Volitelné předměty

Volitelný předmět:

  • Římskokatolické náboženství

Tento předmět je vypsán pro školní rok 2020/21 a bude otevřen v případě zájmu alespoň 7 žáků.

Bude vyučován v pátek od 14:10 paní učitelkou Kateřinou Černou. 

 

Aktualizace: z důvodu nízkého počtu přihlášených žáků tento předmět pro školní rok 2020/21 nebyl otevřen

Doučování

Ve školním roce 2020/21 probíhá doučování v těchto předmětech:

 

1. třída Mgr. Lenka Brothanková Den
čas
2. třída Mgr. Petra Matoušková Středa
13:00 - 14:00
3. třída Mgr. Irena Hubená Čtvrtek
12:30 - 13:30
4. třída Mgr. Růžena Stašková Den
čas
5. třída Mgr. Kateřina Černá Čtvrtek
13:20 - 14:20
2. stupeň
M
Mgr. Dana Vacková Úterý
12.30 - 13.30
Případně po předchozí domluvě v jiný den
2. stupeň 
Čj, Aj
Mgr. Zdeňka Řehoutová Čtvrtek
13:30 - 14:30
2. stupeň
Nj
Mgr. Věra Tampírová Pondělí
13:30 - 14:30

 

Žáci 9. ročníku mají zařazenu přípravu na přijímací zkoušky v rámci svého rozvrhu.