Učitelé a zaměstnanci

Vedení školy

Ing. Eva Tomášková

7:30-7:50 každý den 

(prosím, předem se nahlaste na reditel@zsbesednice.cz, nebo osobně - pro potvrzení termínu)

 

Mgr. Dana Vacková

Pondělí - čtvrtek 7.15 - 7.50 

Lze se také individuálně domluvit e-mailem

Mgr. Zdeňka Kohoutová

  • od 16. 12. 2019 mateřská a rodičovská dovolená

  • Zástupce ředitele

  • Termín konzultací:

xxx

Provozní a administrativní zaměstnanci

Mgr. Markéta Masopustová

externě (MAS) - koordinátor inkluze

inkluze@zsbesednice.cz

Mateřská škola

Zdeňka Huťová

  • Vedoucí učitelka MŠ

  • hutova@zsbesednice.cz

  • Konzultace: Individuálně po e-mailové nebo telefonické domluvě

Alena Sudíková

  • Asistent pedagoga

Učitelé

Mgr. Lenka Brothánková

 

Mgr. Petra Matoušková

 

Mgr. Irena Hubená

 

 

Mgr. Lenka Volfová

 

Mgr. Kateřina Černá

         

Ing. Martina Ondřichová

Individuálně lze také domluvit telefonicky  nebo e-mailem

Mgr. Dana Vacková

  • Pondělí - čtvrtek 7.15 - 7.50 

Lze se také individuálně domluvit e-mailem

Mgr. Věra Tampírová

vždy ve čtvrtek od 7.15 do 7.45 ve dnech:

17. 9.

15. 10. 

19. 11. 

17. 12. 

14. 1. 

11. 2. 

18. 3.

15. 4.

13. 5.

10. 6.

 

 

Mgr. Růžena Stašková

vždy od 6.45 do 7.45 ve dnech:

25. 9. 2020 

23. 10. 2020

27. 11. 2020

18. 12. 2020

22. 1. 2020

26. 2. 2020

26. 3. 2020

23. 4. 2020

28. 5. 2020

18. 6. 2020 

Mgr. Zdeňka Řehoutová

 

Mgr. Filip Rozkošný

 

 

Bc. Michal Plematl

Mgr. Milan Hron, DiS

Alena Blechová

Štěpánka Hosenseidlová

Školní jídelna

Provozní zaměstnanci