Nepovinné a volitelné předměty

Povinně volitelné předměty: Dramatická výchova
Pohybové a sportovní hry

 

Volitelné předměti: Anglický jazyk pro 1. třídu

Anglický jazyk pro 2. třídu
 
Římskokatolické náboženství