Nepovinné a volitelné předměty

Nepovinné předměty jsou zavedeny: Anglický jazyk pro 1. třídu
Po 12.30 - 13.15
Anglický jazyk pro 2. třídu
 
Keramika
Po 14.45 - 16.15 
St 13.00 - 14.30 
Římskokatolické náboženství
 

 

Volitelné předměty jsou zavedeny: Dramatická výchova
Pohybové a sportovní hry