1. třída

Třídní učitel: Mgr. Lenka Volfová
ROZVRH HODIN 2017/2018 - (1. TŘÍDA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:50
-
8:35
8:40
 -
9:30
9:50
-
10:35
10:45
 -
11:30
11:35
 -
12:20
12:30
-
13:15
13:20
 -
14:05
14:10
 -
14:55
PO ČJ M ČJ TV        
ÚT M ČJ PRV VV        
ST ČJ M TV        
ČT M ČJ PRV ČJ        
ČJ M ČJ HV        

Polední přestávka po 5. vyučovací hodině je zkrácena na 30 min.

Odpolední vyučování začíná ve 12:50.

Učivo      Informace pro rodiče a žáky    Foto - 1. třída