 -
13:15
PO ČJ ČJ      
ÚT M AJ      
ST ČJ M ČJ    
ČT M ČJ      
ČJ PRV      

 První vyučovací hodina začíná v 8.30 a každá další online hodina začíná také v půl.

Odkaz na online vyučování byl zaslán na e-mail zákonným zástupcům žáků.

 

Práce při online hodině

PO 22. 6. 2020

ČJ - Samostatná práce

 

PÁ 19 . 6. 2020

ČJ, PRV - Záznam z hodiny

  

ČT 18. 6. 2020

ČJ, M -  Záznam z hodiny 

 

ST 17. 6. 2020

M - Matematika, str. 38.

     Stále procvičujeme rozklad čísel.

      Procvičujeme čtení, vlastní texty a knihy.

ČJ - Pokračujte v písance.

      Český jazyk, čteme Ď, Ť, Ň.

      Slabikář, str. 44, přečti a doplň celou stránku.

      Procvičujeme čtení, vlastní texty a knihy.

 

ÚT 16. 6. 2020

M - Učebnice str. 37.

     https://www.matika.in/cs/#1

     Rozklad čísel, početní operace do 20 s přechodem 10.

     Cvičení pyramidy 3 úrovně a trojúhelníky 3 úrovně.

AJ - interaktivní cvičení ANIMALS zde: https://padlet.com/monikavackovacb/f4m4jaqyslbb

 

PO 15. 6. 2020

ČJ - Záznam z hodiny

 

PÁ 12. 6. 2020

ČJ - Záznam z hodiny 

PRV - Záznam z hodiny 

 

ČT 11. 6. 2020

ČJ, M - Záznam z hodiny

 

ST 10. 6. 2020

ČJ, M - Záznam z hodin

ÚT 9. 6. 2020

M -  Záznam z hodiny 

AJ

 

PO 8. 6. 2020

ČJ - Záznam z hodiny

 

PÁ 5. 6. 2020

ČJ - https://www.gramar.in/cs/#1

Přečti nahlas text, HRNEČKU VAŘ a vypracuj úkoly.

Pokračuj v písance.

PRV - Záznam z hodiny 

 

ČT 4. 6. 2020

ČJ, M - Záznam z hodin  

 

ST 3. 6. 2020

ČJ, M - Záznam z hodiny 

 

ÚT 2. 6. 2020

M - Matematika, str. 33 celá.

Pracujte na této stránce s kostičkami např. od Lega. Počty znázorňujte. Zkuste barevně oddělit desítku.

Písanka, pokračujte v dalších cvičeních v písance. Každý den si děti procvičí psaní.


AJ -  procvičujeme COLOURS, NUMBERS, ANIMALS. Sledujte nástěnku. https://padlet.com/monikavackovacb/f4m4jaqyslbb

 

PO 1. 6. 2020

ČJ - Záznam z hodin 

 

PÁ 29. 5. 2020:

ČJ, PRV - Záznam z hodin

 

ČT 28. 5. 2020:

M - str. 32, cv. 1, 2, 3, 4

ČJ - Český jazyk čtení: slabikář str. 38, cv. 1, 2, 3, 4, 5,

     - Český jazyk psaní: písanka do str. 16

     - Nácvik písmeno G


 

ST 27. 5. 2020:

ČJ - Záznam z hodiny 

M - Strana 31, cv. 1, 2, 3, 4

 

ÚT 26. 5. 2020:

M - Záznam z hodiny 

AJ - procvičili jsme barvy a zvířátka

 

PO 25. 5. 2020:

  Čj - Záznam z hodin 

 

MATERIÁLY KE STUDIU

V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Zadává Mgr. Petra Matoušková matouskova@zsbesednice.cz
 

Český jazyk, Matematika, Prvouka, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova

 

16. 3. 2020 - Práce a info zde: Práce_1 

24. 3. 2020 - Český jazyk a pracovní činnosti: Práce 2 

 - Prvouka: Práce 3  

- Hudební výchova a výtvarná výchova: Práce 4 

- Tělesná výchova: Práce 5

- Matematika : Práce 6  

 

31. 3. 2020 - Český jazyk Práce č. 7 

- Matematika Práce č. 8

- Prvouka a výtvarná výchova Práce č. 9

- Hudební výchova Práce č. 10

- Tělesná výchova Práce č. 11

 

7. 4. 2020 - Český jazyk a výtvarná výchova Práce č. 12 

- Matematika Práce č. 13

- Prvouka a pracovní činnosti Práce č. 14

- Tělesná výchova Práce č. 15

14. 4. 2020 - Český jazyk a pracovní činnosti Práce č. 16   

- Prvouka Práce č. 17  

- Hudební výchova Práce č. 18   

15. 4. 2020 - Matematika Práce č. 19    

      - Tělesná výchova Práce č. 20   

 

22. 4. 2020 - Český jazyk Práce č. 21

- Matematika Práce č. 22

- Prvouka Práce č. 23

- Hudební výchova Práce č. 24

- Tělesná výchova Práce č. 25

28. 4. 2020 - Český jazyk Práce č. 26

- Matematika Práce č. 27

- Prvouka Práce č. 28

- Tělesná výchova Práce č. 29

5. 5. 2020 - Český jazyk Práce č. 30

- Matematika Práce č. 31

- Prvouka Práce č. 32

Tělesná výchova Práce č. 33

12. 5. 2020 - Český jazyk Práce č. 34

- Matematika Práce č. 35

- Prvouka a Pracovní činnosti Práce č. 36

- Hudební výchova Práce č. 37

- Tělesná výchova Práce č. 38

19. 5. 2020 - Český jazyk Práce č. 39

- Matematika a pracovní činnosti Práce č. 40

- Prvouka a Výtvarná výchova Práce č. 41

- Hudební výchova Práce č. 42

- Tělesná výchova Práce č. 43

 
 

Anglický jazyk - nepovinný předmět

Zadává Mgr. Monika Vacková mvackova@zsbesednice.cz

Milí rodiče, 

pod tímto odkazem najdete virtuální nástěnku, která bude průběžně aktualizována a kde najdete všechny užitečné odkazy a aktivity 

na procvičování angličtiny. Pokud budete mít jakýkoli dotaz, neváhejte mne kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

Padlet 1. třída AJ

 

1. třída

Třídní učitel: Mgr. Petra Matoušková
ROZVRH HODIN 2019/2020 - (1. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:45
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO ČJ M ČJ VV        
ÚT ČJ M TV PRV        
ST ČJ M ČJ   AJ    
ČT ČJ M PRV TV        
ČJ M ČJ HV