1. třída

 

Třídní učitel: Mgr. Irena Hubená

V případě nepřítomnosti přebíra funkci jako náhradní třídní učitel:

 Mgr. Lenka Brothánková

Padletová nástěnka: Prvňáčci a škola

 

Rozvrh hodin pro online vyučování platný od 3. 12. 2021  

- online hodiny jsou vyznačeny modře