Nepovinné a volitelné předměty

Povinně volitelné předměty: Dramatická výchova
Pohybové a sportovní hry

 

Volitelné předměty: Anglický jazyk pro 1. třídu
Římskokatolické náboženství