Nepovinné a volitelné předměty


Povinně volitelné předměty:
Dramatická výchova
Pohybové a sportovní hry

 

Volitelné předměty: Anglický jazyk pro 1. třídu
Římskokatolické náboženství

 

 

Tyto předměty jsou vypsány pro školní rok 2019/20 a budou otevřeny v případě zájmu alespoň 7 žáků.