Rada školy

Členové rady školy

Zástupci školy
Mgr. Lenka Brothánková
Mgr. Irena Hubená
Zástupci rodičů
Jitka Bláhová
Ludmila Paťhová
Zástupci zřizovatele
Karolina Kozlová
Radka Smolíková