Nepovinné a volitelné předměty

Nepovinné předměty jsou zavedeny: Anglický jazyk pro 1. třídu

Anglický jazyk pro 2. třídu
 
Keramika
 
Římskokatolické náboženství
 

 

Volitelné předměty jsou zavedeny: Dramatická výchova
Pohybové a sportovní hry