Aktuality

Aktuality

Kroužek zábavné informatiky

17.03.2021 11:25
Od 25. 3. 2021 bude vždy ve čtvrtek od 15:00 hod připraven pro žáky páté třídy a druhého stupně program pro poznávání digitálního světa -> Kroužek zábavné informatiky. Tento program si pro žáky připravili studenti pedagogické fakulty pod jejím vedením. Témata, kterými se budou jednotlivé...

Příměstské tábory

12.03.2021 13:52
V létě 2021 pro Vás připravujeme ve spolupráci se společností ATTAVENA, O.P.S příměstské tábory. Pokud půjde vše dobře a situace kolem COVID19 to umožní, jsou pro žáky 1. stupně naplánovány dva termíny pro příměstské tábory. Program a organizaci těchto táborů bude ve spolupráci...

Změna termínu konání přijímacích zkoušek na SŠ/viceletá gymnázia

12.03.2021 13:17
Upozorňujeme na nové termíny konání přijímacích zkoušek.  Nové termíny:  3. + 4. 5. 2021 pro víceletá gymnázia platí termín 5. + 6. 5. 2021   Viz priloha_882358073_0_Informace pro školy JPZ.pdf

Zápisové lístky

12.03.2021 12:07
Informace pro žáky 9. ročníku a žáky 5. ročníku, kteří se hlásí na víceleté gymnázium. V týdnu 15. – 19. 3. 2021 a v týdnu 22. – 26. 3. 2021 je možné vyzvednout si Zápisové lístky žáků. Zápisový lístek slouží  k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru...

Výchova k občanství a besedy v online prostředí

10.03.2021 21:08
V průběhu on-line výuky stále přemýšlíme, jak našim žákům obohatit výuku. Jak převést do on-line prostředí běžné školní činnosti a aktivity. Jak žáky zajímavým způsobem motivovat, aby se seznamovali s okolním světem a objevovali témata, která je zaujmou a se kterými mohou dále pracovat....